Roční zúčtování daně je důležitý proces, kterým se uzavírá daňové období za uplynulý rok. Zaměstnavatelé a jejich účetní hrají v tomto procesu klíčovou roli, jelikož jsou zodpovědní za správné provedení ročního zúčtování za své zaměstnance. Článek slouží jako praktický průvodce pro zaměstnavatele a jejich účetní v oblasti ročního zúčtování daně.

Jaký je význam ročního zúčtování daně?

Roční zúčtování daně hraje klíčovou roli v daňovém systému z několika důvodů:

 1. Transparentnost a zákonná povinnost: Jednotlivci a firmy mají zákonnou povinnost podávat daňová přiznání. Roční zúčtování umožňuje transparentní sledování příjmů a výdajů a zajišťuje dodržení daňových zákonů.
 2. Spravedlivé zdanění: Prostřednictvím ročního zúčtování daně mohou daňové úřady zajistit, aby všichni plátci daní platili svůj spravedlivý podíl daní.
 3. Možnost uplatnění odčitatelných položek: Během procesu zúčtování daně mohou plátci daně uplatnit různé odpočitatelné položky a daňové úlevy, které mohou snížit celkovou daňovou povinnost.
 4. Zjištění přeplatků nebo nedoplatků: Roční zúčtování umožňuje zjistit, zda je potřeba doplatit další daně nebo zda má plátce nárok na vrácení přeplatků z předchozích období.

Roční zúčtování daně

Daň z příjmů upravuje zákon o daních z příjmů. Jedná se o daň, kterou platí všechny ekonomicky aktivní fyzické osoby s trvalým bydlištěm v ČR. Osoby samostatně výdělečně činné si daň odvádí samy, za zaměstnance jejich zaměstnavatel. Daň z příjmu se strhává každý měsíc zaměstnanci ze mzdy.

Zaměstnavatel může provést roční zúčtování daně za své zaměstnance v období od 1. ledna do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období. Důležitým termínem je 15. únor, kdy musí zaměstnanec podat zaměstnavateli žádost o roční zúčtování daně. Ten do konce března provede roční zúčtování daně za své zaměstnance.

Většinou to probíhá tak, že samotná účetní od zaměstnanců zjistí, zda chtějí vyřešit daňové přiznání, nebo si ho podávají sami. Pokud si ho podávají sami, tak jim vystaví Potvrzení o zdanitelných příjmech.

Studujte kurz účetnictví

Kdy si nejčastěji zaměstnanec podává daňové přiznání sám?

Přivýdělek jako OSVČ

Pokud si zaměstnanec na hlavní pracovní poměr přivydělává jako OSVČ na vedlejší činnost, tak svůj přivýdělek musí přiznat v daňovém přiznání.

Příjmy z pronájmu

Zaměstnanci, kteří vedle svého zaměstnání pobírají příjmy z pronájmu, musí je uvést v daňovém přiznání.

roční zúčtování daně

Zaměstnanci by si o vyhotovení ročního zúčtování daně měli včas požádat.

Příjmy z kapitálu

Zaměstnanci s příjmy z kapitálu, jako jsou zisky z obchodní korporace či zisky tichého společníka, musí podat daňové přiznání.

Příležitostné příjmy nad 30 000 Kč

Pokud zaměstnanec v daném roce dosáhl příležitostných příjmů (nezávislých na živnostenském listu) v celkové výši nad 30 000 Kč, musí podat daňové přiznání.

Prodej nemovitosti

V případě prodeje nemovitosti (s výjimkou prodeje rodinného domu jednou za 10 let) je nutné podat daňové přiznání.

Zrušení životního pojištění

Pokud zaměstnanec zruší životní pojištění (či penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření) před uplynutím dané doby, musí podat daňové přiznání a vrátit daňové úlevy.

Dobrovolné podání

Zaměstnanec se může rozhodnout pro dobrovolné podání daňového přiznání, i když k tomu není povinen.

Praktický průvodce pro zaměstnavatele a jejich účetní

Zkontrolujte, zda má zaměstnanec nárok na roční zúčtování daně

 • Zaměstnanec musel v daném roce pobírat mzdu pouze od jednoho nebo od více zaměstnavatelů postupně.
 • Zaměstnanec musel u všech zaměstnavatelů v daném roce podat Prohlášení k dani.
 • Zaměstnanec není povinen podat sám daňové přiznání

Vyžádejte si od zaměstnance potřebné podklady

 • Potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů.
 • Prohlášení k dani – pokud ho zaměstnanec v daném roce nepodal.
 • Doklady o daňových slevách a zvýhodněních.
 • Případné další doklady.

Proveďte výpočet daně

 • Sečtěte všechny zdanitelné příjmy zaměstnance z Potvrzení o zdanitelných příjmech.
 • Odečtěte nezdanitelné části základu daně (např. základní sleva na poplatníka).
 • Upravte základ daně o daňové slevy a zvýhodnění.
 • Vypočítejte daň z příjmů.
 • Odečtěte zaplacené zálohy na daň z příjmů.

Vyplňte tiskopis “Roční zúčtování daně”

 • Do tiskopisu uveďte údaje o zaměstnavateli a zaměstnanci.
 • Vyplňte údaje o zdanitelných příjmech a nezdanitelných částech základu daně.
 • Vyplňte údaje o daňových slevách a zvýhodněních.
 • Vyplňte výpočet daně z příjmů.
 • Do tiskopisu doplňte případné další informace (např. bankovní spojení pro vrácení přeplatku).

Mám zájem o odběr newsletteru