Zvýšení životního minima v roce 2022

Zvýšení životního minima v roce 2022

Na konci března vláda schválila novou výši životního a existenčního minima – desetiprocentní nárůst začal platit od 1. dubna 2022. Zvyšování zapříčinila stále rostoucí inflace a s ní zvyšování cen, které české domácnosti nejvíce pocítily, v druhé polovině roku 2021,...
Důchody porostou v roce 2022 hned dvakrát

Důchody porostou v roce 2022 hned dvakrát

Všechny vyplácené důchody – starobní, invalidní, vdovský, sirotčí – se podle zákonné valorizace od 1. ledna 2022 zvýšily v průměru o 805 Kč. Zvýšení se týkalo 3,5 milionu vyplácených důchodů. V červnu 2022 by mělo proběhnout i mimořádné zvýšení důchodů, které nastává...
Darovací daň pro rok 2022

Darovací daň pro rok 2022

Od roku 2014 spadá darovací daň, z pohledu českého daňového práva, pod daň z příjmu, jako bezúplatný příjem. Dle § 2055 občanského zákoníku se darovací smlouvou dárce zavazuje převést vlastnické právo k věci a obdarovaný dar přijímá. Základním znakem darování je tedy...