Potravinářský průkaz je vyžadován při výkonu různých profesí. Přečtěte si, jak ho získáte, jaká je jeho cena či jak je to s jeho platností.

K čemu slouží potravinářský průkaz a kdo ho musí mít?

Potravinářský nebo také zdravotní průkaz je doklad, který musíte mít v každé práci, kde byste mohli infekčně ohrozit zákazníky. Podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví se jedná o činnosti tzv. epidemiologicky závažné. Tato povinnost se zdaleka netýká pouze pracovníků v potravinářství, ale i v následujících profesí:

 • výroba kosmetických přípravků,
 • kadeřnictví a holičství,
 • pedikúra a manikúra,
 • kosmetické služby,
 • masérské, regenerační nebo rekondiční služby,
 • provozování solária nebo tatérského studia,
 • úpravy vod a vodovodů.

Jak získat potravinářský průkaz, jaká je jeho cena a kdo ho vystavuje?

Potravinářský průkaz získáte u svého obvodního (příp. závodního či školního) lékaře na základě prohlídky, při níž by měl zhodnotit podle anamnézy zdravotní stav váš a vašich rodinných příslušníků. Podoba prohlídky však záleží na konkrétním lékaři (není specifikována zákonem).

V některých případech tak můžete po pár minutách vyjít z ordinace a získat zdravotní průkaz tzv. na počkání, v jiných můžete čekat delší dobu na výsledky stěrů z laboratoře. Průkaz je lékařský tiskopis, který vystavuje lékař, nemusíte ho proto nikde shánět.

Cena za zdravotní průkaz se pohybuje v rozmezí 200 Kč až 500 Kč. Můžete ho získat na dobu určitou, nebo neurčitou. V současné době se však vydává spíše na dobu neurčitou, což je nesporná výhoda především pro brigádníky pracující přes léto v potravinářství.

Tip: Potravinářský průkaz není vázán na konkrétního zaměstnavatele. Můžete ho tedy použít u více firem.

Co byste měli jako držitelé zdravotního průkazu vědět?

V první řadě byste měli znát dle přílohy vyhlášky č. 490/2009 některé důležité informace. V případě činnosti výroby a oběhu potravin nebo ve stravovacích službách se jedná o následující znalosti:

 • požadavků na váš zdravotní stav
 • zásad osobní hygieny při práci,
 • zásad hygienicky nezávadné technologie výroby, přepravy, skladování a uvádění do oběhu epidemiologicky rizikových výrobků, ale i čištění a dezinfekce pracovních ploch apod.,
 • o vzniku a šíření nákazy a otravy z potravin,
 • speciální hygienické problematiky podle konkrétní pracovní činnosti.

V případě činností kadeřnických, masérských nebo jiných, při kterých dochází ke kontaktu s tělem zákazníka je nutné, abyste znali:

 • požadavky na váš zdravotní stav,
 • základní hygienické zásady při práci,
 • základy dezinfekce a sterilizace,
 • základy prevence a epidemiologie kožní a pohlavní nákazy,
 • zásady zacházení s prádlem a jeho ukládání,
 • speciální hygienickou problematiku podle konkrétní pracovní činnosti v rozsahu provozního řádu.

Provádíte-li činnosti spojené s úpravou vod a provozování vodovodů a přicházíte-li do přímého kontaktu s vodou, měli byste znát:

 • požadavky na váš zdravotní stav,
 • zásady osobní hygieny při práci,
 • zásady hygienicky nezávadné obsluhy a údržby vodárenských zařízení,
 • základy o příčinách a epidemiologii a zásadách předcházení vzniku a šíření nákaz, na kterých se může podílet voda,
 • speciální hygienickou problematiku podle konkrétní pracovní činnosti v rozsahu provozního řádu.

Pozor! Hygienické kontroly mohou přijít nečekaně, proto noste zdravotní průkaz neustále s sebou. Pamatujte také, že vás může z výše uvedených znalostí, týkajících se oboru, ve kterém pracujete, vyzkoušet. Pokud neprojdete, může vám průkaz odebrat!

Dále byste měli s každým infekčním onemocněním k lékaři a neprodleně toto onemocnění a jeho příznaky i příčinu nahlásit v práci. Totéž se týká situace, kdy jste byli v kontaktu s člověkem, který měl infekční onemocnění.

Z výše napsaného vyplývá, že se nevyplácí téma hygieny na pracovišti podceňovat. Nejenže tak můžete o potravinářský průkaz přijít, ale vašemu zaměstnavateli hrozí v případě nedodržení zákonných opatření pokuta až ve výši 2 milionů korun.

Zdroj: vitalia.cz, euro.cz, zakonyprolidi.cz, firmy.finance.cz

Mám zájem o odběr newsletteru