Ptáte se, k čemu slouží komunikační mix a proč bez něj nejde dělat marketing? Podnikáte-li, měli byste vědět, že díky němu můžete získávat nové zákazníky, udržovat vztahy se stávajícími a dosahovat marketingových cílů. Podívejte se, o jaké nástroje se jedná a kdy který použít.

Co je to komunikační mix?

Komunikační mix je soubor prostředků, skrze které firma komunikuje relevantní informace stávajícím i potenciálním zákazníkům a snaží se je tímto způsobem získat. Zásadní je pro ni zvolit správné nástroje. Pomocí nich pak dosahuje svých cílů:

 • nabízí zajímavý produkt/službu a informace s ním spojené,
 • je vidět,
 • navazuje vztahy se zákazníky,
 • buduje si jejich důvěru,
 • vzbuzuje u nich zájem,
 • přivádí je ke koupi,
 • opakovaně buduje vztahy a důvěru,
 • opakovaně přivádí ke koupi.

Chcete se naučit o marketingu více? Zkuste náš kurz online marketingu.

Nástroje komunikačního mixu

A jak zvolit správné nástroje komunikačního mixu? Především vycházejte ze segmentace trhu. Musíte vědět, komu prodáváte a co vaše cílová skupina požaduje. Zákazníky si můžete rozdělit například podle:

 • měst, ve kterých se pohybují,
 • pohlaví, věku, vzdělání a dalších demografických faktorů,
 • velikosti objednávek,
 • typu (firma, konečný spotřebitel)
 • a dalších faktorů.

Pozor!

Jednotlivé skupiny zákazníků by se měly:

 • od sebe dostatečně odlišovat,
 • být dostupné pro komunikační mix,
 • být dostatečně velké kvůli návratnosti investice do komunikace,
 • být měřitelné,
 • ziskové.

Pokud máte výše uváděné informace, můžete začít s výběrem nástrojů marketingového komunikačního mixu. Zdá se to jednoduché, ale není. Proto marketingový specialisté patří k nejlépe placeným profesím.

komunikační mix nástroje

Reklama

Reklamy využijete, jestliže vlastníte velkou firmu a můžete si dovolit investovat vysoké částky. Existuje v offline i online podobě. Offline reklamou je myšlena například inzerce v novinách, televizní a rozhlasové spoty nebo tištěné prostředky (letáky, brožury). Mezi nástroje online reklamy patří bannery, zápisy do katalogů nebo webové stránky.

Podpora prodeje

Pokud chcete posílit prodeje, můžete využít soutěží, slev, věrnostních programů, výstav či akcí (ochutnávek, předváděček). Tyto aktivity se hodí v případě, kdy zavádíte nový produkt na trh nebo plánujete sezonní výprodeje. Objem prodeje mohou zvýšit až o desítky procent, nicméně většinou vám nepřivedou stálé zákazníky.

Vztahy s veřejností

Neboli tzv. PR (public relations) je nejdůvěryhodnějším nástrojem komunikačního mixu. Díky němu vybudujete dobré jméno vaší společnosti. Pod PR patří psaní tiskových zpráv pro relevantní periodika, sponzoring, budování firemní identity a především podílení se na projektech sociální odpovědnosti (ekologii, pomoci handicapovaným apod.).

Osobní prodej

Mezi formy osobního prodeje lze zařadit akvizici nových zákazníků, budování vztahů se současnými nebo práci s databázemi. V případě osobního prodeje musíte počítat s vysokými náklady spojenými s prací obchodníka. Výsledkem však může být vysoká míra uzavřených obchodů, jestliže máte schopné businessmany. Výhodou je i větší šance na získání zpětné vazby od klientů.

Přímý marketing

Přímý marketing představuje přímou komunikaci se zákazníky. Ať už v online či offline podobě. V dnešní době jsou převážně některé online formy velmi rozšířené a oblíbené. Pokud máte vybudovanou kvalitní databázi kontaktů, můžete začít masový a efektivní prodejní proces s potenciálními, ale i stávajícími zákazníky.

V online podobě můžete využívat e-mail marketingu, online chatu a webinářů.

Buzzmarketing

Zajímají-li vás nové a moderní nástroje komunikačního mixu na internetu, zkuste buzzmarketing. Pravdou je, že ho používají spíše velké značky, ale podaří-li se vám natočit a sestříhat spontánní smysluplné video, můžete mít i vy velký úspěch. Video by mělo vyvolat rozruch mezi lidmi.

Pod buzzmarketing spadá tzv. virál, word of mouth a guerilla marketing. Virálem se rozumí vaše sdělení (text, video, obrázky a jiný obsah) sdílené na sociálních sítích nebo e-mailem. Word of mouth znamená ústní šíření informací o vašem produktu mezi zákazníky. Může být pozitivní i negativní. A nakonec guerilla je forma marketingu, jejímž cílem je šokovat a dosáhnout s minimem nákladů maximálního výsledku.

Content marketing

Content marketing spočívá v tvorbě zajímavého a užitečného obsahu pro stávající i potenciální zákazníky. Vytvářený a šířený obsah má postupně přivést nové návštěvníky na web, ze kterých se později stanou nakupující. Jeho nevýhodou je dlouhodobost a nutnost vytrvalé práce. Výsledky můžete očekávat nejdříve po roce.

V článku jsme vám představili základní přehled nástrojů komunikačního mixu. Nicméně zajímáte-li se o marketing více do hloubky a chcete se dozvědět další informace o složkách komunikačního mixu, ale i jiných tématech, přihlaste se na kurz Orange Academy.

Mám zájem o odběr newsletteru