Poznáte na sobě, kdy už se zdravá pracovitost překlopila do workoholismu? Možná vás překvapí, jak nebezpečné a zároveň snadné je podlehnout workoholismu a jaké jsou jeho důsledky. Přečtěte si, kdo je workoholik a jaké signály byste už určitě neměli ignorovat. 

Workoholik: definice a příznaky workoholismu

V současném světě se velmi oceňuje výkon a společnost nás tlačí k co nejlepším výsledkům, ať už ve škole nebo následně v práci. Člověk, který pracuje tvrději, usilovněji a ideálně po celý den od rána do večera, je společností považován za poctivějšího a po všech stránkách tak nějak lepšího. Zaměstnavatelé rádi vidí své zaměstnance pracovat přesčas, samozřejmě ideálně když za to ani nechtějí nic navíc.

Pojem workoholik vznikl původně v USA, ale ve společnosti se lidé tohoto typu objevovali již dříve. Na našem území má na workoholismu zásluhu také minulý režim, kdy socialistická práce lidi nutila k co nejlepším výkonům a výsledkům.

Workoholismus definujeme jako závislost na práci, kdy daného jedince nezajímá nic jiného než práce, ať je víkend, pracovní den či čerpá dovolenou. Samotná práce workoholika nemusí ani bavit, ani ji nevykonává z potřeby peněz. On je jednoduše skutečně závislý na práci, což jej nutí k neustálému výkonu bez ohledu na jeho další životní potřeby.

Workoholismus

Trávíte v práci dny i noci? Pozor na workoholismus.

10 příznaků workoholismu, které byste měli sledovat

Někdy z legrace prohlásíme o sobě nebo o druhých, že trpí workoholismem a často to ani nemyslíme vážně. Mnohem obtížněji poznáváme skutečný workoholismus a také jej snadněji určíme u druhých než u nás samotných. Jakých znaků si tedy můžeme všímat?

 1. Workoholik cítí neustále nutkání k práci. Jedná se o vnitřní pocit nebo potřebu, která jej nenechá klidným ani po propracovaném dni. Vychází zevnitř člověka a nejde zahnat jinak než prací, nepomáhá ani věnování se koníčkům či rodině.
 2. Míru svého úspěchu měří pouze podle pracovního výkonu. Výrazně se tedy odlišuje jeho faktický žebříček hodnot, který skutečně žije, od toho hypotetického, který tvrdí, že má. Na prvním místě je jednoduše práce a nic jiného.
 3. Po dosažení cíle či úspěchu neprožívají workoholici vlastně ani radost. Vyskytne se u nich pouze na chvíli a okamžitě se vrhají do dalšího úkolu. Často své úspěchy zesměšňují a zmenšují.
 4. Workoholik má neustálou potřebu něco dělat. Relax a nicnedělání mu příliš neříkají. Když už musí odpočívat, nedělá mu to příliš dobře, neužívá si to a myslí neustále na práci, která mu uniká. Pokud je mu na delší dobu zamezena možnost pracování, přichází klasické abstinenční příznaky jako u jiných závislostí.
 5. Nedbá příliš na mezilidské vztahy, kromě těch pracovních. Tím dokáže svým blízkým velmi ublížit, aniž by si to uvědomoval.
 6. U workoholiků se objevuje celá řada zdravotních problémů a fyzických projevů: nespavost nebo poruchy spánku, třes, nepozornost, úrazy spojené s přetížením a tak dále. Také pijí velké množství kávy nebo jiných produktů s povzbuzujícím účinkem.
 7. Zapomínají na své primární životní potřeby jako je jídlo, spánek aj. Také dlouhodobé životní cíle nebo sny neustále odkládají na někdy, nemají na ně totiž čas.
 8. Workoholik v sobě (často zcela nevědomě) potlačuje pocity méněcennosti, nízkého sebevědomí a bezmoci a právě pracovním výkonem si tyto pocity kompenzuje.
 9. Ostatní kolegy a pracovníky často hodnotí velmi kriticky. Připadají mu líní a málo pracující.
 10. A především: Workoholik si své chování neuvědomuje a nevidí u sebe žádný problém. Jeho životní styl mu přijde normální a nebo jej obhajuje tím, že jej vlastně baví pracovat a když by to nedělal, jak by asi mohl žít?

Co může workoholismus způsobit?

Samozřejmě ne každý, kdo splňuje pár bodů z uvedeného seznamu, nutně trpí závislostí na práci. Pokud však pozorujete u někoho hned několik příznaků workoholismu, může to značit začínající (nebo už probíhající) závislost. Je důležité uvědomit si, že se jedná o skutečný problém, který je potřeba řešit.

Workoholismus totiž způsobuje v životě člověka několik problémů a zasahuje do různých oblastí. Jednoduše se nejedná o zdravý a dlouhodobě udržitelný způsob života a to díky jeho důsledkům, mezi které řadíme:

 • Spánkové poruchy, problémy se soustředěním a pozorností.
 • Obrovské vyčerpání organismu, kdy může dojít i k jeho kolapsu.
 • Abstinenční příznaky jako třes, zimnice, pocení, křeče.
 • Nervozita a výbušné, nebo dokonce agresivní chování jedince.
 • Ztráta mezilidských vazeb, kontaktů a výrazné narušení vztahů.
 • Náchylnost k syndromu vyhoření.
 • Ztráta zájmu o osobní život, koníčky a záliby člověka.
 • Psychické potíže jako deprese a úzkosti či ztráta sebevědomí.

Nepleťte si pracovitost s workoholismem

Jistě vás překvapila extrémnost tohoto vzorce chování, která s častými hláškami typu “Ty jsi ale workoholik.” nemá příliš společného. Nepleťme si tedy poctivou práci nebo lásku k profesi s workoholismem. Některé lidi jejich práce skutečně pouze baví a naplňuje, což by snad měl být cíl každého z nás.

Také se v životě vyskytnou situace, které nás nutí k větší píli a výkonu, například pokud se dostaneme do finančních potíží, nahromadí se nám více zakázek apod. Jednou za čas není špatné zatnout zuby a odpracovat nějaký ten přesčas navíc. Nesmí se však jednat o opravdovou závislost a dlouhodobé chování.

Jak se případně chránit?

Některé profese mají větší sklon k workoholismu. Většinou sem řadíme vysoké pozice, jako jsou manažeři, vedoucí a ředitelé firem nebo podnikatelé budující své společnosti. Každý z nás by si měl umět vytyčit a především dodržovat určité hranice, kdy je potřeba udržet work life balanc.

Chránit se tedy můžete striktním dodržováním pracovní doby, dostatečným zájmem o svoji rodinu, přátele, koníčky a osobní život mimo práci. Také vám může v kritických situacích pomoci změna práce, se kterou vám pomůže některý z našich rekvalifikačních kurzů. Občas je včasná změna dostatečnou prevencí jak před workoholismem, tak před syndromem vyhoření.

Pokud u vás nebo u vašich blízkých workoholismus probíhá, je důležité si uvědomit, že jeho léčba bude vyžadovat dostatek času a odvykací kůru jako u každé jiné závislosti. Pomoci vám může seberozvoj, realizace v jiných oblastech života, zdravý životní styl a budování kvalitních mezilidských vztahů.

Setkali jste se někdy s projevy workoholismu u sebe a u vašich blízkých? Uvědomovali jste si případná rizika a vážnost situace? Jak jste se případně zachovali? Podělte se s námi v komentářích.

Mám zájem o odběr newsletteru