Jste-li majiteli průmyslového vlastnictví a chcete-li mít jistotu, že vám nebude odcizeno, přečtěte si, jak vám může pomoci úřad zabývající se touto problematikou!

Úřad průmyslového vlastnictví: Co má na starosti?

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) nebo také patentový úřad je ústředním orgánem státní správy České republiky. Má za úkol rozhodovat o poskytování ochrany průmyslového vlastnictví a podporovat jeho rozvoj. Průmyslovým vlastnictvím jsou:

 • ochranné známky,
 • užitné a průmyslové vzory,
 • předměty průmyslového výtvarnictví,
 • patenty,
 • název podnikající fyzické či právnické osoby,
 • zeměpisná označení (neboli označení výjimečného zemědělského produktu či potraviny z daného regionu či místa),
 • know-how,
 • obchodní tajemství,
 • goodwill,
 • konstrukční schémata polovodičových výrobků.

Dále má na starosti:

 • vykonávat činnost podle předpisů o patentových zástupcích,
 • získávat, zpracovávat a zpřístupňovat fond světové patentové literatury,
 • zabezpečovat plnění závazků z mezinárodních smluv z oblasti průmyslového vlastnictví,
 • aktivně spolupracovat s jinými orgány státní správy při prosazování průmyslových práv,
 • spolupracovat s národními úřady a mezinárodními organizacemi.

V jeho čele stojí předseda, který je jmenován i odvoláván vládou ČR podle zákonu o státní službě.
úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví a pomoc při sporech

V případě sporu týkajícího se patentu nebo užitného vzoru ÚPV může rozhodnout, zda konkurenční výrobek atd. patří do rozsahu patentu nebo zapsaného užitného vzoru. Jedná-li se o ochrannou známku, je možné podat do tří měsíců od přihlašovaného označení námitku proti zápisu do rejstříku (databáze). I po jejím zápisu je však možné navrhnout zrušení ochranné známky (tj. pozbyde svého účinku po nabytí právní moci rozhodnutí o jejím zrušení) nebo ji prohlásit za neplatnou (poté se na ni hledí jako by nikdy zapsána nebyla).

Chcete-li předejít následným problémům , Úřad průmyslového vlastnictví doporučuje pravidelně sledovat věštník, v němž jsou zveřejňovány nové přihlášky i poskytnutá práva průmyslového vlastnictví.

Databáze ochranných známek

Databáze nebo také rejstřík ochranných známek slouží ke zjištění, zda je určité označení chráněné či nikoliv. Jedná se o známky registrované u Úřadu průmyslového vlastnictví, Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) s designací pro ČR a EU. Národní známková databáze je aktualizována denně, avšak především data ze zahraničí mohou obsahovat nepřesnosti.

Databáze obsahuje:

 • bibliografická data o ochranných známkách a jejich přihláškách,
 • seznam výrobků a služeb,
 • informace o právním stavu,
 • přehled položek řízení,
 • výpis z rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví,
 • informace o převodech a změnách vlastníků,
 • údaje o publikaci ve věštníku.

Pozn.: Tento článek obsahuje základní informace a několik nejčastějších dotazů týkajících se tohoto tématu. Více o této problematice naleznete na webových stránkách ÚPV.

Zdroj: upv.gov.cz, cs.wikipedia.org

Mám zájem o odběr newsletteru