Dostala se vaše firma do finančních problémů kvůli pandemii? Od pondělí 6. dubna 2020 můžete žádat stát o finanční podporu za předchozí měsíc. Je však třeba splnit určité podmínky. Podívejte se, o jaké se jedná a jak při podání žádosti postupovat.

Kurzarbeit: Co to je?

Kurzarbeit je opatření státu, které má zabránit masovému propouštění zaměstnanců v krizových mimořádných situacích, jako je například pandemie. Pomoc spočívá v hrazení části mzdových nákladů zaměstnavatelům při zkrácené pracovní době zaměstnanců.

V současné době pandemie a nařízené karantény vám může stát kompenzovat náhradu mezd zaměstnancům při překážkách v práci, které jste jim povinni vyplácet.

Kurzarbeit: Kdo může žádat a podmínky vyplácení podpory

Od pondělí 6. dubna 2020 od 12:00 můžete jako majitelé firem žádat o státní finanční podporu na výplaty svých zaměstnanců v rámci programu Antivirus, jehož součástí je i opatření kurzarbeit. Musí se však jednat o situace, kdy:

 • v rámci tzv.režimu A*: Máte buď vyplácet zaměstnancům náhradu mzdy z důvodu nařízené karantény (získáte 60 % redukovaného průměrného výdělku každého zaměstnance), nebo jim nemůžete přidělovat práci ze stejného důvodu (získáte za každého pracovníka 100 % jeho průměrného výdělku),
 • * V režimu A však získáte vždy maximálně 39 000 Kč na jednoho zaměstnance.

 • v rámci tzv. režimu B*: Kdy nemůžete svým pracovníkům kvůli hospodářským potížím způsobeným COVID-19 přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby. Konkrétně se jedná o následující překážky:
  • nepřítomnost na pracovišti min. 30 % všech zaměstnanců (z důvodu karantény, nemoci, péče o dítě, nemožnosti dostavení se do práce – např. cizinci) – v tomto případě můžete získat 100 % jejich průměrného výdělku
  • snížení odbytu produkce (dostanete 60 % průměrného výdělku vašich zaměstnanců),
  • výpadky v dodávkách nezbytných surovin, výrobků, služeb či jiných vstupů (jde o tzv. prostoje) – získáte 80 % průměrného výdělku pracovníků.

  *V režimu B je však finanční podpora na jednoho zaměstnance omezena částkou 29 000 Kč. Pokud se vás týkají překážky z obou režimů, můžete žádat o kombinaci finančních příspěvků. Musíte však být schopni všechny tyto překážky doložit.

  Pozn.: O režim A či B můžete žádat až do konce února 2021!

  Abyste však mohli o podporu úřad práce (ÚP) žádat, musíte splnit následující podmínky:

  • striktně dodržujete zákoník práce,
  • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě,
  • zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění (v případě, že jste majiteli soukromého podniku),
  • vyplácíte náhrady mzdy a odvádíte odvody*.

  *I v případě, kdy má vaše firma finanční problémy, musíte tyto operace provést. A teprve poté se můžete obrátit na úřad práce a s žádostí o poskytnutí příspěvku. Pokud budete svým zaměstnancům krátit mzdy, projeví se to i na výši příspěvku (procento se vypočte z této pokrácené částky), která tak bude logicky nižší než v případě vyplácení mezd v plné výši.

  kurzarbeit: finanční pomoc od státu

  Postup podání žádosti o státní finanční podporu

  Týká-li se vás vyplácení státní finanční podpory, podívejte se níže na postup a kroky, které je třeba učinit.

  1. Nejprve podáte elektronicky žádost o příspěvek a to vůči pracovišti úřadu práce v sídle vaší firmy.
  2. Následně obdržíte žádost včetně dohody s ÚP a dalšími doklady, které musíte vyplnit a odeslat zpět.
  3. Úřad práce vám všechny dokumenty zkontroluje a v případě chyb zašle znovu s uvedením informací, o jaké se jedná.
  4. Pokud budou veškeré podklady v pořádku, ÚP s vámi uzavře dohodu o realizaci finančního příspěvku. V opačném případě vám přijde oznámení o neuzavření dohody s uvedením konkrétních důvodů.
  5. Dohoda začne platit v okamžiku, kdy ji úřad práce podepíše a elektronicky vám ji odešle (buď e-mailem, nebo do datové schránky).
  6. Poté budete mít měsíc na doručení vyúčtování nákladů na náhrady mezd zaměstnanců (za každý měsíc i režim zvlášť) a jeho odeslání pomocí datové schránky či e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem.
  7. Následně provede ÚP kontrolu údajů ve výkazech podle ČSSZ. Nebudou-li některé v pořádku, budete vyzváni k podání vysvětlení nebo opravě a zaslání nového měsíčního vyúčtování.
  8. Budou-li údaje v pořádku, úřad práce vám vyplatí finanční příspěvky.

  Tip: Až budete odesílat žádost, nezapomeňte na vyplnění bankovního účtu, kam vám mají peníze přijít a elektronický podpis! Vyhnete se tak nejčastějším chybám a následným opravám žádosti!

  Pozor! Do žádostí uvádějte pouze kompletní, pravdivé a správné informace. V opačném případě vám hrozí povinnost vrácení podpory, nebo finanční sankce od Státního úřadu inspekce práce při následných kontrolách!

  Kontroly se budou týkat:

  • pracovních smluv dotčených zaměstnanců,
  • jejich mzdových listů,
  • evidence docházky pracovníků,
  • výpisů z účtů kvůli ověření vyplacení příslušných náhrad mezd a zákonných odvodů,
  • dalších dokumentů podle konkrétních překážek v práci, které vám vznikly.

  Z výše uvedeného vyplývá, že se nebude jednat o jednoduchý proces. Záleží tedy na vaší situaci a rozhodnutí, zda se budete chtít do veškerých administrativních úkonů pouštět.

  Přejeme vám pevné nervy v celém procesu a mnoho úspěchů při restartu vašeho podnikání!

  Zdroj: mpsv.cz, antivirus.mpsv.cz, idnes.cz. Aktualizováno: 23. 12. 2020

  Mám zájem o odběr newsletteru