Začínající podnikatelé využívají tzv. franchisingu. Přečtěte si, co tento pojem znamená, jaké jsou jeho výhody a nevýhody i v jakých oborech ho můžete uplatnit.

Co to je franchising a jaké existují typy?

Franchising (či franšíza) je model podnikání pod cizí většinou zavedenou značkou. Hodí se pro malé i střední podnikatele zabývající se obchodem (móda, kosmetika), ale i některými službami (gastronomie, reality). Vystupují v něm dvě strany – franchisant a franchisor. Franchisantem je osoba, která začíná touto formou podnikat. Franchisor je poskytovatel licence a majitel obchodní značky.

Existují tři typy franšízy:

 • výrobní – licence je poskytnuta na výrobu a prodej určitých výrobků,
 • distribuční – franchisant rozesílá produkty,
 • služeb – franchisant poskytuje služby pod značkou franchisora.

Franchising v ČR aneb krátký pohled do historie

Franchising vstoupil do České republiky v 90. letech minulého století. Nedostatečné znalosti, ale i legislativa a chybějící zkušenosti však bránily jeho rychlejšímu rozvoji. Až v posledních několika letech zde došlo k výraznějšímu nárůstu této formy podnikání. Zájem o něj projevují především začínající a středně velcí podnikatelé, kteří v něm vidí způsob, jak obstát v konkurenčním prostředí nebo jak rozvíjet svůj business alternativní cestou.

Jak probíhá jeho zahájení?

Rozhodnete-li se začít podnikat formou franchisingu, budete muset splnit některé podmínky:

 • mít dostatek finančních prostředků na provoz franšízy,
 • disponovat zkušenostmi z podobného oboru podnikání,
 • odvádět franchisorovi poplatky ve výši 1 % až 15 % obratu za užívání licence.

Prvním krokem je pak podání elektronického formuláře s žádostí o franšízu. Poté dojde k podpisu smlouvy, předání know-how a zaškolení. Od obou stran se následně očekává vzájemná spolupráce.

Pozn.: Jako franchisant budete samostatným podnikatelem, který odpovídá za vedení daňové evidence (příp. účetnictví).

franchising

Výhody a nevýhody franchisingu

Franchising přináší řadu výhod, které oceníte především pokud s podnikáním nemáte žádné zkušenosti. Získáte díky němu:

 • možnost vyhnout se zbytečným začátečnickým chybám,
 • právo užívat ochrannou známku dané firmy,
 • lepší startovní pozici než při vytváření vlastní značky,
 • možnost nákupů od dodavatelů za nižší ceny,
 • řadu školení a know-how co se výrobních postupů, ale i marketingových strategií týká.

V rámci tohoto modelu podnikání však budete muset akceptovat některé nevýhody:

 • nemožnost uplatnění vlastních inovací,
 • úzké propojení obou stran, které může ovlivňovat vaše hospodářské výsledky (resp. neúspěch franchisora vám může také uškodit),
 • licenční a další poplatky,
 • povinný odběr smluveného zboží i v situaci, kdy ho nepotřebujete,
 • nutnost vytvářet zisk, který uspokojí obě strany.

Zajímají vás další témata z oblasti podnikání? Čtěte blog Orange Academy a budete v obraze!

Zdroj: altaxo.cz, podnikatel.cz, portal.pohoda.cz, czech-franchise.cz

Mám zájem o odběr newsletteru