Ve světě digitálního marketingu je klíčové, aby obsah webových stránek byl hodnocen jako důvěryhodný a kvalitní. V rámci algoritmu vyhledávače Google se objevuje termín EAT, který znamená: zkušenost, odbornost, autoritu a důvěryhodnost. Google věnuje stále větší pozornost tomuto faktoru při hodnocení a řazení obsahu ve výsledcích vyhledávání. Co je EAT?

EAT znamená „zkušenost, odbornost, autoritativnost a důvěryhodnost“. EAT je součástí pokynů Google pro hodnocení kvality vyhledávání – příručky, kterou lidé používají k hodnocení kvality výsledků vyhledávání. Google chce poskytovat výsledky se silným EAT. Jde tedy o důležitý koncept v SEO. Navíc vysoký EAT může zlepšit důvěru uživatelů a vést k většímu počtu návštěv na vašem webu.

Vznik EAT

V březnu 2013 Google oficiálně zveřejnil pokyny pro hodnocení kvality vyhledávání. Samotné EAT (odbornost, autoritativnost a důvěryhodnost) přidává Google přidává v březnu 2014. Poslední změna nastala v prosinci 2022, kdy Google představuje EEAT a přidává další „E“ pro „Zkušenost“.

Čtyři složky Google EEAT

Zkušenosti

Kvalitní obsah často prokazuje přímou zkušenost tvůrce s daným tématem, službou nebo produktem. To pomáhá dokázat, že jsou produkty a služby vyzkoušeny, testovány a že jsou tyto poznatky jsou autentické. Autor v textu často hovoří o svých osobních zkušenostech a názorech. Navíc poskytuje své originální fotografie produktů, které dokazují, že produkt nebo i službu vyzkoušel. 

Odbornost 

Hodnotitelé kvality vyhledávání musí určit, zda autoři mají aktuální odborné znalosti . Mají znalosti, kvalifikaci a pověření potřebné k poskytování spolehlivých informací? Odbornost se často překrývá se zkušenostmi, ale není to totéž. Příkladem může být finanční poradenství. Někteří lidé hledají  finanční poradenství od certifikovaného profesionála, hledají tedy odbornost.

Autoritativnost

Autoritativnost se vztahuje k  celkové pověsti v oboru. Zejména mezi odborníky a aktuálně i mezi influencery. Hodnotitelé kvality Google EEAT mají za úkol, aby zkontrolovali autoritativnost tvůrce, obsahu a webu.

Důvěryhodnost

Důvěryhodnost je nejdůležitější součástí Google EEAT. Hodnotitelé musí brát v úvahu tvůrce, obsah a web. Hraje zde roli, kdo obsah napsal, jak jej upravuje a zda citujte důvěryhodné zdroje.

Studujte kurz marketingu

Jak zlepšit EAT vašeho webu

Dobrou zprávou je, že ke zlepšení EAT nemusíte předělávat celou svou SEO strategii .

Pojďme se podívat, jak zlepšit EAT vašeho webu:

1. Vytvářejte vysoce kvalitní obsah

Vaše stránky by měly poskytovat obsah především lidem. Vytvářejte obsah, který odpovídá na otázky, poskytuje rady a zanechává ve čtenáři pocit, že získal odpověď na svou otázku. Důležité je pravidelně kontrolovat svůj obsah , abyste se ujistili, že je užitečný a stále aktuální. I když byl váš obsah kdysi užitečný, nebude tak užitečný, pokud obsahuje zastaralé informace.

2. Poskytněte informace o autorovi

Google chce vědět, že osoba, která píše obsah, je legitimním zdrojem informací. Nezapomeňte si proto vytvořit stránku O nás, kde představíte svůj tým. Za účelem dosažení lepšího hodnocení a důvěryhodnosti obsahu je důležité pravidelně monitorovat výkonnost vaší webové stránky a sledovat zpětnou vazbu uživatelů. Pokud se vaše stránky řadí jako autoritativní a spolehlivé, je větší pravděpodobnost, že se budou objevovat výše ve výsledcích vyhledávání.

google eat

Podstatou EEAT je poskytování kvalitního obsahu, který předává zkušenost autora s daným tématem.

3. Používejte důvěryhodné zdroje

Při vytváření obsahu je vždy nejlepší uvádět zdroje, abyste získali na důvěryhodnosti. Vždy se odkazujte na oficiální zdroje, studie, výzkumné práce, akademické databáze, zpravodajské publikace nebo stránky známých odborníků.

4. Vytvořte si pozitivní pověst

Pověst vaší značky nebo brandu může celkově ovlivnit důvěryhodnost vašeho obsahu a webu. Online řízení reputace je tedy pro Google EAT SEO zásadní. Znamená to, že byste si měli dávat pozor na negativní recenze. Pokud se nějaké objeví, reagujte rychle a profesionálně.

Závěr

Google EAT se stal klíčovým faktorem pro hodnocení a důvěryhodnost obsahu ve světě digitálního marketingu. Složky tohoto konceptu společně přispívají k hodnocení a řazení obsahu ve výsledcích vyhledávání. Podstatou EAT je poskytování kvalitního obsahu, který předává zkušenost autora s daným tématem. Zlepšení EAT vašeho webu zahrnuje tvorbu kvalitního obsahu, pravidelnou aktualizaci obsahu a sledování změn ve vyhledávání. 

Mám zájem o odběr newsletteru