Služební auto k soukromým účelům je jedním z nejatraktivnějších benefitů, které může zaměstnavatel svému zaměstnanci nabídnout. Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto řešení a na co si dát pozor při používání služebního auta? To se dozvíte v následujících řádcích.

Jaké jsou výhody, ale i nevýhody používání služebního auta k soukromým účelům?

Trh práce se neustále vyvíjí a zaměstnavatelé hledají způsoby, jak zaujmout a motivovat zaměstnance i mimo samotnou mzdu. Mezi oblíbené benefity patří poskytnutí služebního automobilu i k soukromým účelům. Zaměstnavatelé mohou poskytnout vozidlo z vlastního majetku, pronajmout formou finančního nebo operativního pronájmu.

Výhody:

 • Pohodlí a časová úspora – služební auto poskytuje zaměstnanci určitou míru pohodlí, časovou úsporu a flexibilitu. Nemusí se spoléhat na veřejnou dopravu nebo vlastní vozidlo, což může být v mnoha případech pohodlnější a efektivnější.
 • Náklady na dopravu – služební auto šetří zaměstnanci náklady na dopravu, pokud by jinak používal vlastní auto nebo veřejnou dopravu. Nemusí platit za servis, pojištění ani leasing.
 • Image – služební auto může být pro zaměstnance určitým statusovým symbolem. Vhodné je pro obchodníky, kteří pravidelně dojíždí za klienty a zákazníky.

Nevýhody: 

 • Daňové dopady – poskytnutí služebního auta zaměstnanci k soukromým účelům je považováno za nepeněžní příjem zaměstnance a přičítá se k hrubé mzdě. Právě toto je důvodem vyššího odvodu sociálního a zdravotního pojištění, ovlivňuje to také výpočet daně z příjmu.
 • Závazky k zaměstnavateli – zaměstnanec je povinen služební auto používat v souladu s pravidly, na jejichž základě mu bylo poskytnuto a řádně se o něj starat. V případě porušení těchto povinností může zaměstnavatel služební auto odebrat.

Daňové dopady služebního auta k soukromým účelům

Nepeněžní příjem se řeší v ust. § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP). Do 30. června 2022 byl nepeněžní příjem zaměstnance za vozidla stanoven na 1 % vstupní ceny vozidla včetně DPH za každý i započatý kalendářní měsíc, minimálně 1.000 Kč.

Novela zákona č. 142/2022 Sb. od 1. července 2022 rozlišuje typy vozidel. Změna nastala u nízkoemisních vozidel, kde je sazba 0,5 % vstupní ceny vč. DPH za každý i započatý měsíc. Pro ostatní vozidla platí nadále sazba 1 % vstupní ceny vozidla.

Nízkoemisní vozidla, jako elektromobily, mají obvykle vyšší vstupní ceny než běžná vozidla. Pokud zaměstnavatel do 30. června 2022 poskytl takové vozidlo zaměstnanci, byl nepeněžní příjem vyšší. Toto poskytnutí bylo také závazné pro odvody sociálního a zdravotního pojištění, což znamenalo vyšší náklady (33,8 %).

Snížení nepeněžního příjmu zaměstnance u nízkoemisních vozidel na 0,5 % vstupní ceny znamená úsporu jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, jelikož bude odvádět nižší pojistné.

Na co si dát pozor při používání služebního auta?

Při používání služebního auta k soukromým účelům je důležité si uvědomit, jaká jsou stanovená pravidla. Nejčastěji se pravidla týkají využívání služebního auta mimo pracovní dobu – překročení stanovených limitů kilometrů nebo nemožnost auto půjčit třetí osobě.

služební auto k soukromým účelům

Jak moc za něj reálně zaplatíte?

Při hrubé mzdě 30 000 Kč a pořizovací ceně auta 750 000 včetně DPH bude služební auto zaměstnance stát 2.851 Kč. Výpočet je následující:

Bez auta S autem

Hrubá mzda

30 000

30 000

Zvýšení příjmu o 1 %

x

7 500

Zvýšená hrubá mzda

30 000

37 500

Daň před slevou

6 030

7 545

Sleva na poplatníka

2 570

2 570

Daň po slevě

3 460

4 975

Čistá mzda 23 740

20 899

Kdo může řídit služební auto?

Obvykle mají povolení k řízení služebního vozu pouze zaměstnanci nebo osoby, které byly schváleny zaměstnavatelem. V některých případech může být řízení povoleno i rodinným příslušníkům, ale je důležité se domluvit přímo se svým zaměstnavatelem. 

Studujte kurz účetnictví 100% online

Jak vést knihu jízd u firemního vozidla  k soukromým účelům?

Vedení knihy jízd u firemního vozidla pro soukromé účely je důležité z hlediska dodržování daňových povinností.

1. Oddělení firemních a soukromých jízd

 • Zaznamenávejte jízdy: Přesně zaznamenávejte každou jízdu, specifikujte, zda byla pro firemní nebo soukromé účely.
 • Datum a účel jízdy: Zapište datum, účel cesty a ujeté kilometry.

2. Použití aplikací či softwaru pro sledování

 • GPS aplikace: Existují aplikace, které automaticky sledují jízdu a umožňují rozlišení mezi firemními a soukromými trasami.
 • Specializovaný software: Některé firmy používají specializovaný software, který zaznamenává a kategorizuje jízdy.

3. Používání knihy jízd

 • Manuální záznam: Pokud není k dispozici technologie, lze využít klasickou knihu jízd nebo tabulku v papírové podobě.

4. Pravidelná aktualizace a kontrola

 • Pravidelné kontroly: Pravidelně kontrolujte záznamy a ujistěte se, že jsou v souladu s firemními pravidly a daňovými požadavky.
 • Aktualizace záznamů: Každý záznam by měl být po dokončení jízdy aktualizován.

Služební auto k soukromým účelům je pro zaměstnance lákavým benefitem. Pohodlí, úspora nákladů a statusový symbol jdou ruku v ruce s povinnostmi. Daňová povinnost spojená se služebním autem jako nepeněžním příjmem zaměstnance může významně ovlivnit výši odvodů a daní.

Zaměstnavatelé se musí starat o správné oddělení nákladů a jasnou evidenci využití vozidla, zejména pokud uplatňují odpočet DPH. Umožňuje to nejen efektivní využití vozidla, ale také minimalizuje daňové riziko a komplikace pro obě strany – zaměstnavatele i zaměstnance.

Mám zájem o odběr newsletteru