Udržitelný rozvoj je princip, který uspokojuje potřeby aktuálních generací, aniž by ohrozil budoucí generace. To znamená, že musíme využívat hospodárně přírodní zdroje, chránit životní prostředí a zároveň zajistit spravedlivé a rovnoprávné podmínky. S tím souvisí i udržitelné informační technologie, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Omezují spotřebu energie a materiálů a snižují emise škodlivých látek do ovzduší, vody a půdy.

Co je to ekologie?

Ekologie je věda, která se zabývá vztahy mezi organismy a jejich prostředím. Ekologická věda se dělí na několik oblastí, mezi které například patří:

 • Ekologie populací, která se zabývá studiem jedinců stejného druhu a jejich interakcí s prostředím.
 • Ekologie společenstev, která se zabývá studiem mezi souborem společenstev a jedinců různých druhů, které spolu žijí na jednom místě.
 • Ekologie krajiny, která se zabývá studiem krajin.
 • Ekologie člověka, která se zabývá studiem vztahů mezi člověkem a různým prostředím.

Jak propojit technologii a ekologii?

Propojení technologie a ekologie je důležité pro udržitelný rozvoj společnosti. Díky vývoji, lze technologii stále častěji používat k ochraně životního prostředí a zlepšení kvality života.

Mezi příklady udržitelných informačních technologií patří:

 • Energeticky úsporné počítače a zařízení, které spotřebovávají méně energie než zastaralá zařízení.
 • Recyklovatelné a kompostovatelné materiály, které se používají při výrobě technologií.
 • Vývoj technologií pro snížení emisí, jako jsou například solární panely a větrné elektrárny.

Ideálním způsobem, jak využít informační technologie k monitorování a ochraně životního prostředí, je zařazení následujících kroků:

 • Sledování stavu ekosystémů, detekci znečištění a sledování změn klimatu.
 • Jejich použití k optimalizaci spotřeby energie v domácnostech a firmách.
 • Dále i ke sledování toku odpadu, podpoře recyklace, kompostování a snižování množství odpadu na skládkách.
 • Lze je zařadit na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie, šetrných dopravních prostředků a udržitelného zemědělství.

Udržitelné informační technologie mají velký potenciál a hrají důležitou roli v udržitelném rozvoji společnosti.

technologie

Sdílené koloběžky jsou ekologickým způsobem dopravy, protože nepotřebují palivo a nevylučují žádné emise. Mají tedy potenciál snížit závislost na osobních automobilech, které jsou hlavním zdrojem znečištění ovzduší a emisí skleníkových plynů.

Příklady využití udržitelných informačních technologií

Udržitelné informační technologie se již dnes používají v mnoha různých oblastech. Nejčastěji k monitorování stavu ekosystémů, detekci znečištění a sledování změn klimatu. Takové informace lze zjistit ze satelitních snímků, které se používají k monitorování rozšíření lesů nebo ke sledování změn hladiny moře.

Informační technologie nám dále pomáhají k optimalizaci spotřeby energie. Pomocí inteligentních termostatů si mohou lidé automaticky upravovat teplotu v domácnosti v závislosti na vnější teplotě. Inteligentní osvětlení se naopak automaticky vypíná, když není potřeba, například podle denní doby.

Aktuálním trendem jsou sdílené koloběžky, které se řadí mezi ekologický způsob dopravy. Jejich výhoda spočívá v tom, že nepotřebují palivo a nevylučují žádné emise. Jedná se o ideální způsob přepravy ve městech. Tzv. zelené stavby, jsou dalším příkladem využití informačních technologií. Takové stavby jsou již od základu navrženy, tak aby byly energeticky úsporné a šetrné k životnímu prostředí. Mohou pomoci snížit spotřebu energie, vody a emisí skleníkových plynů.

Naučte se programovat v našem kurzu

Budoucnost udržitelných informačních technologií

Mezi potenciální oblasti, kde by mohly být udržitelné informační technologie použity v budoucnu patří:

 • Virtuální a rozšířená realita: Tyto technologie by mohly být použity k výuce o životním prostředí a k podpoře udržitelného chování. Například virtuální realita by mohla být použita k tomu, aby si lidé zažili, jak vypadá život v ekosystému, který je ohrožen.
 • Kybernetická bezpečnost: Kybernetická bezpečnost je důležitá pro ochranu dat a systémů, které jsou používány k podpoře udržitelného rozvoje. Například kybernetické bezpečnostní technologie mohou být použity k ochraně dat o spotřebě energie nebo k ochraně systémů pro sledování životního prostředí.

Udržitelné informační technologie mají potenciál hrát důležitou roli v udržitelném rozvoji společnosti. S rozvojem nových technologií se bude nadále rozšiřovat škála možností, jak technologie mohou být použity k ochraně životního prostředí.

Výhody udržitelných informačních technologií

Udržitelné informační technologie mají několik výhod:

 • Ochrana životního prostředí: Snížení spotřeby energie, materiálů a emisí škodlivých látek do ovzduší, vody a půdy. To může pomoci chránit životní prostředí a snižovat dopady lidské činnosti na planetu.
 • Snížení nákladů: Snížení nákladů na energii, materiál a likvidaci odpadu. To může pomoci firmám, ale i domácnostem snížit své náklady.

Udržitelné informační technologie mají potenciál. Nejen nyní, ale hlavně v budoucnu budou hrát důležitou roli v udržitelném rozvoji společnosti.  Rozvoj nových technologií bude důležitý pro získání možností, jak chránit životního prostředí. Každý může hrát svou roli v podpoře udržitelných informačních technologií.

Mám zájem o odběr newsletteru