Ztrácíte se ve změti anglických časů? Možná vás překvapí, že jejich struktura je velice jasná a logická. Stačí mít pouze dobrý přehled. Dnes ho získáte pro tvoření a používání předminulého času prostého.

Použití předminulého času prostého

Předminulého času prostého – Past perfect simple můžete využít v následujících případech:

Vyprávění příběhu

Jedná se o děj, který se odehrál před jiným dějem v minulosti. Použití předminulého času tak jasně naznačuje posloupnost daných dějů. Setkáte se s ním například při vyprávění příběhů nebo událostí, jež proběhly v minulosti.

Příklady:

When we arrived, the concert had already started. Když jsme přijeli, koncert už měl po zahájení.
He wasn´t hungry because he had had lunch before. Neměl hlad, protože obědval dříve.

Srovnání:

Níže se podívejte na rozdíly v používání jednotlivých časů.

When she opened the door, he sat down and switched the TV on. Když otevřela dveře, on si sedl a pustil televizi. (jeden děj následoval po druhém – zvolí se minulý čas prostý).
When she opened the door he was watching TV. Když otevřela dveře, on se právě díval na TV. (sledování televize probíhalo v okamžiku otevření dveří, proto zvolíme minulý čas průběhový).
When she opened the door he had watched his favourite TV programme. Když otevřela dveře, on již ukončil sledování svého oblíbeného pořadu. V tomto případě se jedná o předminulý čas – již ho při sledování televize nezastihla.

Tip: Přečtěte si také článek, ve kterém vysvětlujeme, jak používat předpřítomný čas.

Tvoření předminulého času

Předminulý čas prostý neboli Past Perfect Simple tvoříme spojením slovesa HAD a:

  • v případě pravidelného slovesa přidáním koncovky ED
  • či 3. tvaru nepravidelného slovesa.

Příklady:

Oznamovací věta: Before he arrived home, she had cooked the dinner.

Otázka: Had he finished his homework before his mum came home?

Zápor: They hadn´t locked the house and somebody stole my bike.

Pokud si stále nejste v předminulém čase jisti, mohou vám pomoci následující výrazy, které se s tímto časem pojí:

  • after,
  • when,
  • as soon as,
  • before,
  • because,
  • who, which,
  • that.

Věříme, že jsme používání předminulého času prostého dostatečně vysvětlili. Zajímají-li vás další témata z angličtiny, podívejte se na naše články zveřejněné na blogu Orange Academy!

Zdroj: sogoodlanguages.com, helpforenglish.cz

Mám zájem o odběr newsletteru