Vyšší nezabavitelná částka potěšila všechny povinné v exekuci. Dlužníkům zbyde více peněz na živobytí, věřitelé dostanou o to méně.

Od začátku července 2020 se zvýší částka, kterou dlužníkům nelze zabavit. A to na popud návrhu Ministerstva spravedlnosti jež byl schválen v únoru 2020. A koho se navýšení dotkne? Ocení ho všichni dlužníci v exekuci a insolvenci. Přece jen se jedná o částku, která nesmí být z jejich mzdy (platu) v žádném případě sražena. Zbyde jim tak více peněz na pokrytí nezbytných životních nákladů sebe, ale i dalších vyživovaných osob.

Nezabavitelná částka se zvýší

nezabavitelná částka a exekuceV roce 2020 činí nezabavitelná částka pro dlužníka v exekuci ¾ součtu částky životního minima. Jedná se o sumu 3 860 Kč na jednotlivce a náklady na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě (v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel), která je 6 502 Kč. Celkem tedy ¾ z tohoto součtu 10 362 Kč.

Od 1.7.2020 je nezabavitelná částka na povinného ve výši 7 771,50 Kč (zaokrouhleně 7 772 Kč), tedy o 1 163,50 Kč více než dosud. Na vyživovanou osobu pak ve výši ⅓ nezabavitelné částky na povinného, což představuje 2 590,50 Kč (oproti původní výši je to více o 938,50 Kč).

Změna výpočtu nezabavitelné částky

Kolik finančních prostředků dlužníkům z jejich příjmu zůstane, závisí na tom, kolik skutečně vydělají. Kromě základní nezabavitelné částky jim zůstane také část mzdy. Od července 2020 nastane také změna v úpravě některých parametrů výpočtu. Od druhé poloviny letošního roku se budou počítat ¾ životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení, nezabavitelná částka 2019 však počítala jen s ⅔.

Tip! Víte, co je to životní minimum? Je to minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů potřebná k zajištění výživy a ostatních alespoň základních osobních potřeb. 

nezabavitelná částka 2020

Navýšení ocení nejvíc dlužníci s dětmi

Změna se nejvíce dotkne dlužníků s vyživovací povinností. Rodiče pečující o děti budou mít v případě exekuce nižší srážky ze mzdy, a to od července 2020. Kolik peněz ale dlužníkům zůstane, nezávisí jen na výši základní nezabavitelné částky. Zbyde jim i část mzdy, a to jedna nebo dvě třetiny podle toho, jestli půjde o přednostní či nepřednostní pohledávky, tzn. dluhy vůči státu, výživnému apod.

Příklad: Od července 2020 bude mít dlužník s jedním dítětem a čistou měsíční mzdou ve výši 15 000 Kč nově při oddlužení ponecháno 11 909 Kč. Oproti červnu je to o 1 152 Kč více. Pokud by se jednalo o nepřednostní pohledávky, tak bude mít na výplatní pásce částku 13 454 Kč. O 575 Kč více než v červnu.

Zajímá vás, kolik vám nově od července 2020 zůstane ze mzdy po stržení srážek za exekuci? Spočítejte si to! K výpočtu se vám bude hodit nezabavitelná částka 2020 kalkulačka.

Účinnost změny nastane od 1. 7. 2020. V praxi to bude znamenat, že si nově vypočítanou nezabavitelnou částku za měsíc červenec uplatníte vůbec poprvé ve výplatní pásce v srpnu.

Výpočet čisté mzdy při exekuci

Zopakujme si, jak se vypočítává čistý příjem v případě pohledávky zaměstnance. Nejprve se z čisté mzdy odečte základní částka tvořená ze součtu nezabavitelných částek, a to na

  • dlužníka,
  • manžela/manželku,
  • vyživované osoby.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení (po odečtení nezabavitelných částek), stanovíme podobně, a to jako dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

Zbývající část příjmu nad základní částku (od července 2020 se jedná o sumu 20 724 Kč) jde vždy na splátku pohledávek.

Dříve šlo o pouhý součet částek normativu a životního minima, nicméně od nabytí účinnosti od 1. června 2019 došlo ke zvýšení této částky, nad kterou se sráží bez omezení, a to na dvojnásobek uvedených částek.

V případě exekuce se strhává:

  • první třetina na splátku nepřednostních pohledávek (a přednostních pohledávek, pokud k jejich úhradě nepostačuje druhá třetina),
  • druhá třetina jde na splátku přednostních pohledávek, pokud přednostní pohledávky neexistují, druhá třetina patří dlužníkovi,
  • třetí třetina patří vždy dlužníkovi.

V případě insolvence se strhává:

  • první i druhá třetina na splátku pohledávek jako pro přednostní pohledávky v exekuci,
  • třetí třetina patří vždy dlužníkovi.

Nezabavitelné minimum při srážkách dohodou

Pro dlužníky v exekuci neplatí jen výše uvedené výpočty v případě nucených exekučních srážek, ale i u srážek dobrovolných – na základě dohody o srážkách ze mzdy se zaměstnavatelem. Např. při uplatnění náhrady škody. Pozor! I v takových případech musí zaměstnanci zůstat nezabavitelné minimum.

Jak počítat a zaokrouhlovat?

Pro částky účinné od 1. ledna 2020 to není nutné, neboť pracujeme pro rok 2020 s celými čísly, avšak v jiných letech nezaokrouhlujeme jednotlivé nezabavitelné částky, ale až jejich součet u daného zaměstnance, a to na celé koruny nahoru.

Zdroj: kurzy.cz, měšec.cz

Mám zájem o odběr newsletteru