Co je to registr dlužníků, kolik jich v ČR máme a k čemu slouží? V registrech dlužníků se nachází všechny informace o spotřebitelských půjčkách, nákupech na splátky, ale i informace o platbách za energie a mobilní tarify.

Zápis v registru dlužníků

Všechny zápisy v registrech se dělí na dvě základní skupiny:

  • Pozitivní zápis v registru dlužníků – jedná se o prostou informaci o tom, že jste si půjčili. Zápis uvádí, kolik jste si půjčili, jaká je výše splátky a tou nejdůležitější informací je, že splácíte včas a pravidelně, tedy řádně. Jedná se o zápis, který ukazuje to, že jste spolehlivý klient.

  • Negativní zápis v registru dlužníků – jedná se o záznam, který uvádí to, že máte problém se splácením. Může se jednat o pár dní zpoždění se splátkou, ale i o dlouhodobou neschopnost splácet. Jedná se o negativní zápis, který se promítá v případě jiné půjčky v bankovních i nebankovních institucích. Úvěrové společnosti však rozlišují mezi malým prohřeškem a tím velkým. Pár dní zpoždění vás tedy nemusí ohrozit. 

Zajímavostí je, že klient bez záznamu v registru dlužníků je pro bankovní instituce mnohem rizikovější než klient, který už má v registru dlužníků zápis o půjčkách, které však poctivě splácel. Klient s pozitivní úvěrovou historií, je pro bankovní instituce mnohem čitelnější, tudíž i méně rizikový. Může se tak stát, že klient s pozitivním zápisem v registru dlužníků získá například hypotéku s lepšími podmínkami než úplně nový klient bez záznamu.

Co je to registr dlužníků?

Registry dlužníků vznikly v devadesátých letech. Jejich primární funkcí je poskytnout poskytovatelům půjček okamžitý přehled o finančních možnostech žadatele včetně jeho úvěrové historie a současné platební schopnosti. Tato funkce chrání poskytovatele úvěrů před rizikovými žadateli a zároveň i samotné žadatele. Poskytovatel úvěru díky registru vidí, jestli žadatel další půjčku zvládne, nebo už s ní příliš zatíží svůj rozpočet.

Dle výše uvedených informací se dá snadno odvodit, že se registry dlužníků dají využít ve prospěch žadatele. Když si totiž žadatel bude budovat pozitivní úvěrovou historii, všechny splátky odešlete včas, bude pro banky i nebankovní společnosti klientem s minimálním rizikem, kterého mohou odměnit nižšími cenami půjček.

registr dlužníků

Zajímavostí, je že klient bez záznamu v registru dlužníků, je pro bankovní instituce mnohem rizikovější než klient, který už má v registru dlužníků zápis o půjčkách, které však poctivě splácel.

Typy registrů dlužníků

Relevantní informace získáte ze tří oficiálních registrů. Jedná se o Bankovní registr klientských informací (BRKI), Nebankovní registr klientských informací (NRKI) a registr dlužníků SOLUS. Narazit můžete i na Centrální registr dlužníků (CERD). Výpis, který za poplatek obdržíte, je bohužel naprosto bezcenný. CERD na rozdíl od výše zmíněných registrů nespolupracuje s oficiálními registry, které banky při posuzování platební schopnosti žadatele využívají. 

Informace jsou v registrech obsažené od doby, kdy půjčku začnete splácíte a také čtyři roky po jeho splacení. Dokonce se na rok uchovává informace o tom, že jste o půjčku pouze žádali, ale k podpisu nakonec nedošlo.

Tip! Výpis z evidence můžete za poplatek získat online do svého e-mailu nebo poštou. Žádost lze vyřídit i na všech pobočkách CzechPointu. Přístup do registru je možný i zdarma a to u Insolvenčního rejstříku.

Registry BRKI a NRKI provozuje společnost CRIF a řadí se mezi bankovní registry. Tyto registry obsahují údaje o půjčkách, které klientům poskytli členské společnosti. Jedná o informace ohledně spotřebitelských úvěrů, hypoték, kreditních kartách a kontokorentu. V těchto registrech se nachází i aktuální žádosti o půjčku. Nebankovní registry naopak zasílají informace od leasingových společností, poskytovatelů rychlých půjček, ale i peer-to-peer platformy.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

Výmaz z registru dlužníků

Registry dlužníků BRKI a NRKI zaznamenávají už několikadenní opožděnou splátku jakéhokoli úvěrového produktu. Prvním krokem k úspěšnému vymazání z registru dlužníků je uhrazení dlužné částky. Pokud byl dluh pouze několik stokorun za zapomenutý paušál, je možné vyplnit formulář se žádostí o vymazání z registru dlužníků, který se nachází na internetových stránkách.

V případě, že byl záznam zapsán v registru dlužníků SOLUS, je to o něco komplikovanější. Když se dostanete do situace, že budete dlužit částku nad 500 Kč po dobu více než 30 dnů. V registru SOLUS bude negativní záznam zapsaný po dobu tří let od uhrazení dlužné částky.

Mám zájem o odběr newsletteru