Daňový poradce je náročné povolání, které vyžaduje hlubokou znalost daňových předpisů. Přečtěte si, jak se jím stát nebo jaký plat můžete pobírat.

Kdo může být daňovým poradcem a co dělá?

Daňovým poradcem může být fyzická osoba zapsaná v seznamu vedeném Komorou daňových poradců České republiky.

Jako daňový poradce můžete mít na starosti:

  • zpracování účetních závěrek a daňových přiznání společností (DPH, silniční, nemovitostí apod.),
  • přípravy ekonomických výstupů pro vedení firmy,
  • zpracování statistických výkazů,
  • komunikace s úřady a auditory společností.

Jak se stát daňovým poradcem?

Pokud přemýšlíte o práci daňového poradce, měli byste:

  • vystudovat vysokou školu,
  • splňovat podmínky zákona o daňovém poradenství,
  • složit kvalifikační zkoušku.

Jak probíhají kvalifikační zkoušky?

Kvalifikační zkoušky probíhají dvakrát do roka a skládají se ze dvou písemných částí a jedné ústní. Písemná část obsahuje příklady z účetnictví, daní a profesních otázek týkajících se zákona o daňovém poradenství či o daňovém řádu.

Každá z písemných částí trvá pět hodin a i přestože se jeví jako dostačující, mnohým uchazečům tento časový limit nestačí. Ke zkouškám si můžete vzít jakoukoliv literaturu k dohledání potřebných informací. Z časových důvodů ji však většinou nelze použít. Ústní část se skládá z daňových otázek, při kterých jsou prověřovány schopnosti kandidátů pružně reagovat na dotazy.

Úspěšnost složení zkoušek se pohybuje okolo 30 %. Doporučujeme vám proto začít s přípravou dostatečně dlouho dopředu. Projdete-li všemi třemi částmi, získáte oficiální osvědčení daňových poradců, díky němuž můžete daňové poradenství začít poskytovat a pobírat plat v průměru ve výši 25 000 Kč až 40 000 Kč za měsíc.

Pokud si nejste jisti individuální přípravou na zkoušky, využijte rekvalifikačního kurzu od Orange Academy!

Zdroj: portal.pohoda.cz, kdpcr.cz, jobs.cz, cs.wikipedia.org

Mám zájem o odběr newsletteru