Víte, jaké je nejlepší předsevzetí do nového roku? Nejen pro mladé lidi, ale například i pro maminky na mateřské je jím sebevzdělávání. Díky němu si rozšíříte obzory, najdete lepší práci v tuzemsku i v zahraničí nebo začnete podnikat. Kromě vyššího platu získáte i vyšší sebevědomí. Poradíme vám, jak u nejlepšího novoročního předsevzetí vydržet!

Statistiky z roku 2018 říkají, že až 69% mladých lidí ve věku 18 až 26 let, si dává novoroční předsevzetí. Jejich cílem je více cestovat a vzdělávat se. Jedna věc však je si předsevzetí stanovit, a druhá u něj vydržet. Pokud nechcete zklamat sami sebe, přečtěte si naše tipy, které vám pomohou uspět!

Jak si splnit nejlepší předsevzetí

Inspirujte se následujícími kroky, které vám pomohou dostát slibu a novoroční předsevzetí splnit.

Stanovte si předsevzetí správně

Důležité je, aby vaše předsevzetí bylo:

  • specifické,
  • měřitelné,
  • dosažitelné,
  • motivující,
  • sledovatelné.

Správně stanovené novoroční předsevzetí je dostatečně specifické. Pokud se například chcete naučit anglicky, cíl zkonkretizujte. Určete si, v čem konkrétně se chcete zlepšit a na jakou úroveň dostat.

Abyste dokázali zhodnotit, zda a do jaké míry se v učení posouváte, předsevzetí musí být měřitelné. Vaším cílem může být zlepšení výsledků testu z gramatiky nebo rozšíření slovní zásoby. Pokud by vaše novoroční předsevzetí měřitelné nebylo, ztratili byste motivaci a brzy s jeho plněním skončili.

S motivací však souvisí i další bod. Stanovíte-li si nereálný cíl, brzy ji ztratíte a nebudete dále pokračovat. Nejlepším řešením je určit si cíl, který je pro vás dosažitelný – ani příliš jednoduchý, ani příliš obtížný. Je dobré stanovit si i dílčí cíle. Budete-li je plnit, nabydete vyššího sebevědomí a větší motivace k dosažení předsevzetí.

Stanovte si motivující předsevzetí do nového roku, které je pro vás opravdu důležité. Přemýšlíte nad změnou práce? Sepište si, z jakých důvodů chcete změnit obor. Pro někoho je nejdůležitější vyšší plat, jiný touží po podnikání, další chce pomáhat lidem nebo planetě. Touha po vzdělání nestačí, musíte vědět, proč to děláte. Kam se díky vzdělávání chcete dostat.

Poslední bod souvisí s měřitelností cíle. Možnost sledovat pokroky při plnění novoročního předsevzetí je zásadní i pro vaši motivaci.

předsevzetí

Předsevzetí mějte stále na očích

Abyste na své předsevzetí nezapomněli, vytiskněte si ho, nebo napište na papír (vhodné je zvolit barevný a výrazné písmo). Umístěte ho doma na ledničku, na pracovní stůl nebo jiné dobře viditelné místo. Tak ho budete mít neustále na očích a nestane se vám, že byste na něj zapomínali.

Sestavte si harmonogram

Patříte-li mezi “plánovací” typy, bude pro vás dobré sestavit si harmonogram jednotlivých dílčích cílů. Pokud jste se přihlásili na jazykový kurz, rozepište si do jednotlivých dní, kdy se budete věnovat poslechu, kdy nové slovní zásobě a kdy gramatice. Vytvoříte si tak systém a postupně i zvyk na jednotlivé činnosti. Časem pro vás bude jednodušší naplánované úkoly plnit. Připište k nim, jakého konkrétního pokroku chcete za týden, měsíc, čtvrt rok dosáhnout. I zde pamatujte na zásady správně stanoveného předsevzetí.

Tip: Na sestavení harmonogramu si dopřejte dostatek času a vše si dobře promyslete.

Plnění novoročního předsevzetí neodkládejte

Jestliže máte novoroční předsevzetí jasně stanovené, neodkládejte jeho plnění a začněte HNED prvního ledna! Jinak by se vám mohlo stát, že se k němu už nevrátíte. Věřte pořekadlu: “Jak na Nový rok, tak po celý rok.”

Nebuďte na to sami

Máte-li ve svém okolí kamaráda, který se chce také vzdělávat, přihlaste se na kurz společně! Budete se navzájem motivovat a povzbuzovat. Pokud nikoho takového v okolí nemáte, konzultujte své pokroky nebo neúspěchy s lektorem. Získáte tak zpětnou vazbu a zjistíte, kde děláte chybu a jak učení více zefektivnit.

Tip: Vsaďte se s kamarádem o zajímavou odměnu pro toho z vás, kdo bude ve splnění novoročního předsevzetí úspěšnější.

Soustřeďte se na pokrok

Pracujte s harmonogramem a více než na předsevzetí se soustřeďte na dílčí cíle a pokrok, který jste udělali. Postupujte krůček po krůčku. Snadněji tak dojdete do cíle. Připomínejte si vaše jednotlivé úspěchy a i se za ně odměňujte.

Vytvořte si pomůcky

Abyste vzdělávání zefektivnili, vytvořte si učební pomůcky. Pokud se chcete naučit co nejrychleji nová slovíčka, napište si je na lístečky a umístěte na viditelná místa v domě. Jestliže se potřebujete zlepšit v konverzaci, mluvte se svými přáteli nebo členy rodiny v cizím jazyce. Nezůstanete tak jen u suchého biflování, ale budete se učit kreativně.

Postavte se čelem strachům a výmluvám

Je pravděpodobné, že se v průběhu cesty dostanete do situací, které vás budou demotivovat. Často nastoupí výmluvy typu: “To nedokážu.”, “Dneska se mi nechce, protože…” Odhalte, co se za nimi skrývá. Prvotní příčinou výmluv bývá strach. Nejčastěji jde o strach z neúspěchu. Zeptejte se sami sebe, proč máte strach. Pokud najdete jeho kořeny, budete moci pracovat i na jeho odstranění. Vyvarujte se obviňování okolí z vašeho neúspěchu a pamatujte, že vnější vlivy bývají pouhou výmluvou!

Buďte vytrvalí

Čím vyšší je vaše motivace a vůle, tím lépe se vám bude dařit vytrvat a dosáhnout vytyčeného cíle. Avšak platí, že i ti nejmotivovanější jedinci mohou selhat. Pokud se vám to stane, nic si nevyčítejte a začněte znovu. Pouze v případě, kdy selžete několikrát za sebou, přehodnoťte předsevzetí nebo dílčí cíl a pokuste se ho dosáhnout. Následně zkuste cíl opět zvýšit. Jste-li neúspěšní, požádejte o pomoc lektora nebo kamaráda. I ti vás mohou popostrčit v těžkých časech a vrátit zpátky do hry.

Přejeme vám mnoho úspěchů ve splnění předsevzetí!

Mám zájem o odběr newsletteru