Ať už zastáváte jakoukoliv pozici, můžete na pracovišti zažívat šikanu. Přečtěte si, jak se projevuje a jak se jí můžete úspěšně bránit!

Co je šikana na pracovišti?

Šikana na pracovišti může mít různé podoby a může se dotýkat jak podřízených, tak nadřízených. Obecně ji lze popsat jako dlouhotrvající nepřátelské vztahy a ponižování a to buď ze strany nadřízeného směrem k podřízenému (tzv. bossing), nebo podřízeného směrem k nadřízenému či kolegovi (tzv. mobbing).

Bossing i mobbing se mohou projevovat:

  • zadáváním nesplnitelných pracovních úkolů,
  • bezdůvodnými postihy nebo nepřiměřenými tresty,
  • zesměšňováním,
  • neodůvodněnou kritikou,
  • podceňováním,
  • ignorací či záměrnou nedostatečnou komunikací,
  • pomluvami,
  • vytvářením sociální izolace,
  • sexuálním obtěžováním.

Tip: Jste-li oběťmi některé z forem šikany na pracovišti, nepřehlížejte ji, ale jednejte! Pamatujte, že rovné zacházení nejen na pracovišti, je vaším právem. Zaměstnavatel ho musí dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. zajistit a současně dbát na zákaz jakékoliv diskriminace.

šikana na pracovišti

Jak se bránit?

Existuje několik možností, jak se můžete šikaně na pracovišti bránit. V první řadě zvažte, zda se vám vyplatí v zaměstnání setrvávat a stále čelit nepříjemným, stresujícím situacím. Pokud se rozhodnete zůstat, podívejte se níže na kroky, které byste měli podniknout.

Proberte vaši situaci s kolegy či nadřízeným, jimž důvěřujete a sesbírejte o šikaně co nejvíce důkazů. Zapište si výpovědi svědků. Díky jejich podpoře se budete cítit silnější při vyjednávání s vedením.

Dle § 276 odst. 9 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce můžete podat stížnost s požadavkem prošetření, kterou je s vámi zaměstnavatel následně povinen projednat. Jestliže se situace nezmění, obraťte se na odborovou organizaci, radu zaměstnanců či místně příslušný oblastní inspektorát práce. V případě, že se jedná o šikanu na pracovišti spojenou s diskriminací kvůli pohlaví, věku, orientaci, rase apod., můžete se obrátit také na veřejného ochránce práv (ombudsmana). Chcete-li se zároveň domáhat finančního odškodnění, vyhledejte specializovaného advokáta a podejte žalobu u soudu.

Tip: Pokud v současném zaměstnání nechcete již dále pracovat, přečtěte si, jak napsat výpověď a jaké povinnosti má váš zaměstnavatel při ukončení pracovního poměru.

Zdroj: monster.cz, bezpecnostprace.info

Mám zájem o odběr newsletteru