V tomto článku vám objasníme pojem kolektivní smlouva, jaké existují druhy této smlouvy, co musí obsahovat, ale i další důležité informace.

Co to je kolektivní smlouva a jaké existují druhy?

Kolektivní smlouva je smlouva, která upravuje práva i povinnosti v pracovněprávních vztazích mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Zaměstnance zastupují tzv. odbory, které tvoří zástupci z jejich řad. Smlouva se uzavírá mezi nimi a zaměstnavatelem.

Existují dva druhy kolektivních smluv:

 • podnikové,
 • vyššího stupně.

Podnikové kolektivní smlouvy upravují práva a povinnosti mezi zaměstnavatelem/i a odborem/y. Řeší především:

 • dobré pracovní podmínky zaměstnanců (s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, …),
 • pracovní dobu,
 • ukončení pracovních poměrů (práva a nároky zaměstnanců),
 • odpovídající mzdové ohodnocení,
 • způsob vyplácení odměny,
 • ubytování pracovníků,
 • překážky v práci,
 • dovolené apod.

Oproti tomu kolektivní smlouvy vyššího stupně se týkají odboru/ů a skupinou/ami zaměstnavatelů (např. v rámci celého odvětví).

kolektivní smlouva

Co musí kolektivní smlouva obsahovat?

Každá kolektivní smlouva obsahuje jiné části podle toho, jakého oboru, pracovníků a společnosti/í se týká. Vždy v ní však musí být uvedeny:

 • obě smluvní strany včetně jejich podpisů,
 • práva zaměstnanců ve výše uvedených ale i v jiných oblastech,
 • povinnosti zaměstnavatele/ů i odboru/ů.

Veškeré informace v ní uvedené, musí být podloženy platnými zákony. Součástí smlouvy by měla být i příloha, ve které budou vysvětleny používané pojmy. Kolektivní smlouva musí být sjednána vždy písemně!

Tip: Pokud chcete vidět, jak může taková smlouva vypadat, podívejte se na rozsáhlou kolektivní smlouvu ČD (Českých drah).

Jaký je postup při uzavírání smlouvy, jak je to s její platností a výpovědí?

Chcete-li jako zaměstnavatelé či zástupci odborů uzavřít kolektivní smlouvu, musíte nejprve druhé straně předložit její návrh. Ta je povinna se k němu písemně vyjádřit a uvést případné důvody odmítnutí některých bodů a to nejpozději do 7 pracovních dní nebo jiné dohodnuté doby.

Poté se dohodnete na termínu osobní schůzky. Z ní je dobré si pořizovat zápisy o shodách a sporech. Po vzájemném odsouhlasením návrhu kolektivní smlouvy a jeho podepsáním dojde k uzavření smlouvy. S jejím obsahem musíte následně seznámit zaměstnance a poskytnout k ní všem přístup.

Smlouva může platit po dobu určitou i neurčitou. Výhodou je, že může být sjednána i zpětně. Pokud by vypršela její platnost, nebo by v ní chtěly obě strany provést určité změny, musí uzavřít novou. Smlouvu na dobu určitou i neurčitou lze vypovědět. Výpověď však musí být písemná. Pamatujte ale, že ji lze podat nejdříve 6 měsíců po datu sjednání smlouvy. Výpovědní doba pak činí nejméně 6 měsíců a běží od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně.

Pozn.:
Kompletní informace o kolektivní smlouvě najdete v zákoníku práce.

Zdroj: ppropo.mpsv.cz, flek.cz

Mám zájem o odběr newsletteru