Od 1. ledna 2024 jsou nové sazby DPH. Zůstala základní sazba 21 % a nově se uplatňuje pouze jedna snížená sazba 12 %. Zmizela tak druhá snížená sazba 10 %. Víte, co nově patří do snížené sazby? To se dozvíte v následujících řádcích.

DPH – Daň z přidané hodnoty 

DPH je nepřímá daň, která se uplatňuje na většinu zboží a služeb. Znamená to, že daň neplatí konečný spotřebitel přímo, ale je zahrnuta v ceně zboží a služeb, které nakupuje. Plátce DPH pak tuto daň odvádí státu. DPH zajišťuje financování státního rozpočtu, jedná se o jeden z nejdůležitějších zdrojů příjmů státního rozpočtu. 

Kdo je plátcem DPH?

Podnikatel, který:

 • Ve 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících dosáhl obratu 2 miliony Kč.
 • Dobrovolně se k plátcovství DPH přihlásí např. z důvodu výhodnějšího odpočtu daně.
 • Nabyl majetek privatizací, prodejem podniku, fúzí, nebo zdědil ekonomickou činnost po zemřelém, který byl plátcem DPH.

Osoba identifikovaná k dani:

 • Je registrovaná v jiném členském státě EU a v ČR uskutečňuje zdanitelná plnění (např. prodej zboží).
 • Ve 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících dosáhla obratu 326.000 Kč za dodání zboží z jiného členského státu EU.

Státní instituce a další vybrané osoby:

 • Jsou plátci DPH ze zákona, i když nedosáhnou výše obratu pro povinnou registraci.

Výhody plátcovství DPH

Mezi výhody patří možnost odpočtu daně z přidané hodnoty na vstupu, např. z nákupu materiálu, služeb. Dále i možnost uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti. Princip daně z přidané hodnoty spočívá v tom, že daň se odvádí pouze z hodnoty přidané v daném stupni výroby či distribuce. Plátci DPH (podnikatelé) odvádí státu DPH pouze z rozdílu mezi cenou, za kterou zboží či službu nakoupili (vstupy), a cenou, za kterou je prodali (výstupy). Při zálohách a doplatcích se DPH počítá dle sazeb platných v době zdanitelného plnění. Při přeplatcích se postupuje od nejnovějších plateb a zpětně.

 • Vstupy: Cena, za kterou podnikatel nakoupil materiál, služby a další náklady.
 • Výstupy: Cena, za kterou podnikatel prodal zboží či službu konečnému spotřebiteli.
 • Daňová povinnost: DPH = Výstupy – Vstupy
Studujte rekvalifikační kurzy

Co se přesunulo do 12% sazby?

 • Sauny: Návštěva sauny bude nově s 12% DPH.
 • Půjčování knih a časopisů: Půjčování knih, novin a časopisů v knihovnách bude nově s 12% DPH.
 • Provoz lyžařských vleků: sazba 12 % je nově stanovena i pro provoz na lyžařském vleku.
 • Vstupenky na sportovní události

Změna sazby DPH na 12 % bude znamenat mírné zdražení pro některé služby a zboží, které do ní nově spadají. Například se může prodražit stravování v restauracích, ubytování v hotelech, vstupenky na kulturní akce, sportovní aktivity a další.

Nápoje: Pitná voda z kohoutku a mléčné výrobky mají 12% DPH, zatímco ostatní, ať už alkoholické či nealkoholické, míří do základní sazby. Totéž platí i pro jejich konzumaci v restauracích.

Doprava: Cestování autobusem nebo lodí na nepravidelných linkách (např. firemní doprava, školní výlety) se stává dostupnějším s 12% DPH. Taxislužba však zůstává v základní sazbě.

Knihy: Milovníci knih si mohou oddechnout – ať už v papírové, elektronické nebo audio podobě, knihy jsou osvobozeny od DPH s nárokem na odpočet. Noviny, časopisy a periodika se nově zjednodušují pod 12% DPH.

Zdravotnické produkty: Změna definice otevírá dveře 12% DPH pro širokou škálu zdravotnických a diagnostických pomůcek určených pro jedno použití. Kontaktní čočky, brýlové čočky a obruby mají nově také nižší sazby.

Od 1. ledna 2024 se změnily sazby DPH. Zůstala základní sazba 21 % a nově se uplatňuje pouze jedna snížená sazba 12 %.

Limit odpočtu DPH za osobní automobily

Od roku 2024 se mění i limity pro odpočet DPH u osobních automobilů. U vozidel s cenou do 1 milionu Kč bez DPH bude odpočet DPH plný, u vozidel nad 1 milion Kč bez DPH bude odpočet DPH klesat.

Co se přesunulo do základní sazby 21 %?

 • Služby:
  • Sběr a zpracování komunálního odpadu
  • Letecká hromadná pravidelná doprava 
  • Služby autorů a výkonných umělců
  • Čištění vnitřních prostor v domácnostech
  • Opravy obuvi, kožených výrobků, oděvů, textilních výrobků, jízdních kol
  • Kadeřnické a holičské služby
 • Zboží:
  • Vybrané nealkoholické nápoje
  • Řezané květiny
  • Některé zdravotnické pomůcky
  • Palivové dřevo
  • Pivo čepované v restauracích

Nové sazby DPH v roce 2024 přinesly zjednodušení. Zavedení pouze dvou sazeb DPH – základní 21 % a snížené 12 %, což usnadňuje orientaci v systému. Avšak přesun některých položek do jiné sazby může pro spotřebitele i firmy znamenat mírné zdražení.

Mám zájem o odběr newsletteru