Chystáte se na dovolenou do zahraničí, ale nevíte, kolik za něj zaplatíte na počkání, kde vyřídíte žádost nebo v jakých zemích ho budete potřebovat? Na tyto a další otázky najdete v tomto článku odpovědi!

Cestovní pas je nezbytný pro cestování do států mimo Evropskou unii a Schengenský prostor. Od roku 2016 ho dostanete se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (tj. digitálním zpracováním fotografie a podpisu).

Cestovní pas: Kde ho vyřídíte a jaká je cena?

Žádost o cestovní pas můžete podat u:

  • obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,
  • Úřadu městské části Prahy 1 až 22,
  • Ministerstva vnitra.

Cena se pohybuje v závislosti na době, po kterou jste na pas ochotni čekat. Nejdražší varianta na počkání do 24 hodin vás bude stát 6 000 Kč pro dospělého a 2 000 Kč pro dítě. Vyřízení do 5 pracovních dní stojí 3 000 Kč (resp. 1 000 Kč za dítě). Jestliže na vyřízení nespěcháte a můžete počkat 30 dní, do pasu pak investujete 600 Kč (resp. 100 Kč za dítě).

cestovní pas

Kdo o něj může zažádat?

O cestovní pas můžete zažádat jako občan ČR starší 15 let (do 18 let však pouze s písemným souhlasem a ověřeným podpisem zákonného zástupce). Při podání žádosti předložíte občanský průkaz a případně starý cestovní pas.

V případě dětí mladších 15 let je pak již nestačí mít zapsané v pasech, ale musíte jim zařídit jejich vlastní. K vyřízení žádosti budete potřebovat:

  • jejich rodné listy,
  • příp. staré cestovní pasy (pokud je měly),
  • občanský průkaz zákonného zástupce.

Děti pak nezapomeňte vzít na úřad s sebou kvůli pořízení fotografií!

Pozn.: Dítě musí v této věci zastupovat opět jeho zákonný zástupce (jeden z rodičů nebo opatrovník, jímž je zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dítěte).

Tip: Potřebujete zlepšit svou jazykovou úroveň? Přihlaste se na některý z kurzů angličtiny nebo němčiny od Orange Academy!

Co vás na úřadě čeká?

Ještě než půjdete na úřad podat žádost o cestovní pas, přečtěte si, co vás tam čeká a jaký je proces při jeho vystavení.

Jak jsme již zmínili výše, nebudete potřebovat vlastní fotografii, ani předem vyplněný formulář. Pouze předložíte potřebné dokumenty (obvykle se jedná o občanský průkaz, příp. rodný či oddací list nebo doklad o státním občanství – ten musí předložit občané bez trvalého pobytu na území ČR).

Pracovník na přepážce následně porovná údaje uvedené v dokumentech s těmi v informačním systému evidence obyvatel. Shodují-li se a není-li důvod pro nevydání cestovního pasu, pořídí se fotografie a otisky prstů (vyjma dětí mladších 12 let).

Po tomto kroku dostanete žádost k podpisu. Ten se následně digitalizuje a zanese do pasu. Nakonec vás zaměstnanec/kyně požádá o písemné potvrzení správnosti a úplnosti informací v žádosti. Svým podpisem také dáte souhlas ke zpracování a vedení biometrických údajů v informačním systému po dobu 60 dní. Poté jsou veškerá data odeslána k vytvoření cestovního pasu.

Jak je to s platností pasu?

Dospělým a dětem starším 15 let platí pas 10 let, mladším pak 5 let. Chystáte-li se vycestovat například do Egypta, Thajska, ale i dalších mimoevropských zemí, ohlídejte si ještě před odletem, zda platí po dobu, kterou daný stát vyžaduje ještě po ukončení pobytu! Informace o konkrétní zemi najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Zdroj: finance.cz, etravel.cz

Mám zájem o odběr newsletteru