S rostoucím výskytem digitálních nástrojů se může zdát, že psaní všemi deseti je již přežitek. Nicméně, stále existuje mnoho případů, kdy je schopnost psát rychle a efektivně klíčová. V tomto článku prozkoumáme, zda je v dnešní době stále důležité umět psát všemi deseti prsty.

Psaní všemi deseti

Naše prsty jsou schopny při psaní rychle a přesně udeřit do kláves na klávesnici. To nám umožňuje jasně sdělovat naše myšlenky a nápady. Psaní všemi deseti prsty je  nejběžnější a nejefektivnější metodou psaní. Někteří lidé však tvrdí, že alternativní metody, jako je psaní dvěma nebo jedním prstem, jsou stejně účinné a v určitých situacích mohou být rychlejší.

Je to jako se vším v životě. Záleží na tom, co vám nejlépe vyhovuje. Pokud máte možnost psát hmatem všemi deseti prsty, je to pro vás pravděpodobně nejefektivnější metoda. Pokud však zjistíte, že jiný způsob je pro vás rychlejší nebo pohodlnější, pak není důvod se nutit do používání všech deseti prstů. Důležité je, abyste si našli metodu psaní, která vám vyhovuje.

Historie psaní všemi deseti prsty

Historie psaní všemi deseti sahá až do druhé poloviny 19. století, kdy se začalo rozvíjet psaní na stroji. V té době byly nejrozšířenější mechanické psací stroje, které byly navrženy tak, aby psaní bylo co nejrychlejší a nejpřesnější. Většina psacích strojů měla klávesnici se standardním uspořádáním, které se stalo základem pro současnou klávesnici.

V roce 1867 vytvořil Christopher Latham Sholes první americký psací stroj, který se nazýval “Type-Writer”. Tento stroj byl prvním strojem, který používal klávesnici s uspořádáním podobným dnešní klávesnici. Psaní všemi deseti se stalo důležitou a praktickou dovedností v době, kdy se stroje staly běžným nástrojem pro psaní. Tento způsob psaní umožnil lidem psát rychleji a efektivněji a přinesl tedy mnoho výhod.

psaní všemi deseti

Kde všude psaní všemi deseti využijete?

Psaní je dnes nedílnou součástí mnoha pracovních pozic. Čím rychleji a efektivněji dokážeme psát, tím lépe. Při psaní všemi deseti efektivně a přesně ovládáte klávesnici. Máte vyšší rychlost psaní a tím i produktivitu své práce na počítači. Tato schopnost vám umožní také lepší možnost vyjadřování. Budete schopni rychleji zaznamenat své myšlenky.

Znalost psaní deseti všemi deseti prsty je i nadále cenná, protože stále existují situace, ve kterých nabízí výhody oproti jiným formám vstupních zařízení. Například pokud si člověk potřebuje rychle udělat podrobné poznámky k prezentaci nebo diskusi, psaní všemi deseti bude i nadále rychlejší než snaha zadávat text pomocí rozpoznávání řeči nebo virtuálních klávesnicových vstupů.

Studujte kurz asistentky

Výhody psaní všemi deseti

Rychlost a efektivita

Jednou z největších výhod psaní všemi deseti prsty je zvýšení rychlosti a efektivity psaní. Lidé, kteří dokážou psát všemi deseti prsty, mohou být až dvojnásobně rychlejší než ti, kteří používají pouze několik prstů. Díky tomu dokážou dokončit práci rychleji a s menší únavou.

Profesní oblasti

Existují určité profesní oblasti, kde je schopnost psát všemi deseti stále důležitá. Například:

 • asistentky,
 • copywriteři,
 • novináři,
 • spisovatelé,
 • programátoři.

Na druhé straně jsou i profese, kde se bez psaní všemi deseti snadno obejdete (např. řidiči nebo stavitelé).

Výhody a nevýhody digitálních nástrojů oproti psaní všemi deseti

Je psaní všemi deseti již opravdu na své cestě k zapomnění, podobně jako se to stalo těsnopisu? S rostoucím výskytem digitálních technologií se stává přepis mluveného slova do textu stále jednodušší. Existuje k tomu mnoho softwarových nástrojů.

Výhody digitálních nástrojů:

 • jsou rychlejší a efektivnější než psaní všemi deseti,
 • snadná úprava textu,
 • automatická oprava chyb.

Tyto nástroje ale nejsou dokonalé a mohou mít také jisté nevýhody:

 • chybné přepisování slov,
 • potíže s rozpoznáváním specifických hlasů,
 • mohou být náchylnější k chybám v případě složitějších technických termínů nebo specifických oborových slovníků.

Při rozhodování, zda při své práci zůstanete u psaní všemi deseti, nebo jej nahradíte modernějšími technologiemi, je důležité zvážit pečlivě všechny výhody a nevýhody.

Používání digitálních nástrojů může mít rovněž potenciální negativní dopad na kognitivní procesy. Některé studie totiž ukazují, že ruční psaní má pozitivní vliv na paměť a kognitivní funkce.

Studujte kurz personalistiky

psaní všemi deseti

Nahradí nové technologie psaní všemi deseti?

Software na rozpoznávání hlasu

Je to počítačový program, který dokáže převést mluvené slovo na psaný text. Tento software funguje na základě algoritmů, které rozpoznávají jednotlivé zvuky a porovnávají je s databází slov a frází. K rozpoznávání hlasu může být využit mikrofon. Ten zachytává zvuk, který je následně zpracován a převeden na psaný text.

Rozpoznávání hlasu se často používá v různých aplikacích, například v hlasových asistentech jako je Siri nebo Alexa. Dále pak v softwaru pro přepisování záznamů, v lékařských aplikacích a mnoha dalších oborech.

Tento software se stává stále pokročilejším díky neustálému vývoji umělé inteligence a strojového učení, které umožňuje zlepšovat přesnost rozpoznávání hlasu a rozšiřovat databáze slov a frází.

Virtuální klávesnice

Virtuální klávesnice je klávesnice, která je zobrazena na obrazovce zařízení. Tato klávesnice umožňuje uživateli psát text bez fyzické klávesnice, pouze pomocí dotykového displeje nebo myši. Stává se stále důležitější s rostoucím využíváním mobilních zařízení jako hlavního způsobu komunikace a práce. Díky ní může uživatel pracovat na svém zařízení bez nutnosti připojení externí klávesnice.

Jak využít virtuální klávesnici pro přepis textu?

Virtuální klávesnice může být využita na přepis mluveného slova tak, že se spustí software na rozpoznávání hlasu a následně se přes virtuální klávesnici zapisují slova, která jsou rozpoznávána. Po dokončení přepisu je možné text případně upravit a přizpůsobit jeho formátování.

Může být také využita k ovládání diktafonu nebo jiného nahrávacího zařízení, aby se při přepisu nemuselo přepínat mezi různými programy. Může tedy značně usnadnit proces přepisu mluveného slova a zvýšit jeho efektivitu.

OCR software

Tento software dokáže převést papírové dokumenty nebo obrázky s textem na editovatelný textový dokument. Přepis textu pomocí OCR software může být náchylný k chybám.

Textové editory s funkcí přepisu

Některé textové editory mají funkci přepisu, která dokáže převést mluvené slovo na psaný text.

Diktafony

Diktafony jsou zařízení, která umožňují nahrávat mluvené slovo a následně převádět na psaný text. Při využití této technologie může ale dojít k chybě způsobené při rozpoznávání mluveného slova.

Jak se naučit psát všemi deseti?

Po zvážení všech výhod a nevýhod moderních vymožeností máte jasno? Chcete zůstat u ověřené klasiky a hledáte způsob, jak se zdokonalit?

Jedním z nejlepších způsobů, jak zvýšit svoji psací rychlost, je naučit se psát všemi deseti prsty. Přinášíme vám tipy, jak se krok za krokem naučit psát všemi deseti prsty:

 • seznamte se s klávesnicí,
 • naučte se správné držení rukou a polohu prstů,
 • procvičujte základní cviky a pozice prstů,
 • věnujte se opakování slov a vět,
 • zvyšujte náročnost a rychlost psaní postupně,
 • využijte online kurzů nebo aplikací pro trénink psaní všemi deseti prsty,
 • nezapomeňte na pravidelné pauzy a protahování.

Naučit se psát všemi deseti prsty může na začátku působit obtížně, ale s tréninkem a trpělivostí se stanete stále lepším a rychlejším.

Psaní všemi deseti

Psací stroje jako předchůdci klávesnice

Jedná se o historickou technologii, která se používala k psaní dokumentů, dopisů a dalších textů před vynálezem počítačů. Byly vynalezeny v polovině 19. století a staly se v té době velmi populárními. Většina psacích strojů měla klávesnici se standardním uspořádáním, které se stalo základem pro současnou klávesnici. V průběhu let se psací stroje vyvíjely a zdokonalovaly se, což umožnilo psaní rychleji a efektivněji.

Mezi nejvýznamnější výrobce psacích strojů patří například americká společnost Underwood, německá společnost Olympia nebo švýcarská společnost Hermes. S nástupem počítačů se psací stroje staly zastaralými. V současné době se používají jen výjimečně. Stroje však stále zůstávají důležitou součástí historie psaní a jsou oblíbenými sběratelskými kousky a dekoracemi.

Psací stroj Consul – pamatujete si jej ještě?

Psací stroj Consul byl vyráběn v Československu společností VEB Consul z Německa. Tento psací stroj se stal velmi populárním v období 60. a 70. let 20. století a byl jedním z nejvýznamnějších psacích strojů, který byl v té době k dostání na trhu. Jeho design byl velmi podobný vzhledu amerického psacího stroje Underwood.

Consul byl velmi oblíbený mezi studenty, novináři, státními úředníky a dalšími profesionály, kteří potřebovali rychle a efektivně psát velké množství textu. Měl velmi hladký a tichý chod, což bylo oproti jiným psacím strojům z té doby velkou výhodou. Dnes se tento stroj stal sběratelským kouskem a je velmi oblíbený mezi fanoušky retro technologií a designu.

Závěr

Závěrem lze říci, že i s nástupem hlasových technologií a virtuálních klávesnic je psaní deseti prsty v dnešní době stále nepostradatelnou dovedností. Tato ergonomická forma psaní na klávesnici umožňuje uživatelům psát rychle a zároveň snižuje bolesti rukou a zápěstí, které přicházejí s tradičními technikami psaní. Ať už pracujete v kanceláři nebo doma na počítači, naučit se správně psát na klávesnici vám pomůže zvýšit produktivitu a ušetřit cenný čas při řešení každodenních úkolů. Investovat nějaký čas do zvládnutí této dovednosti se vyplatí.

Mám zájem o odběr newsletteru