Scrum Master se stává čím dál důležitější rolí v moderním projektovém řízení. Scrum v překladu znamená “mlýn” nebo “skrumáž” a jedná se o agilní metodu řízení projektů, která se často využívá v oblasti digitálních produktů. Zjednodušeně řečeno jde o způsob, jakým týmy spolupracují na dosažení cíle projektu v krátkých a opakujících se cyklech, tzv. sprintech. V agilním světě hraje Scrum Master klíčovou roli jako průvodce a mentor. Jeho úkolem je zajistit hladký chod celého procesu a podpořit maximální efektivitu a produktivitu vývojového týmu.

Co dělá Scrum Master?

Mezi hlavní zodpovědnosti Scrum Mastera patří:

 • Implementace a dodržování Scrumu: dohlíží na to, aby se všechny principy a postupy Scrumu správně používaly. Pomáhá týmu s pochopením Scrumu a zodpovídá dotazy.
 • Řešení překážek: pomáhá identifikovat a odstraňovat překážky, které brání vývojovému týmu v dosažení cílů sprintu.
 • Podpora a motivace: podporuje a motivuje vývojový tým, aby dosahoval co nejlepších výsledků.
 • Koučování a mentoring: pomáhá vývojovému týmu s kontinuálním zlepšováním procesů a zvyšováním produktivity.
 • Jasná vize a směřování: stěžejním úkolem Scrum Mastera je definovat jasné cíle a směřování pro každý sprint. Tím pomáhá sjednotit vizi celého týmu a usměrňuje jeho snahu k dosažení společného cíle.
 • Sledování a motivace: bedlivě sleduje pokrok jednotlivých členů i celého týmu. Využívá k tomu různé nástroje a techniky, jako například grafy a každodenní porady. Díky včasnému rozpoznání překážek a problémů může Scrum Master efektivně reagovat a udržovat motivaci celého týmu.
 • Vizuální podpora: aktivně využívá vizuální pomůcky, jako jsou nástěnky a grafy. Tyto nástroje usnadňují pochopení zadaných úkolů, sledování postupu a sdílení informací mezi členy týmu.
 • Analytik a koordinátor: zaměřuje se na analýzu potenciálních problémů a rizik. Díky proaktivnímu přístupu a včasnému řešení překážek zajišťuje hladký průběh vývoje a minimalizuje komplikace. Jeho úkolem není diktovat, ale spíše koordinovat a usměrňovat práci celého týmu.
 • Podpora a rozvoj: podporuje individuální i kolektivní rozvoj. Pomáhá s řešením konfliktů, motivuje k hledání inovativních řešení a podporuje učení se z chyb. Vytváří tak prostředí, které je pro všechny členy týmu inspirativní a produktivní.

Scrum Master není nadřízený, ale spíše leader, který pomáhá týmu dosáhnout jeho cílů.

Scrum Master certifikace

Získat certifikaci Scrum Master je skvělý způsob, jak prokázat znalosti a dovednosti v oblasti Scrumu. Certifikace je důvěryhodným potvrzením vašich kompetencí pro potenciální zaměstnavatele a klienty. Certifikovaní Scrum Masterové jsou na trhu práce vysoce poptávaní a mohou si nárokovat vyšší mzdu a prestižní pozice. Práce Scrum Mastera je náročná, ale zároveň velmi ceněná. Scrum Master má možnost pracovat na zajímavých projektech a s talentovanými lidmi. Tato role umožňuje ovlivňovat kulturu a způsob práce v organizaci. Scrum Master se stává klíčovým pracovníkem v oblasti agilního světa. Certifikace vám pomůže stát se respektovaným průvodcem a otevře vám dveře ke kariéře v oblasti agilního projektového řízení.

scrum master

Principy Scrum

Scrum je agilní metodika pro řízení projektů, která se zaměřuje na vývoj a spolupráci. Základní principy zahrnují:

 • Samostatnost: Týmy ve Scrumu jsou samostatné a zodpovědné za dosažení cílů.
 • Prioritizace: Práce je rozdělena do menších částí a prioritně uspořádána tak, aby se nejprve dodaly nejdůležitější funkce.
 • Iterativní vývoj: Produkt se vyvíjí v krátkých cyklech, které obvykle trvají 1 až 4 týdny.
 • Transparence: Informace o stavu projektu jsou transparentní a dostupné všem členům týmu.
 • Inspekce a adaptace: Tým pravidelně hodnotí svůj pokrok a provádí nezbytné úpravy.

Důležitost Definition of Done

Definition of Done je klíčovým konceptem Scrumu. Jedná se o soubor kritérií, která musí být splněna, aby se úkol nebo produkt považoval za hotový. DoD pomáhá zajistit, že všechny úkoly jsou dokončeny v požadované kvalitě a že produkt splňuje požadavky klienta.

Studujte kurz marketingu

Práce s lidmi

Klade důraz na práci s lidmi a podporu týmů. Pomáhá:

 • vytvářet prostředí důvěry a respektu,
 • podporovat komunikaci a spolupráci v týmu,
 • delegovat zodpovědnost na členy týmu,
 • rozvíjet nové dovednosti v rámci celého týmu.

Týmový koučink

Scrum Master se řídí principy týmového koučinku. Poskytuje vedení a podporu, ale nerozhoduje za tým. Využívá techniky týmového koučinku, aby pomohl týmu dosahovat co nejlepších výsledků.

Je klíčovou součástí agilního týmu a hraje důležitou roli v dosažení úspěchu projektu. Díky svým dovednostem a znalostem pomáhá týmu dosahovat cílů efektivně a včas.

Mám zájem o odběr newsletteru