Pracovní cesta v roce 2022

Pracovní cesta v roce 2022

Pracovní cesta se podle § 42 zákoníku práce definuje jako časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnanec tedy vykonává svou práci na jiném místě avšak stále dle pokynů zaměstnavatele. Souhlas...