Při studiu cizího jazyka studenti často hledají vhodné pomocníky. Překladače bohužel nejsou vhodnou volbou, protože mnohokrát překládají nepřesně až chybně. Lingea slovník online nabízí překlady od profesionálů. Podívejte se, v čem vám tento šikovný pomocník ještě pomůže.

Výhody Lingea slovníku online

Lingea slovník online poskytuje:

 • podrobné překlady 32 světových jazyků,
 • vysokou kvalitu dat,
 • související informace k překládaným heslům (upřesnění významu, příklady užití, fráze, apod.),
 • uživatelsky přívětivé prostředí (přehledné zobrazování hesel a synonym, virtuální klávesnice se znaky všech potřebných abeced, historie vyhledávání),
 • šikovné hledání (nalezení správného výrazu i s překlepy nebo podle výslovnosti, apod.).

Lingea slovník anglicko-český

Jak jsme již zmínili v úvodu, překladače jako je Google nebo Bing překládají texty strojově. Tato automatická práce s nimi však přináší do překladů chyby a nejasnosti. Hlavní výhodou Lingea slovníku je v porovnání s těmito nástroji jeho přesnost a spolehlivost.

Online překladače můžete využívat pro přibližný překlad, nicméně pro učení základů jazyků doporučujeme jako pomocníka slovniky.lingea.cz. Lingea slovník anglicko-český nabízí kromě překladů i možnost výuky gramatiky, frází pro konverzaci a procvičování slovíček. Tyto součásti najdete i u francouzsko-českého, německo-českého, rusko-českého, italsko-českého a španělsko-českého slovníku.

Gramatika

V rámci gramatiky anglicko-českého slovníku se naučíte:

 • abecedu a její správnou výslovnost,
 • všechny slovní druhy (podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa – trpný rod a slovesné časy, příslovce),
 • členy,
 • podmiňovací způsob u sloves (would, should, could, might, ought to),
 • správný slovosled a tvoření vět.

U ostatních jazyků se nabídka témat nepatrně liší.

Fráze pro konverzaci

Co se témat pro konverzaci týká, v anglicko-české variantě slovníku najdete fráze pro:

 • pozdravy a oslovení,
 • seznámení se a loučení,
 • vyjádření porozumění,
 • žádosti, příkazy a návrhy,
 • pro poděkování,
 • vyjádření omluvy, lítosti,
 • souhlas a nesouhlas,
 • základní otázky (kdo, co, jak, kde, kdy, odkud, kam, kolik a proč),
 • hodiny, dny, týdny, měsíce a roky,
 • barvy, rozměry a vlastnosti,
 • cestování dopravními prostředky,
 • pasovou a celní kontrolu,
 • dotazy na cestu,
 • ubytování,
 • objednání jídel a nápojů v restauraci.

Procvičování slovíček

V této části si vyzkoušíte již naučená slovíčka. Portál vám je bude postupně nabízet a vy budete mít za úkol vybrat ten správný výraz z nabízených možností. K procvičování si můžete vybrat slovní zásobu týkající se přírody – zvířat, rostlin, počasí apod., nebo společnosti – oblékání, rodiny, kultury, státu apod.). Součástí jsou i lekce, kde si vyzkoušíte slovíčka ze všech tematických okruhů dohromady.

Na portálu najdete i knižní verze slovníků. V angličtině je v prodeji anglicko-český, česko-anglický slovník, praktický anglický slovník k maturitě, mluvníky nebo slovníky s gramatikou či hovorové. Tytéž knihy vyhledáte v němčině. Hodit se vám může například i slovník synonym.

Pokud patříte mezi začátečníky samouky, Lingea slovník online se vám bude jistě hodit. Jestliže však preferujete docházení na hodiny, využijte našich osvědčených jazykových kurzů! Vyučujeme je i v době karantény online přes Skype, nebo videokonferenci!

Mám zájem o odběr newsletteru