Rozšířená realita (AR) je technologie, která umožňuje uživatelům vidět virtuální objekty a informace vložené do skutečného světa. AR je stále relativně nová technologie, ale v posledních letech se rychle rozvíjí a nachází stále širší uplatnění v různých oblastech, včetně marketingu.

Jak funguje rozšířená realita?

Rozšířená realita funguje na principu superpozice virtuálních objektů do reality. Toho lze dosáhnout pomocí aplikací, které využívají kameru a senzory k rozpoznání okolního světa a k vložení virtuálních objektů do obrazu. Naopak virtuální realita uživatele zcela izoluje od skutečného světa a vkládá jej do virtuálního prostředí. Rozšířená realita umožňuje uživateli vidět i realitu, která je kolem něj. K používání rozšířené reality nepotřebujete žádné brýle, náhlavní soupravy ani další vybavení. Stačí chytrý telefon a nainstalovaná aplikace.

Výhody rozšířené reality

 • Přesnost a realismus – AR umožňuje uživatelům vidět virtuální objekty vložené do skutečného světa, což poskytuje velmi realistický zážitek.
 • Interaktivita – umožňuje uživatelům interakci s virtuálními objekty, což zvyšuje zážitek a umožňuje uživatelům učit se a objevovat nové věci.
 • Mobilita – lze ji používat na různých zařízeních, což zvyšuje její dostupnost a použitelnost.

5 důvodů, proč rozšířenou realitu zapojit do marketingové kampaně

Existuje několik důvodů, proč rozšířenou realitu zapojit do marketingové kampaně. Mezi nejčastější důvody patří:

 • Zvýšení zájmu – AR může pomoci zvýšit zájem o produkt nebo službu.
 • Zvýšení interakce – dále pomáhá ke zvýšené interakci s potenciálními zákazníky.
 • Zvýšení zapamatovatelnosti – unikátnost rozšířené reality stále může pomoci zvýšit zapamatovatelnost značky nebo produktu.
 • Zvýšení konverzí – AR může pomoci zvýšit konverze, například prodeje nebo registrace.
 • Zvýšení loajality – díky zmíněným bodům se stává AR nástrojem pro zvýšení loajality zákazníků.
rozšířená realita

Rozšířená realita v aplikaci IKEA Place, která umožňuje zákazníkům virtuálně si vyzkoušet nábytek v jejich domácnosti.

Příklady využití rozšířené reality v marketingu

Rozšířená realita má velký potenciál v marketingu. Lze ji použít k vytvoření nových a inovativních způsobů interakce s potenciálními zákazníky. 

 • Produktové prezentace – AR lze použít k vytvoření interaktivních produktových prezentací, které umožňují zákazníkům virtuálně si prohlédnout produkty a vyzkoušet si je. Například IKEA vyvinula aplikaci IKEA Place, která umožňuje zákazníkům virtuálně si vyzkoušet nábytek v jejich domácnosti. Podobně funguje i aplikace značky Sephora. Rozšířená realita slouží k tomu, aby si zákazníci vyzkoušeli dekorativní kosmetiku z domova.
 • Vzdělávání – AR lze použít k vytvoření interaktivních vzdělávacích pomůcek. Například společnost Google vyvinula aplikaci Arts & Culture, která umožňuje studentům virtuálně navštívit historické památky, města i přírodní rezervace.
 • Hry – nesmí zde chybět ani využití rozšířené reality k tvorbě her. Společnost Niantic vyvinula hru Pokémon GO, která využívá AR k tomu, aby hráči mohli chytat Pokémony v reálném světě.
 • Sociální sítě – AR lze použít k vytvoření příspěvků na sociálních sítích. Například Snapchat, Instagram i TikTok mají filtry, které umožňují uživatelům přidávat na své fotografie a videa virtuální efekty.
 • Reklamy – největší sílu v marketingu má reklama. I zde lze AR použít k vytvoření interaktivní a poutavé reklamy. Společnost Coca-Cola vyvinula reklamu, která využila AR k tomu, aby si mohli uživatelé virtuálně vychutnat sklenici Coca-Coly.

3 tipy pro úspěšné využití rozšířené reality v marketingu

 1. Zajistěte, aby byl zážitek relevantní pro vaši cílovou skupinu.
 2. Udržujte zážitek jednoduchý a snadno použitelný.
 3. Sledujte výsledky vaší AR kampaně, abyste viděli, jak funguje a neustále ji zlepšujte. Použijte nástroje pro měření, jako je například Google Analytics a na sociálních sítích třeba Facebook Pixel.

Budoucnost AR

AR je stále relativně nová technologie, ale má potenciál propojit virtuální a reálný svět. Díky neustálému zlepšování hardwarových technologií má AR možnost být stále realističtější. V budoucnu se můžeme určitě dočkat zařazení rozšířené reality do zdravotnictví, architektury i průmyslu. Stane se tak běžnou součástí nejen jednotlivců, ale i menších a větších firem.

Rozšířená realita je stále nová technologie, ale její potenciál je obrovský. Marketingoví odborníci, kteří ji umí efektivně využít, budou mít v budoucnu velkou konkurenční výhodu.

Mám zájem o odběr newsletteru