Zakládáte nebo vlastníte společnost s ručením omezeným (tzv. s. r. o.)? Pak byste měli vědět, co musí obsahovat společenská smlouva! Tyto i další informace se dočtete v dnešním článku.

Co je společenská smlouva?

Společenská smlouva je dokument, upravující vztahy mezi společníky. Má za úkol definovat a vymezit působnost jednotlivých orgánů (dozorčí rady, valné hromady apod.) a stanovit jejich pravomoci.

Co musí obsahovat?

Hlavní výhoda společenské smlouvy spočívá v možnosti úprav dle konkrétních potřeb dané společnosti. Některé náležitosti jsou však povinné. Ty je třeba vždy zachovat. Níže se dočtete, o jaké se jedná.

Podle ustanovení § 146 odst. 2 zákona o obchodních korporacích musí obsahovat následující informace:

 • název společnosti (obchodní firma),
 • předmět podnikání,
 • alespoň jména a bydliště (případně sídla) společníků,
 • počet jednatelů a způsob, jakým budou za společnost jednat,
 • výši základního kapitálu,
 • výši vkladů společníků,
 • specifikaci druhů podílů společníků včetně práv a povinností s nimi spojených.

společenská smlouva

Bez výše uvedených údajů se společenská smlouva neobejde. Můžete si v ní však definovat i další údaje, které je možné nastavit dle potřeb konkrétní společnosti. Zpravidla se jedná o:

 • podmínky převodu podílu na jiného společníka nebo na třetí osoby,
 • podmínky rozdělování zisku,
 • způsoby zvyšování či snižování základního kapitálu,
 • možnosti, jak budou vydány kmenové listy,
 • omezení oprávnění jednatelů,
 • zřízení rezervního fondu
 • a další.

V době založení je také nutné, aby zahrnovala:

 • způsob realizace vkladů zakladatelů včetně lhůty jejich splácení,
 • jméno prvního jednatele (příp. členy dalších orgánů),
 • správce vkladů,
 • u nepeněžitého vkladu také jeho popis, cenu, uvedení znalce, který provede jeho ocenění i způsob.

Po tomto procesu však mohou být ze společenské smlouvy výše uvedené informace kdykoliv vyňaty.

Společenská smlouva vzor

Pro představu, jak může společenská smlouva vypadat, se podívejte například na stránky Skrblík.cz, kde najdete její vzor. Vytvoření smlouvy však doporučujeme prodiskutovat a případně nechat vytvořit právním poradcem. Rozhodnete-li se pro vyhotovení smlouvy bez odborné pomoci, její finální verzi byste měli mít právníkem alespoň zkontrolovanou ještě před tím, než jí podepíšete.

Zdroj: podnikatel.cz

Mám zájem o odběr newsletteru