Výhra peněz je velmi pozitivní záležitost, ale přináší i své povinnosti. V roce 2020 začala v ČR platit novela zákona o dani z příjmu fyzických osob, která se dotkla i hazardních her. Novela zákona zavedla daň z výhry nad 1 milion korun. Příjmy se definují v daňovém přiznání jako ostatní příjmy. 

Kategorie soutěží a hazardních her, které podléhají zdanění

Podle zákona č. 186/2016 Sb. jsou výhry z loterií, sázek, tomboly a hazardních her osvobozeny od daně z příjmu za podmínky, že výhra nepřesáhne 1 milion korun.

Hazardní hra je sázka nebo los, která nezaručuje návratnost finančních prostředků, které byly do hry vloženy. O výhře nebo prohře rozhoduje náhoda. Výše uvedený zákon rozlišuje a upravuje následující kategorie hazardních her:

 • Loterie – stírací a výherní losy, 

 • kurzová sázka – tipování na výsledek,

 • totalizátorová hra – dostihy koní a chrtů,

 • bingo – cílem hry je dosažení číselného vzorce podle postupného losování čísel,

 • technická hra – automaty, ruleta,

 • živá hra – casino, kostky, BlackJack,

 • tombola – slosování sázkových tiketů,

 • turnaj malého rozsahu – karetní turnaje vyřazovacího typu

Daň z výhry v soutěži a v hazardní hře

Zdanění výhry z hazardních her a soutěží u výherce se řídí zákonem o daních z příjmů v kategorii ostatních příjmů. Do roku 2019 byly příjmy z hazardních her a soutěží od daně osvobozeny, a to do jakékoliv výše. S rokem 2020 nastala změna a musí se danit všechny výhry, které přesahují 1 000 000 korun. 

V případě, že výherce své peníze získá v soutěží – tombola, loterie, vědomostní soutěž, podléhá příjem srážkové dani, která se řídí § 10 odst. 8 ZDP. Daň za výherce v tomto případě odvede provozovatel tomboly nebo loterie a výherce získá již zdaněnou výhru. Takový příjem nemusí výherce uvádět ve svém daňovém přiznání. Výhodou soutěží je, že nemají na rozdíl od hazardních her žádnou speciální právní úpravu. Soutěže nepotřebují předchozí schválení ani se nemusí oznamovat. Samozřejmostí je dodržovat obecně právní předpisy a předpisy na ochranu spotřebitele.

Výhra v soutěži tedy v loterii, tombole nebo vědomostní soutěži je zdaněná ihned, kdy hodnota výhry přesáhne 1 mil. korun. Daň činí 15 % z výhry. V případě, že během jednoho zdaňovacího období vyhraje fyzická osoba např. dvakrát 700 tis. korun, nic danit nemusí. Společnost předává fyzické osobě finanční částku již zdaněnou.

Daň z hazardních her

V případě, že výherce získá svou finanční odměnu z hazardních her, je potřeba příjem uvést v daňovém přiznání. Příjmy z hazardních her totiž srážkové dani nepodléhají. Do daňového přiznání je potřeba uvést veškeré vklady a výhry, pokud za rok přesáhly právě 1 000 000 korun. Jako výdaj lze uplatnit vklady, které však potřeba prokázat. Hazardní hry podléhají regulaci, kterou provádí stát a místní samospráva.

Regulace se řídí zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Definice hazardní hry je uvedena v  § 3 odst. 1. Jedná se o následující definici:Hazardní hrou se rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.“

U hazardních her např. bingo a technické hry se odvádí také 15% daň. V případě, že všechny výhry přesáhnou 1 mil. korun za jeden kalendářní rok musí se danit. Daň odvádí sám výherce ve svém daňovém přiznání.

Studujte kurz účetnictví

Rejstřík osob vyloučených z hazardu

Mezi další zákonnou regulaci patří rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardních hrách. Jedná se seznam osob, které mají zakázané jakékoliv sázky nebo hraní hazardních her v hernách, sázkových kancelářích i online casinech. Provozovatel hazardních her má zákonnou povinnost ověřit, zda jeho zákazník není uveden v rejstříku. Rejstřík vyloučených osob z hazardu byl spuštěn v roce 2020 a jedná se o neveřejný seznam, který je však napojen na další informační systémy, jako je insolvenční rejstřík nebo systém dávek Ministerstva práce a sociálních věcí. V rejstříku se nachází osoby, které:

 • pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • mají zakázáno účastnit se hazardních her z důvodu léčení závislosti na hazardních hrách,
 • mají předběžné opatření zákazu her z důvodu trestního řízení,
 • mají pravomocně zjištěn úpadek,
 • neplní vyživovací povinnost ke svému nezaopatřenému dítěti.

Mám zájem o odběr newsletteru