Pokud chcete zvládnout cizí jazyk tak dobře jako svůj rodný, měli byste se učit stejným způsobem jako malé dítě. To je základní myšlenka přímé výukové metody Effective English a Effektives Deutsch, které nabízí naše jazyková škola.

Naslouchejte a opakujte

Malé dítě se učí svůj rodný jazyk tím, že naslouchá své mamince, opakuje po ní a postupně si osvojuje slovní zásobu a gramatiku. Dělá při tom spoustu chyb, ale maminka jeho jazykové pokusy intuitivně koriguje a pomáhá mu dosáhnout správného výsledku. Po několika letech dítě dobře mluví.

Jak fungují naše výukové metody?

Stejně tak fungují i naše metody Effective English a Effektives Deutsch. Na lekcích se neustále konverzuje s lektorem, který klade otázky a opravuje chyby, které studenti přirozeně dělají. Chyba je však přirozenou součástí procesu učení, není ničím nežádoucím.

  • Slovní zásobu se učíte přímo na lekci, bez zdlouhavého domácího šprtání.
  • Gramatiku se učíte přímo v cílovém jazyce co nejjednodušším způsobem.
  • Vše je procvičováno formou konverzace, nikoliv klasických cvičení, které nevedou k rozvoji komunikačních schopností.

Opakujte a zapamatujte si

Dalším klíčovým prvkem našich metod je časté opakování učiva. Víme totiž, že to, co se často neopakuje, se velice rychle zapomíná. Proto jsou naše lekce navrženy tak, aby se probrané téma opakovalo v různých kontextech a situacích. Tak si lépe zapamatujete nová slovíčka a gramatické struktury.

Pro lepší efektivitu studia jsou naše metody doplněny Orange e-learningem, ve kterém si účastníci kurzů mohou probrané učivo procvičovat kdykoliv mají volný čas. Efektivita výuky a spokojenost zákazníků se tím o to více navyšuje.

Komunikujte a bavte se

Naše metody Effective English a Effektives Deutsch jsou zcela unikátní. A to proto, že je vyvinul tým našich lektorů na základě svých dlouholetých zkušeností. Učí jimi pouze naše jazyková škola, nikde jinde kurzy těmito metodami nezískáte. Máme výborné výsledky a stovky spokojených klientů.

Naše metody spějí přesně k cíli, ke kterému má jazyk sloužit, a to k přirozené komunikaci. Na našich lekcích se nejen naučíte cizí jazyk jako malé dítě, ale také se bavíte a poznáváte nové lidi. Lekce jsou plné humoru, zábavy a zajímavých témat. Učení cizího jazyka s námi je příjemné a hodiny rychle utíkají.

Pokud tedy chcete zvládnout cizí jazyk tak dobře jako svůj rodný, neváhejte a přihlaste se na některý z našich kurzů Effective English nebo Effektives Deutsch. Uvidíte, že se vám to vyplatí.

Mám zájem o odběr newsletteru