Fluktuace zaměstnanců patří k velkým HR tématům. Schopnost udržet si je šetří finanční prostředky. Přečtěte si, jaká opatření zvolit, abyste jí předcházeli.

V článku se zabýváme tzv. nežádoucí fluktuací, kdy dochází k odchodu schopných zaměstnanců, které firma nechce ztrácet.

Fluktuace zaměstnanců přináší svá negativa, mezi která patří:

 • zvýšení nákladů na přijímání nových pracovníků,
 • růst nejistoty a nespokojenosti současných zaměstnanců,
 • snížení kvality produktů nebo poskytovaných služeb,
 • snížení důvěry zaměstnavatele,
 • zvýšení nákladů na udržení podnikových procesů,
 • možná ztráta dodavatelů.

Častými příčinami, které firma může ovlivnit, je:

 • nízký plat,
 • nevyhovující pracovní podmínky,
 • špatná organizace práce,
 • chybějící nebo nízká kariérní perspektiva,
 • špatné vztahy s kolegy nebo vedením.

fluktuace: tipy, jak jí předcházet

Tipy, jak předcházet fluktuaci

Níže uvádíme 4 tipy, jak můžete fluktuaci předcházet.

1. Zlepšete nábor

Kvalitní proces náboru je prvním krokem k předcházení fluktuaci. Důležité je, aby vaši HR specialisté pokládali na pohovoru otevřené otázky a zjistili tak, zda a proč má uchazeč o nabízené místo zájem. Měli by ho informovat o pracovišti, charakteru, popisu práce, pracovních i platových podmínkách a možnostech kariérního růstu. Vybírejte do firmy podobný typ lidí, kteří si budou lépe rozumět a fungovat v týmu.

2. Motivace

Stávající pracovníky je důležité dobře motivovat. Vhodnými prostředky jsou firemní benefity jako je například dovolená navíc, vzdělávací kurzy a školení nebo finanční odměny. Můžete vytvořit dotazníky a zjistit, o jaké benefity mají vaši zaměstnanci největší zájem. Další možností jsou pochvaly nebo poděkování. Jedná se o malá, ale důležitá gesta, která povzbudí.

3. Budování vztahů

V HR prostředí je všeobecně známo, že oblíbené firmy se zaměřují na budování vztahů na pracovišti. Společné obědy, teambuildingy, oslavy narozenin nebo úspěchů jsou dobrými nástroji k utužování kolektivu na pracovišti.

4. Komunikujte a komunikujte

Častým důvodem fluktuace je špatná nebo nedostatečná komunikace managementu se zaměstnanci. Mezi chyby, které manažeři dělají, patří neinformování o změnách fungování podniku nebo strategických cílů. Pokud podřízené postavíte před hotovou věc, budou se cítit nejistě.
Ptejte se na organizační klima (atmosféru), které panuje ve firmě. Můžete zaměstnance požádat o vyplnění anonymních dotazníků. Vytvořte prostor pro diskuze nad návrhy a nápady zaměstnanců. Vždy je vyslechněte a odsouhlasené návrhy zrealizujte.

Jestliže z vaší firmy lidé odcházejí, zeptejte se je na důvody. Mohou být nespokojeni s něčím, co můžete změnit. Promluvte si s nimi, a pokud to situace dovoluje, odstraňte příčiny.

Dbejte i na výběr správných HR pracovníků a managerů. Ti jsou klíčoví pro vytváření spokojenosti na pracovišti. Pokud budete mít ve firmě lidi sociálního cítění, získáte tak větší jistotu, že se budou vaši zaměstnanci cítit ve firmě dobře.

Chcete se dozvědět více z oblasti personalistiky? Přihlaste se na kurz od Orange Academy.

Mám zájem o odběr newsletteru