Coworking se stává stále populárnější formou práce, která umožňuje lidem pracovat ve společné kanceláři a sdílet náklady na nájem, energie a internetové připojení. V tomto článku se podíváme na to, co je coworking, jaké jsou výhody a nevýhody této formy práce. Jak coworkingové prostory vyhovují specifickým potřebám matek s dětmi a jak si vybrat nejvhodnější coworkingový prostor.

Co je to coworking?

Coworking je nová forma práce, která se v posledních letech stala velmi populární. Coworkingové prostory jsou kanceláře, kde si lidé pronajímají stůl nebo kancelář. Sdílejí náklady na nájem, energie a internetové připojení.

Lidé, kteří využívají coworkingové prostory, jsou zejména:

 • podnikatelé,
 • umělci na volné noze,
 • pracující matky,
 • digitální nomádi (lidé, kteří cestují po světě a přitom pracují),
 • lidé, kteří potřebují pracovat mimo kancelář (služební cesty apod.),
 • zaměstnanci na home office, kteří nemají prostor pracovat doma.

Historie coworkingu

Historie coworkingu se datuje do roku 2005, kdy byl otevřen první coworkingový prostor v San Franciscu. Od té doby se tato forma práce stává stále populárnější a rozvíjí se po celém světě.

Coworking si v posledních letech začal získávat popularitu také v České republice. První oficiální coworkingový prostor byl otevřen v roce 2008. Od té doby se tento typ kanceláří rozšířil po celé zemi, přičemž mnoho z nich nabízí specializované služby a vybavení pro různé skupiny lidí.

Typy coworkingových prostorů

Existuje několik typů coworkingových prostorů, které se liší podle svého zaměření a účelu.

coworking

Tradiční coworkingové prostory

Společné kanceláře, kde si lidé pronajímají stůl nebo kancelář a sdílejí náklady na nájem, energie a internetové připojení. Tyto prostory nabízejí všechny základní služby, jako je Wi-Fi, tiskárna, kávovar a další vybavení.

Inkubátory a akcelerátory

Jedná se o coworkingové prostory, které jsou zaměřené na podporu startupů. Inkubátory poskytují startupům podporu mimo jiné v oblasti:

 • vzdělávání,
 • mentoringu,
 • financování.

Akcelerátory se zaměřují na rychlé růstové fáze startupů.

Coworkingové kavárny

Prostory, které kombinují kavárnu a coworkingovou kancelář. Tyto prostory nabízejí útulné a pohodlné místo k práci, kde si lidé mohou vychutnat kávu a pracovat na svých projektech.

Studujte kurz účetnictví 100% online

Virtuální coworking

Nový způsob coworkingu. Umožňuje lidem pracovat společně na dálku pomocí internetu. Virtuální coworkingové platformy poskytují uživatelům nástroje pro spolupráci, jako jsou chaty, videokonference a sdílení souborů. Tento typ coworkingu se stává stále populárnějším.

Jak vypadá coworkingové pracoviště

Standardní coworkingový prostor se obvykle skládá z open space (otevřeného prostoru) s mnoha pracovními místy, které jsou k dispozici pro členy coworkingu. Tyto stoly mohou být buď volné, nebo přidělené konkrétním členům, kteří si pronajímají daný stůl na určitou dobu.

Kromě toho bývá v coworkingových prostorech k dispozici různé vybavení:

 • tiskárny,
 • skenery,
 • kopírky,
 • Wi-Fi připojení,
 • další IT zařízení.

Některé coworkingové prostory také nabízejí společné prostory pro setkání a prezentace, jako jsou například konferenční místnosti nebo místnosti pro přednášky. V různých typech coworkingových prostorů mohou být také nabízeny různé druhy služeb, jako jsou například kávovary, kuchyňské koutky, relaxační zóny nebo herna. Celkově lze říci, že coworkingové prostory jsou navrženy tak, aby splňovaly potřeby moderních pracovníků a aby byly flexibilní a přizpůsobivé.

coworking

Výhody coworkingu

Coworking má mnoho výhod pro lidi, kteří pracují samostatně, nebo chtějí pracovat mimo kancelář. Mezi hlavní výhody coworkingu patří:

 1. Flexibilita – coworking umožňuje lidem pracovat kdykoliv a kdekoliv, takže si mohou přizpůsobit svůj pracovní čas svým potřebám.
 2. Sdílení zdrojů – coworking umožňuje lidem sdílet náklady na nájem, energie a internetové připojení, což může být pro samostatné podnikatele a menší firmy velmi výhodné.
 3. Rozšíření sítě kontaktů – coworkingové prostory umožňují lidem setkávat se s dalšími lidmi ze stejného nebo podobného oboru, což může vést k novým obchodním příležitostem a spolupráci.
 4. Vybavení – coworkingové prostory často nabízejí vybavení, jako jsou tiskárny, skenery, kávovary a další, což může být pro lidi pracující na dálku velkou výhodou. Prostory bývají reprezentativní a nezřídka můžete pro svá jednání využít i konferenční místnost.

Nevýhody  coworkingu

Nicméně coworking má také několik nevýhod, jako například:

 1. Nepředvídatelnost – coworkingové prostory mohou být velmi různorodé. Mohou nabízet služby a podporu v nesrovnatelné kvalitě a rozsahu.
 2. Ztráta soukromí – většina coworkingových prostorů nenabízí soukromé kanceláře. Většinou pracujete v open space typu kanceláře. Může to být problém, pokud si ceníte svého soukromí a na práci se potřebujete soustředit.

Coworking jako lék na sociální izolaci

Coworkingové prostory jsou ideální pro lidi pracující v profesích ohrožených sociální izolací.

 • Vývojáři
 • Spisovatelé
 • Překladatelé
 • Účetní
 • Copywriteři

Tyto profese pracují často samostatně. Může to vést k pocitu osamělosti. Mají málo příležitostí k interakci s ostatními lidmi. Coworkingové prostory poskytují pro tyto profesionály možnost pracovat v prostředí, které je otevřené a plné lidí, kteří sdílejí stejné zájmy. Tento druh prostředí může být velmi podporující a povzbuzující a může pomoci snížit pocit izolace a zlepšit produktivitu práce. Je dobré práci doma a v coworking centru alespoň střídat.

Coworking pro matky s dětmi

Coworkingové prostory, které nabízejí péči o děti, jsou ideální pro matky, které potřebují pracovat a zároveň se starat o své děti. Zejména ji ocení matky velmi malých dětí, které ještě nechtějí dát do jeslí či do školky. Mohou pracovat, zatímco o jejich dítě pečuje kvalifikovaná osoba. Přitom jsou stále nablízku pro případ, že by se dítěti zastesklo po mámě, nebo něco potřebovalo.

Tyto coworkingové prostory obvykle nabízejí:

 • herny,
 • přebalovací pulty,
 • zázemí kuchyňky,
 • klidovou místnost na kojení a odpočinek dětí,
 • místnost s pracovními stoly (může a nemusí být zcela oddělená od prostoru pro děti).

Záleží na náladě a míře samostatnosti dítěte, nakolik bude práce pro matku efektivní. Některé dny udělá práce víc, jiné bude spíš trávit v herně s dítětem. Určitě je to ale zajímavá alternativa k práci po nocích, na úkor svého spánku.

Budoucnost coworkingu

Coworking je v posledních letech stále více populární a zároveň se v mnoha ohledech vyvíjí. Vzhledem k tomu, že stále více lidí pracuje na home office nebo je na volné noze, coworkingové prostory se stávají stále důležitější alternativou ke klasické kanceláři. V budoucnu se očekává, že coworking bude ještě více integrován do pracovní kultury a bude sloužit jako místo pro spolupráci a inovativní myšlení. Tento vývoj ještě více podpoří rostoucí trend práce na dálku a flexibilních pracovních podmínek.

Vývoj technologií, wellbeing a coworking

Coworkingové prostory budou stále více zaměřeny na specifické potřeby určitých skupin lidí, což bude podporovat lepší rovnováhu mezi prací a soukromím. Technologie a digitální nástroje umožní vznik nových způsobů spolupráce mezi členy coworkingu. To povede ke vzniku nových inovativních nápadů a projektů. Coworking má tedy své pevné místo v budoucnosti moderního pracovního prostředí a bude sloužit jako klíčový faktor pro rozvoj kreativity, spolupráce a úspěchu v práci.

coworking

Pro koho coworking není?

I když coworkingové prostory nabízejí mnoho výhod, nejsou pro každého ideální volbou.

 • Například pro lidi, kteří potřebují tiché prostředí pro soustředění, nebo pro lidi, radši pracují z pohodlí domova, může být coworking kontraproduktivní.
 • Někteří lidé zase preferují tradiční kancelářské prostředí s jasně stanovenými pracovními hodinami a hierarchií v pracovním týmu. Pro tyto lidi by mohlo být pracování v coworkingovém prostoru obtížné, až chaotické.
 • Některé profese vyžadují specifické vybavení nebo velké množství prostoru pro uložení materiálů, což coworkingové prostory nemusí být schopny poskytnout.
 • Pro některé lidi mohou být coworkingové prostory finančně nevýhodné a nepřístupné kvůli vysokým nájmům nebo členským příspěvkům.
Studujte kurz asistentky

Závěr

Coworking se stává stále populárnější možností pro lidi, kteří pracují samostatně nebo chtějí pracovat mimo tradiční kancelář. Coworkingové prostory nabízejí mnoho výhod, jako je flexibilita, sdílení zdrojů, rozšíření sítě kontaktů a vybavení. Nicméně, coworking také má několik nevýhod, jako je nepředvídatelnost a ztráta soukromí. V poslední době služeb coworkingu využívají také pracující maminky s dětmi. Ty ale vyhledávají specializované coworkingy, nabízející služby na míru jejich specifickým potřebám. Coworkingové prostory, které nabízejí péči o děti, umožňují matkám pracovat a zároveň se starat o své děti, což může být velmi užitečné pro rodiny, které potřebují více flexibility a volnosti. Celkově lze říci, že coworking se stává stále důležitější součástí moderní pracovní kultury a může být výhodným řešením pro mnoho z nás.

Mám zájem o odběr newsletteru