Při studiu anglických nepravidelných sloves se již zapotil nejeden student, proto jsme pro vás připravili pár tipů, jak se je naučit!

Co jsou to nepravidelná slovesa?

Nepravidelná slovesa jsou typ sloves v angličtině, která se nedají vytvořit pomocí koncovky ed. A jak poznáte, že se jedná o slovesa nepravidelná? Bohužel nijak, jejich tvary nelze odvodit, musíte se je proto naučit nazpaměť.

Anglická nepravidelná slovesa a jejich tvoření + používání

Každé nepravidelné sloveso má tři tvary:

 • infinitiv (go, run, swim),
 • tvar minulého času (went, ran, swam),
 • a tvar příčestí minulého (gone, run, swum).

Infinitiv

První tvar se užívá pro přítomný čas v 1. a 2. osobě jednotného čísla a 1. až 3. osobě množného čísla.

Příklad:

I go shopping every Friday.
Otázky a zápor se tvoří s pomocným do.
Do you go shopping every Friday?
No, I don´t. I go every Thursday.

Minulý čas

Druhý tvar používáme v minulém čase.

Příklad:

I went to work yesterday.
Pozor! V otázce a záporu nepoužijeme druhý, ale první tvar, resp. infinitiv.
Did you go to work yesterday?
No, I didn´t go to work yesterday.

Příčestí minulé

Poněkud obtížnější je používání příčestí minulého (resp. třetího tvaru nepravidelných sloves), které může být součástí těchto časů a konstrukcí:

 • předpřítomného času – She has just gone to the shop.
 • předminulého času – When she arrived, he had gone to the shop.
 • předbudoucího času – She will have gone to America in two months time.
 • trpného rodu – The times are gone and will never return again.
 • minulých tvarů způsobových sloves – She should have gone home, but she decided to stay longer.

Jak se nejlépe učit anglická nepravidelná slovesa?

Abyste si učení nepravidelných sloves usnadnili, doporučujeme vám tyto tipy:

 • Neučte se je naráz, ale připravte si strategii (např.: každý den se naučíte 3 nepravidelná slovesa).
 • Ihned si je procvičujte na příkladech vymýšlejte věty, ve kterých je použijete. Tato technika vám sice zabere více času, ale bude mnohem efektivnější. Pomůže vám si slovesa lépe zapamatovat a udržet je v hlavě. Věty, které si vymyslíte, si zkuste také představit. Mozek lépe funguje v obrazech než ve slovech.
 • Učení nových nepravidelných sloves vždy začínejte opakováním starších.
 • Učte se je ústní i písemnou formou. Pokud používáte tabulku nepravidelných sloves, zakryjte si druhý a třetí tvar a zkuste si je nejprve napsat. Výsledek si zkontrolujte. Poté se snažte slovesa správně vyslovit. Správnost výslovnosti si zkontrolujte např. v internetovém slovníku. Nakonec si vymyslete věty, ve kterých slovesa použijete a představte si jejich význam, případně konverzaci, ve které byste je užili. Uděláte-li chybu v psaní nebo výslovnosti, postup zopakujte.
 • Buďte se sebou trpěliví. I když budete mít ze začátku problém si správný tvar slovesa vybavit, pravidelným tréninkem a konverzací s lektorem se zdokonalíte natolik, že při jejich používání již nebudete muset nad správným tvarem přemýšlet. A to je cílem!

Základní a nejpoužívanější nepravidelná anglická slovesa

Na závěr jsme pro vás přichystali tabulku základních a nejpoužívanějších nepravidelných anglických sloves, kterou můžete využít při studiu a usnadnit si tak přípravu.

Infinitiv

Minulý čas Minulé příčestí

Česky

be was, were been být
begin began begun začít
break broke broken lámat
bring brought brought přinést
build built built stavět
buy bought bought kupovat
come came come přijít
cost cost cost stát (kolik)
cut cut cut řezat, krájet
do did done dělat
drive drove driven hnát, jet, řídit
drink drank drunk pít
eat ate eaten jíst
feel felt felt cítit
fight fought fought bojovat
find found found nalézt
fly flew flown letět
forget forgot forgotten zapomenout
get got gotten dostat, obdržet
give gave given dát
go went gone jít, jet
have had had mít, vlastnit
hear heard heard slyšet
hit hit hit udeřit, zasáhnout
keep kept kept držet
know knew known znát
learn learned/learnt learned/learnt učit se
leave left left opustit
let let let nechat
make made made dělat
meet met met potkat
pay paid paid platit
put put put položit, dát (kam)
read read read číst
run ran run běžet
say said said říkat
see saw seen vidět
sing sang sung zpívat
sit sat sat sedět
sleep slept slept spát
speak spoke spoken mluvit
spend spent spent strávit, utratit
stand stood stood stát
swim swam swum plavat
take took taken brát
teach taught taught vyučovat
tell told told říci
think thought thought myslit
understand understood understood rozumět
wear wore worn nosit na sobě
win won won získat, vyhrát
write wrote written psát

Pokud nepatříte mezi samouky, přihlaste se na jazykový kurz angličtiny, kde nepravidelná slovesa společně probereme. Budeme se na vás těšit!

Mám zájem o odběr newsletteru