Chcete se dozvědět více o práci copywritera? V tomto článku vám povíme, co je to copywriting a jak se naučit psát texty, které prodávají. Dozvíte se také, jak se platí copywriterům a jak získat co nejvíce zakázek.

Co je to copywriting

Copywriting je tvorba reklamních a marketingových textů, které mají podpořit prodej výrobků a služeb. Textař, který se zabývá psaním reklamních textů, je copywriter. Píše texty pro různá média:

 • web,
 • blog,
 • newsletter,
 • banner atd.

Copywriter musí umět psát přesvědčivě, čtivě a s ohledem na SEO (optimalizace pro vyhledávače).

Studujte kurz marketingu

Jaké jsou cíle copywritingu

Cíle copywritingu se mohou lišit podle typu a účelu textu, ale obecně lze říci, že cílem copywritingu je vyvolat určitou akci u čtenáře. Akcí může být například:

 • nákup produktu,
 • objednání služby,
 • zaslání e-mailu,
 • vyplnění formuláře,
 • sdílení obsahu na sítích atd.

Cílem copywritingu je také zvýšit povědomí o značce, posílit důvěru a loajalitu zákazníků, zlepšit SEO a přinést více návštěvníků na web. Slouží tedy zejména k naplnění marketingových a obchodních cílů klienta.

copywriter

Jak se poznají dobré texty?

Kvalitně napsaný text se pozná zejména tím, že je:

 • srozumitelný a čtivý pro danou cílovou skupinu,
 • přesvědčivý a motivuje čtenáře k akci (odběr newsletteru, koupě, like, komentář),
 • unikátní a zajímavý jak pro čtenáře, tak i pro vyhledávače,
 • přizpůsobený účelu i médiu sdělení,
 • založený na důkladné přípravě a promyšlený.

Dobrý copywriter také spolupracuje s grafiky, webdesignéry, SEO specialisty a dalšími odborníky, aby vytvořil harmonický a funkční obsah. Je nejen textař, ale také marketér a kreativec.

Co je hlavním úkolem copywritera

Úkolem copywritera je psát texty, které slouží k propagaci a marketingovým účelům. Může vám pomoci s:

 • tvorbou reklamních sloganů, názvů, claimů a headlinů,
 • psaním textů pro webové stránky, blogy, newslettery, sociální sítě a další online média,
 • texty pro tiskové zprávy, PR články, katalogy, letáky a další offline média,
 • optimalizací textů pro vyhledávače (SEO) a zvyšováním návštěvnosti webu,
 • vytvářením obsahových strategií a kreativních konceptů,
 • zvyšováním povědomí o značce, posilováním důvěry a loajality zákazníků,
 • motivováním čtenářů k akci a podporou prodeje.

Dobrý copywriter by měl mít nejen dobrý sloh a znalost češtiny, ale také schopnost analytického myšlení, kreativity, marketingu a psychologie prodeje.

Klíčové dovednosti copywritera

Klíčové dovednosti copywritera jsou:

 • zodpovědnost a spolehlivost při dodržování termínů a psaní originálních textů,
 • jazykové dovednosti a gramatická správnost v češtině i cizích jazycích,
 • samostatnost a ochota nastudovat si novou problematiku,
 • kreativita a schopnost psát poutavě, čtivě a přesvědčivě,
 • marketingové a psychologické znalosti pro psaní textů, které podporují prodej,
 • znalost SEO a optimalizace textů pro vyhledávače,
 • schopnost psát pro různá média a cílové skupiny,
 • spolupráce s grafiky, webdesignéry, obsahovými stratégy a dalšími odborníky.

Pro copywritera jsou klíčové tyto znalosti SEO:

 • vybrat a používat klíčová slova a související fráze v textech,
 • psát title tagy a meta description pro každou stránku,
 • psát nadpisy a strukturovat texty pro lepší čitelnost a srozumitelnost,
 • optimalizovat obrázky a multimediální obsah pro rychlost webu a vyhledávače,
 • využívat interní prolinkování pro zlepšení navigace webu,
 • používat strukturovaná data pro zvýšení viditelnosti a atraktivity výsledků vyhledávání,
 • psát texty, které odpovídají záměru uživatelů a fázi nákupního procesu,
 • analyzovat výsledky vyhledávání a konkurenci pro dané klíčové slovo nebo frázi.

Je tedy zřejmé, že pouze s kvalitním jazykovým a gramatickým základem si dobrý copywriter nevystačí. Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje výsledky jeho práce a kvalitu zpracovaných textů je skutečnost, zda je ochoten se neustále vzdělávat. Copywriting, stejně tak jako online marketing, patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím oborům.

copywriter

Jaká tedy je práce copywritera?

Práce copywritera je náročná na čas, energii a kreativitu. Neustále studuje nové trendy, techniky a informace o svých klientech a jejich oborech. V neposlední často pracuje pod tlakem. Musí dodržovat termíny a komunikovat s klienty i kolegy, pak se odfiltrovat a věnovat se analytice a psaní textů.

Práce je to ale i obohacující a zajímavá. Má možnost psát o různých tématech, pro různé klienty a cílové skupiny. Neustále se učí nové a většinou i zajímavé věc. Rozvíjí své dovednosti a kreativitu. Má možnost pracovat z domova nebo z ciziny, stačí, že má přístup k internetu.

Jakým způsobem si copywriter rešeršuje témata

Copywriter si může rešeršovat témata různými způsoby, například:

 • používá vyhledávače a databáze klíčových slov pro zjištění nejpopulárnějších a nejrelevantnějších dotazů a frází souvisejících s tématem,
 • čte odborné články, knihy, studie, zprávy a další zdroje informací o tématu,
 • sleduje sociální sítě, blogy, fóra a komentáře uživatelů pro zjištění jejich potřeb, otázek, problémů a názorů na téma,
 • provádí průzkumy mezi cílovou skupinou nebo klienty pro získání jejich zpětné vazby a námětů na téma,
 • spolupracuje s odborníky, kolegy, zadavateli nebo obsahovými stratégy pro konzultaci a brainstorming o tématu.

Role copywritera při úspěšné propagaci značky

Role copywritera při úspěšném budování značky je velmi důležitá. Copywriter při plnění tohoto úkolu píše texty, které:

 • komunikují hodnoty, vizi a osobnost značky,
 • oslovují cílové publikum, řeší jeho potřeby a problémy a nabízejí řešení,
 • odlišují značku od konkurence a vytvářejí její jedinečnou pozici na trhu,
 • budují důvěru, loajalitu a emocionální vazbu mezi značkou a zákazníky,
 • podporují prodej, konverze a doporučení,
 • jsou v souladu s obsahovou strategií a plánem,
 • jsou v souladu s vizuálním stylem a korporátní identitou značky,
 • jsou v souladu se SEO,
 • jsou v souladu s pravidly gramatiky, stylistiky a pravopisu.

Co je to obsahový marketing a jak se na něm copywriter podílí

Obsahový marketing je forma marketingu, která se zaměřuje na tvorbu, publikování a distribuci takového obsahu, který je pro vybrané cílové publikum relevantní a hodnotný.

Copywriter se na obsahovém marketingu podílí tím, že píše texty nebo jiné formy obsahu, které vzdělávají, informují nebo pobaví cílové publikum. Měl by využívat obsahovou strategii, která určuje, jaký obsah vytvářet, pro koho, kdy a kde ho publikovat a jak ho měřit.

Budoucnost copywriterů a AI

Budoucnost copywriterů a AI je nejistá a závisí na mnoha faktorech. Někteří lidé tvrdí, že AI může zlepšit práci copywriterů a marketérů, šetřit čas a posilovat kreativitu. AI může pomoci analyzovat data, generovat návrhy obsahu, optimalizovat texty pro vyhledávače a přizpůsobit obsah cílové skupině. AI může také pomoci vytvářet unikátní a realistické obrázky pro reklamy nebo sociální sítě.

copywriter

Na druhou stranu, někteří lidé varují, že AI může ohrozit pracovní místa copywriterů nebo snížit jejich kreativitu. AI nemůže nahradit lidskou schopnost vytvářet přesvědčivé a emotivní texty, které budou zaujímat a oslovovat čtenáře. Nemůže také pochopit kontext, ironii nebo humor, které jsou často důležité pro efektivní copywriting.

Spolupráce spíše než konkurence

Zdá se tedy, že budoucnost copywriterů a AI bude spíše spoluprací než konkurencí. Copywriteři budou muset využívat AI jako nástroj, který jim pomůže zefektivnit a zlepšit svou práci, ale také si udržet svou jedinečnost a originalitu. AI bude muset respektovat lidskou kreativitu a etiku a být transparentní a kontrolovatelná. Taková budoucnost by mohla přinést výhody pro obě strany i pro zákazníky.

Jak je tato práce odměňována?

Práce copywritera je odměňována různými způsoby. Copywriter může pracovat na volné noze nebo být zaměstnán v agentuře nebo firmě. Může dostávat fixní plat nebo být placen podle počtu slov, normostran nebo hodin. Může také dostávat provize z prodeje nebo bonusy za kvalitu či výsledky.

Studujte rekvalifikační kurzy

Závěr

Copywriting je zajímavá a obohacující práce, která vám umožní psát o různých tématech, pro různé klienty a cílové skupiny. Copywriting vám také umožní pracovat z domova nebo z ciziny, pokud máte přístup k internetu. Vyžaduje hodně času, energie a kreativity. Copywriter musí neustále studovat nové trendy, techniky a informace. Musí také zvládat pracovat pod tlakem, dodržovat termíny.

Mám zájem o odběr newsletteru