Čas od času potřebujeme někomu udělit plnou moc pro zastupování. Jak ji sepsat a nespálit se? K čemu slouží plná moc? Nebo vám stačí plná moc VZOR ke stažení zdarma? Najdete ji u nás v článku v PDF i Word formátu. 

Plná moc pro zastupování: K čemu slouží a kdy je potřeba?

Nejčastějším případem pro využití plné moci je situace, kdy se nemůžete osobně zúčastnit nějakého úředního aktu. V řadě takových situací postačí, pokud za sebe vyšlete zástupce vybaveného vaší plnou mocí. Ten pak záležitost vyřeší za vás, jelikož k tomu má právo.

Plnou moc pro zastupování byste vždy měli svěřit pouze člověku, ke kterému chováte důvěru. Nejčastěji se jedná o rodinné příslušníky, partnera či partnerku apod. Také se však mohou objevit úkony, kdy jste nuceni dát plnou moc úplně cizímu člověku. Například při prodeji automobilu, když se nemůžete v danou chvíli dostavit na úřad pro přepsání vozu. Pak je nutné ke kupní smlouvě přiložit také plnou moc pro tyto účely.

Plná moc představuje oficiální právní dokument, který se v České republice poměrně běžně využívá. Můžete se setkat jak se psanou, tak ústní formou.

Dále je důležité zmínit, že tento dokument patří mezi jednostranné právní úkony. To znamená, že ji sepisuje pouze zmocnitel a zmocněnec se tohoto úkonu vůbec nemusí zúčastnit.

Kdo je zmocněnec a kdo zmocnitel?

Zmátli jsme vás použitím termínů zmocněnec a zmocnitel a teď si nejste jistí kdo je kdo? Pojďme si tyto pojmy jasně vymezit.

Zmocněnec

Zmocněnec je vlastně zástupce dané osoby, od které dostal plnou moc. Je pověřen zastupováním při právním, úředním nebo jiném úkonu, kterého se zmocnitel nemůže zúčastnit. Jeho práva a povinnosti jsou jasně daná plnou mocí. Na jejím sepisování se může, ale nemusí podílet. Častěji se však vyskytuje varianta, kdy se sepsání dokumentu účastní a podepíše jej.

Zmocnitel 

Představuje osobu, která dává souhlas se zastoupením sebe sama někým jiným při úkonu, kterého se nemůže zúčastnit. Většinou právě zmocnitel sepisuje danou plnou moc a má plnou zodpovědnost za údaje v ní obsažené i za to, že někomu plnou moc předal.

Zmocnitel si vybírá, komu pravomoce předá. Občas se také stává, že pro jeden úkol zmocní více lidí, aby se v případě vytíženosti mohli nahradit.

Tip: V případě některých úkonů zákon vyžaduje úředně ověřenou plnou moc nebo notářsky ověřenou plnou moc. To můžete udělat na jakékoliv pobočce Czech Pointu či u notáře, právníka a podobně. 

Jak sepsat plnou moc

Plná moc VZOR pro rok 2021 ke stažení zdarma

Postup: Jak sepsat plnou moc?

Při sepisování plné moci mějte na paměti, že se jedná o důležitý dokument s právní váhou. Dbejte tedy na přesné uvedení všech údajů tak, aby se nedala zneužít pro jiné činnosti než ty, pro které je určena.

V plné moci můžete uvést pouze jeden úkon, nebo dokonce více úkonů zároveň. Nejčastěji se jedná o přebírání pošty, podepisování písemností, smluv a podávání žádostí aj.

Aby byl tento dokument právně platný, musí obsahovat následující informace:

  1. Jasné označení a specifikování obou stran – nejprve je nutné jasně označit obě strany dokumentu tedy jak zmocněnce, tak zmocnitele i jejich role. Stačí jasně specifikovat jméno, příjmení, rodné číslo a adresu bydliště toho, kdo plnou moc dává i toho, kdo ji přijímá.
  2. Předmět plné moci – poté stručně a jasně uveďte, čeho se plná moc týká. Jinými slovy k čemu je zmocněnec oprávněn a v jakém rozsahu. Také je zde možnost uvést, proč byla plná moc udělena a na jak dlouho.
  3. Datum udělení – máte-li v úmyslu sepsat plnou moc na dobu neurčitou, postačí datum sepsání dokumentu. V opačném případě uveďte také datum jejího ukončení.
  4. Podpisy – v poslední části je nutné plnou moc podepsat. Ve většině případů se více vyplatí nechat ji podepsat oběma stranami, aby bylo jasné, že všichni vědí o svých právech a povinnostech.

Plná moc VZOR pro rok 2021 ke stažení

Nechcete se zabývat sepisováním tohoto dokumentu? Pak si stačí stáhnout jednu z verzí plné moci, které jsme pro vás přichystali. Jedná se o všeobecný vzor, který je potřeba vyplnit dle skutečnosti. Stáhnutí je zcela zdarma. Stačí pouze vytisknout a vyplnit (v případě PDF formátu) nebo naopak (v případě Word formátu).

Plná moc VZOR ke stažení PDF formát

Plná moc VZOR ke stažení Word formát

Pokud není specificky nebo časově ohraničeno zaniknutí plné moci, automaticky proběhne pokud:

  • byly provedeny úkony, za jejichž účelem byla sepsána
  • ji vypoví zmocněnec
  • ji zmocnitel odvolá
  • jedna ze stran zemře

Přečtěte si také článek na téma 4 obory, ve kterých lze podnikat při zaměstnání. Nebo by vás mohlo zajímat, jaké existují pracovní poměry a jak se v nich vyznat. Sledujte nás dále pro zajímavé tipy ze světa účetnictví, marketingu, pracovního trhu nebo rekvalifikace.

Mám zájem o odběr newsletteru