Podnikatelský plán budete potřebovat jako začínající, ale i zkušení podnikatelé. Přečtěte si, k čemu ho využijete nebo co má obsahovat.

Podnikatelský záměr a plán: Co to je a k čemu slouží?

Podnikatelský záměr je nápad na podnikání. K tomu, abyste však měli o svém businessu jasnější představu, budete potřebovat i podnikatelský plán, resp. dokument, v němž bude záměr rozpracován. Hlavním cílem plánu je ukázat vám směr v podnikání, na který byste se měli soustředit. Zjistíte díky němu, zda vám přinese výnos. Zároveň by měl odhalit slabá místa projektu a ukázat ta silná.

A proč byste si ho měli nechat vypracovat? Začínáte-li podnikat a budete-li žádat o úvěr, připravte se na to, že ho po vás budou banky chtít. Jde o jeden z nejčastěji posuzovaných podkladů při žádosti o úvěr. Využijete ho i v případě, kdy jste vedeni na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání a chcete na podnikání získat od ÚP finanční příspěvky. Ale bude sloužit i vám samotným. Ujasníte si díky němu, kde jste a kam se chystáte vydat.

Tip: Pamatujte, že pečlivě zpracovaný a dobře promyšlený business plán mnohonásobně zvyšuje šanci na úspěch!

Co má podnikatelský plán obsahovat?

Vypracování podnikatelského plánu se liší podle toho, pro koho je určený. Na internetu najdete řadu online vzorů, které vám mohou při jeho tvorbě pomoci. Pokud to však s podnikáním myslíte vážně, raději na ně nespoléhejte, a nechte si vypracovat business plán na míru od prověřené společnosti.

Před jeho zpracováním byste měli mít ujasněny následující základní otázky:

  • Co budete nabízet?
  • Komu budete vaše produkty/služby prodávat?
  • Kolik budou stát?
  • Jak je budete prodávat?
  • Kde s nimi budete obchodovat?
  • A hlavně – proč je budete prodávat?

Z těch se poté při tvorbě podnikatelského plánu vychází.

Rady odborníků, na co si dát při zpracování plánu pozor

V následující části článku jsme pro vás připravili rady od odborníků, které upozorňují na nejčastější chyby při tvorbě podnikatelského plánu.

Představte jasně podnikatelský záměr a model

“Při obhajobě” plánu byste měli dokázat jasně vysvětlit váš podnikatelský záměr, model (odkud budete na podnikání čerpat peníze), ale také princip fungování celého projektu a proč budou chtít za vaše produkty či služby zákazníci platit.

Poznejte dobře cílovou skupinu

Položte si také zásadní otázku ohledně cílové skupiny. Kdo jsou vaši potenciální zákazníci? Čím se vyznačují? S tím souvisí i vytvoření segmentace trhu.

Sestavte finanční plán

Finanční analýza patří mezi nejdůležitější části podnikatelského plánu. Dávejte si proto pozor na její správné a důkladné zpracování! Její obsah i rozsah se opět liší podle toho, pro koho je vytvářena. Vždy byste však měli znát minimálně:

  • rozpočet projektu,
  • odhad příjmů a výdajů v jednotlivých letech,
  • provozní a finanční cash flow.

Vytvořte SWOT analýzu

SWOT analýza je základní strategická metoda, která vám má pomoci identifikovat silné a slabé stránky projektu, příležitosti a hrozby. S nimi byste pak měli v rámci analýzy dále pracovat.

Business plán nezpracovávejte do detailů

Business plán je sice důležitým dokumentem, bez něhož se při podnikání neobejdete, nicméně není vhodné ho vzhledem k měnící se ekonomické či politické situaci do detailu zpracovávat. Odborníci spíše doporučují vytvoření setu analýz a podkladů, kterým se budete v průběhu času věnovat více do hloubky.

Nepodceňujte zásadní faktory!

Mnoho podnikatelů nepočítá s konkurencí a myslí si, že jim k úspěchu stačí výborně vymyšlený produkt. Bohužel tomu tak není. Bez marketingu se v dnešní době neobejdete. Skvělé znalosti chování zákazníků včetně jejich potřeb, vám mohou výrazně pomoci v prosazení se na trhu!

Další zásadní chybou je, pokud postavíte plán na hypotézách, místo toho, abyste si zjistili či ověřili reálná data z trhu. Nezapomínejte ani na dostatečnou dobu pro vytvoření podnikatelského plánu (kvalitní zpracování by mělo trvat několik měsíců).

Tip na závěr: Pamatujte, že business plán je pouhý začátek celého podnikání. Neméně důležité je vaše nadšení a schopnost se přizpůsobovat měnícím se trendům.

Zdroj: podnikatel.cz, profipodnikatelskyplan.cz

Mám zájem o odběr newsletteru