Sebavedomie je dôležitou zložkou osobnosti každého človeka. K tomu, aby ste dosiahli zdravé sebavedomie a následne aj úspech, potrebujete urobiť vo svojom živote niekoľko krokov. Pozrite sa o aké ide.

Zdravé sebavedomie: Čo ho utvára a ako sa prejavuje?

Zdravé sebavedomie sa podľa psychológa Zdeňka Krpouna prejavuje ako “nadhľad nad všetkými prekážkami, ktoré nás stretnú.” Ak ste sebavedomí nevzdávate sa pri prekážkach, ktoré sa vám stavajú do cesty a neobviňujete sa, keď sa niečo pokazí. Dokážete sa poučiť z chýb a ísť ďalej.

Schopnosť duševne na sebe pracovať je podmienená osobnosťou človeka (jeho temperamentom a niektorými vlastnosťami). Ďalším vplyvom, ktorý utvára vaše sebavedomie je zdravé rodinné prostredie. Ak boli uspokojované vaše potreby (nielen fyziologické), ale aj istoty a stability vytvoril sa dobrý základ pre vaše sebavedomie. Ak bolo voči vám zároveň prejavované dostatok pozitívnych emócií, potom mohlo byť vaše sebavedomie dobre rozvíjané.

Ak vám však tieto potreby chýbali a trpíte nízkym sebavedomím, nezúfajte! Nižšie sa dozviete pár tipov, ako si zvýšiť sebavedomie a uspieť.

Zdravé sebavedomie

Tipy ako získať stratené sebavedomie

Existuje niekoľko krokov, ako získať späť stratené sebavedomie. Ak budete na sebe pracovať a nevzdáte sa, po nejakej dobe uvidíte výsledky, ktoré vás budú ďalej motivovať.

Buďte odvážny

Podľa psychológa Dalibora Spoko je odvaha dôležitým aspektom zdravého sebavedomia. Skúšajte preto veci, ktorých sa bojíte! Tým, že budete získavať nové skúsenosti, praxou si tieto činnosti osvojíte a zníži sa aj váš strach. Zdravé sebavedomie je zároveň podmienené dôležitými vlastnosťami (odolnosťou, trpezlivosťou, nadhľadom, optimizmom a pod.). Ak ich budete rozvíjať, porastie aj vaše sebavedomie.

Budujte zdravé vzťahy

Máte okolo seba ľudí, ktorí vám sebavedomie zvyšujú, alebo ich pre nejaké vlastnosti obdivujete? Ak áno, stretávajte sa s nimi častejšie a snažte sa tieto osobnostné rysy do svojho života preniesť. Ak takýchto ľudí vo svojom okolí nemáte, dajte sicieľ, aby do vášho života prišli. Vzťahy znižujúce vašu sebadôveru zo svojho života odstráňte, alebo minimalizujte. To isté sa týka prostredia, v ktorom trávite čas. Ste spokojní v práci alebo rodinnom kruhu? Ak nie, mali by ste podľa Spoko popracovať na zmene k vašej väčšej spokojnosti alebo odísť.

Venujte sa sebareflexii

Čo si o sebe myslíte, formuje vaše sebavedomie. Zanalyzujte vaše myslenie a upravte ho na pozitívne alebo aspoň neutrálne. Kontrolujte svoje sebahodnotenie. Prijatie nedostatkov neznamená, že s nimi budete súhlasiť. Prijatím je myslené uznanie, že taký ste. Ak tento krok úspešne zvládnete, pozorujte, kedy sa takto prejavujete a čo vás k tomu vedie. Za nežiaducim konaním stojí vždy strach. Ak prídete na to z čoho prameníumožní vám to zmeniť svoje správanie.

Ak seba dokážete prijať aj so všetkými svojimi strachmi, vnútornými konfliktmi, zlými náladami, získate ten najsilnejší a najlepší zdroj sebavedomia, ktorý vám nikto nevezme. Nepoložia vás tak negatívne vonkajšie udalosti ako je rozvod, strata zamestnania alebo odchod niekoho blízkeho.

Mám zájem o odběr newsletteru