Podnikatelé si v roce 2022 připlatí za odvody na zdravotní a sociální pojištění. Jako každý rok se částky navyšují, tentokrát zálohy vzrostou o stokoruny. OSVČ tak budou muset počítat s vyššími náklady a zvážit, zda se jim podnikání stále vyplatí. Zajímavou možností je přihlášení k paušální dani, i ta se ale zvýší. Jaké tedy budou odvody OSVČ pro rok 2022? Pojďme se podívat na konkrétní čísla.

Kolik zaplatíte na zálohách v příštím roce?

Konec roku se teprve blíží a nové zálohy budou platné až po odevzdání přehledů v příštím roce. My už ale nyní víme, o jaké částky půjde. Zdražení je tentokrát opravdu výrazné – v řádu stokorun. Vyšší budou nejen odvody OSVČ na zdravotní a sociální (důchodové) pojištění, ale vzroste také záloha na paušální daň. Pozor! Její nová výše platí již od ledna 2022.

Chcete se přesvědčit o námi uvedených číslech? Podívejte se na nařízení vlády č. 356/2021 Sb., které vyšlo ve Sbírce zákonů.

Zdravotní pojištění 2022

Pro hlavní činnost OSVČ je záloha na zdravotní pojištění pro rok 2022 ve výši 2 627 Kč měsíčně. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu. Ten se odvozuje od průměrné měsíční mzdy. V tomto případě částky 38 911 Kč (průměrná hrubá mzda 2022), přesněji její poloviny, tj. po zaokrouhlení 19 456 Kč.

Záloha na zdravotní pojištění je splatná do 8. dne následujícího měsíce.

Tip! Všechny osoby samostatně výdělečné činné mají povinnost každý rok podávat přehled OSVČ za zdravotní pojištění. Přečtěte si náš návod, jak na to.

Sociální pojištění 2022

Pro hlavní činnost OSVČ je záloha na sociální pojištění pro rok 2022 ve výši 2 841 Kč měsíčně. Sazba důchodového pojištění je 29,2 % z vyměřovacího základu.

Záloha na důchodové pojištění je splatná do konce daného měsíce.

Paušální daň v roce 2022

Od roku 2021 mají živnostníci, s max. výdělkem do 1 milionu korun ročně, možnost přihlásit se k paušální dani. Poté platí jen jednu měsíční zálohu na paušální daň a nemusí podávat daňové přiznání v následujícím roce. Měsíční záloha se skládá z minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění navýšené o 15 % a daně z příjmů ve výši 100 Kč.

V letošním roce činila záloha na paušální daň 5 469 Kč měsíčně, v roce 2022 se jedná o částku 5 994 Kč.

Záloha musí být hrazena do 20. dne měsíce, za který ji posíláte, na účet příslušného finančního úřadu.

Tip! Chcete se přihlásit k paušální dani na příští rok? Musíte tak učinit do 10. ledna 2022. Více najdete v našem článku o paušální dani.

Dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ

Již víte, jak na odvody OSVČ, ale jak je to s dobrovolnou úhradou nemocenského pojištění? K této platbě se můžete přihlásit jako osoba výdělečně činná na hlavní i vedlejší činnosti, stejně tak i když si zvolíte paušální daň.

Hlavní a vedlejší OSVČ

V roce 2022 se rozhodný příjem pro výpočet nemocenského pojištění nezvýší. Bude se jednat opět o 3 500 Kč. Z této částky, respektive z jejího dvojnásobku, tedy ze 7 000 Kč, se vypočítá výše nemocenského pojištění. To činí 2,1 % z minimálního vyměřovacího základu. V roce 2022 tedy bude 147 Kč jako letos.

Paušální daň

V roce 2022 je minimální měsíční vyměřovací základ ve výši 9 728 Kč. Po přičtení 15 % a následném zaokrouhlení se dostaneme na částku 11 188 Kč.

Maximální záloha na nemocenské pojištění v paušálním režimu činí 2,1 % z této částky, tedy 235 Kč.

Zdroj: mesec.cz, psp.cz

Mám zájem o odběr newsletteru