Ať již nastupujete do jakékoliv práce na hlavní pracovní poměr, vždy musíte ještě před uzavřením smlouvy podstoupit vstupní lékařskou prohlídku. Přečtěte si, jak vysoká je její cena, kdo ji platí nebo jak vypadá formulář.

Vstupní lékařská prohlídka: Kdy je nutná?

Pokud se chystáte nastoupit do nového zaměstnání na plný úvazek nebo budete převedeni na jinou práci s odlišnými podmínkami, musíte ze zákona projít vstupní lékařskou prohlídkou. Tu byste měli podstoupit ještě před nástupem, zpravidla u firemního lékaře (záleží však na pozici a zdravotním riziku), kterou by vám měl zajistit váš budoucí zaměstnavatel. Pokud tak neučiní, hrozí mu pokuta.

Pracovní pozice jsou dle míry zdravotního rizika zařazeny do čtyř kategorií. Do první patří profese, u nichž by žádná rizika vzniknout neměla (typicky se jedná o kancelářské práce). V tomto případě můžete prohlídku absolvovat i u obvodního lékaře. Do druhé spadají povolání s minimálním vlivem na zdraví, do třetí pak ta, při nichž je nutné používat ochranné pracovní pomůcky. A ve čtvrté kategorii jsou profese s vysokými riziky ohrožení na zdraví i za předpokladu nošení těchto pomůcek.

Pracujete-li na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti, vstupní lékařská prohlídka se vás týká pouze v případě, kdy budete vykonávat rizikovou práci. Zaměstnavatel ji však může vyžadovat i v situaci, kdy má o vašem zdravotním stavu pochybnosti.

Tip: Podívejte se, jak vypadá formulář k prohlídce do zaměstnání.

Kdo ji platí a jaká je cena?

Kdo bude vstupní lékařskou prohlídku platit, závisí na tom, zda do zaměstnání nastoupíte či nikoliv. Pokud ano, uhradí ji zaměstnavatel, v opačném případě bude placení na vás.* Cena se pohybuje v rozmezí 200 Kč až 500 Kč.

*Toto však neplatí v případě, kdy byste měli pracovat v noci. V této situaci má za prohlídku zaplatit vždy zaměstnavatel.

Pozn.: V době nouzového stavu umožnila vláda ČR nahrazení vstupní lékařské prohlídky (ale i potravinářského průkazu) čestným prohlášením, v němž zaměstnanec pouze potvrdil některé zásadní informace o svém zdravotním stavu.

Co musí obsahovat?

Vstupní lékařská prohlídka do zaměstnání by měla obsahovat především tzv. posudkový závěr, ve kterém o vás bude uvedena jedna z následujících informací:

  • je zdravotně způsobilý,
  • není zdravotně způsobilý,
  • je zdravotně způsobilý s podmínkou*,
  • pozbyl dlouhodobé zdravotní způsobilosti.

*V tomto případě musí lékař po dohodě se zaměstnavatelem stanovit reálnou dosažitelnost podmínky. Jejich dodržování pak prověřuje namátkovými kontrolami na pracovišti.

Tip: Pamatujte, že lékařský posudek o vaší zdravotní způsobilosti k práci platí běžně až po uplynutí desetidenní lhůty, během níž můžete podat návrh k jeho přezkoumání. Jestliže této možnosti nechcete využít, stačí, pokud se jí vy i váš zaměstnavatel vzdáte. Poté platí posudek již následující den po jeho vystavení.

Zaměstnavateli ho můžete následně odevzdat:

Zjistili jste vše, co jste potřebovali? Pokud ne, napište nám do komentáře, rádi vám pomůžeme!

Zdroj: euro.cz, mesec.cz

Mám zájem o odběr newsletteru