Double opt in – jak jste na tom? Rozesíláte newslettery? Máte databázi kontaktů? Jsou vaše procesy v souladu s platnou legislativou? V tomto článku si povíme, jak dostát zákonným požadavkům.  Zjistíte také, jaké další výhody vám double opt in může přinést.

Co to je double opt in?

Je to postup pro ověření emailových adres zákazníků, kteří se přihlásili k odběru newsletteru nebo marketingových emailů. Tento postup vyžaduje, aby se noví zákazníci nejprve přihlásili k odběru emailů a poté obdrželi ověřovací email. Následně musí potvrdit své přihlášení kliknutím na odkaz v ověřovacím emailu.

Proč je dobré se tím zabývat?

Double opt in poskytuje větší ochranu proti nechtěnému rozesílání emailů. Ověřuje, že majitel emailové adresy skutečně chce obdržet emaily od dané společnosti. Tento postup je povinný v zemích Evropské unie. V souladu s nařízením GDPR se v EU vyžaduje, aby společnosti měly souhlas od majitele emailové adresy a dokázaly jeho ověření. Je důležitým nástrojem pro zajištění souladu s předpisy o ochraně osobních údajů zákazníků. Double opt in zvyšuje kvalitu databáze zákazníků a snižuje množství chybných nebo falešných emailových adres.

V čem ještě je to výhodnější?

Tento postup může být časově náročnější než single opt in, ale zároveň poskytuje větší důvěryhodnost a kvalitu databáze zákazníků. Pomáhá snižovat počet odhlášení z odběru emailů a snižuje pravděpodobnost, že budou emaily označeny jako spam.

Společnosti, které používají double opt in, musí vhodně formulovat znění potvrzovacího emailu. Měl by být srozumitelný a přehledný, aby zákazník pochopil, co se po něm požaduje. Je také důležité umožnit příjemci emailu se z odběru snadno odhlásit. Zákazník se nesmí cítit být nucen v odebírce newsletterů pokračovat.

double opt in

Jak funguje ověřování emailových adres?

Double opt in je postup pro ověření emailové adresy před přidáním do databáze. Když návštěvník webové stránky vyplní formulář pro odběr emailů, obvykle dostane potvrzovací email. Ten musí odeslat zpět, aby potvrdil svůj zájem o odběr. Tímto způsobem se zajišťuje, že osoba, která zadala emailovou adresu, je skutečným majitelem této adresy a souhlasí s odběrem emailů. Tato metoda tak zvyšuje kvalitu a přesnost databáze emailových adres a snižuje množství nechtěné pošty.

Studujte kurz marketingu

Ověřovací email: Důležitý krok

Ověřovací email je klíčovým krokem tohoto postupu. Poskytuje návštěvníkům webové stránky další příležitost zvážit svůj zájem o odběr emailů. Pokud návštěvník obdrží ověřovací email, může si být jistý, že jeho emailová adresa byla úspěšně přidána do databáze. Pokud ověřovací email neobdrží, znamená to, že emailová adresa nebyla správně zapsána.

Ochrana proti spamu: Jak snižuje množství nechtěných emailů?

Double opt in pomáhá snižovat množství nechtěných e mailů tím, že zajišťuje skutečný ověřený souhlas od prokazatelných majitelů emailových adres. Bez double opt in mohou zákazníci zadat emailové adresy bez vědomí majitelů adres. Double opt in také pomáhá ochránit vaši reputaci emailového odesílatele.  Vaše emaily nebudou považovány za spam a nebudou blokovány nebo smazány.

Souhlas majitele emailové adresy je nutný

Souhlas majitele emailové adresy je klíčovým prvkem double opt in postupu, protože zajišťuje, že zákazníci vědí, do jaké databáze se přihlašují, a souhlasí s přijímáním emailů od tohoto odesílatele. Tento souhlas zvyšuje důvěru zákazníků v emaily, které jim posíláte, a také vám umožňuje lépe je cílit na potřeby a preference vašich zákazníků. Double opt in také pomáhá minimalizovat škody způsobené neoprávněným používáním emailových adres. Bez souhlasu majitelů emailových adres mohou být vaše emaily považovány za nevyžádané, což může vést k negativním následkům (stížnosti, zablokování odběru emailů a snížení reputace vaší značky).

Povinnosti odesílatele emailů: Co musíte vědět při používání double opt in?

Používání double opt in znamená, že jste povinni zajistit, aby váš ověřovací email byl jasný, srozumitelný a snadno čitelný. Měli byste také uvést jasný návod pro odeslání ověřovacího emailu zpět a informace o tom, co se stane po odeslání ověřovacího emailu. Důležité je, aby vaše emaily nebyly považovány za spam, takže byste měli používat legitimní emailové adresy a pravidelně aktualizovat své seznamy emailových adres. Kromě toho byste měli poskytovat možnost odhlášení z databáze. Zákazníci muí mít vždy možnost se rozhodnout, zda chtějí nadále dostávat vaše emaily.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2023

Potvrzení o přihlášení: Jak může double opt in zlepšit vaše vztahy se zákazníky?

Potvrzení o přihlášení je dalším klíčovým prvkem double opt in postupu. Tento email by měl být zasílán po odeslání ověřovacího e mailu a informovat zákazníky o tom, že jejich emailová adresa byla úspěšně přidána do databáze. Potvrzení o přihlášení také poskytuje příležitost k zahájení komunikace se zákazníky a začátku budování vztahů s nimi.

Bezpečnost: Jak může double opt in chránit vaše emaily a data?

Double opt in poskytuje větší ochranu vašim emailům a datům, protože zajišťuje, že zákazníci opravdu chtějí dostávat emaily od vaší firmy. To minimalizuje riziko, že vaše emaily budou považovány za spam a že vaše emailové adresy budou použity neoprávněně. Double opt in také umožňuje lepší sledování odběrů emailů, takže můžete snadno identifikovat, kdo se přihlásil a kdo ne, a přizpůsobit své emaily potřebám a preferencím svých zákazníků.

double opt in

Zákony a regulace: Jak souvisí s GDPR a dalšími zákony?

Double opt in může pomoci dostát požadavkům zákona o ochraně osobních údajů, jako je General Data Protection Regulation (GDPR). Ten se vztahuje na subjekty v Evropské unii. GDPR vyžaduje, aby odesílatelé emailů získali souhlas od majitelů emailových adres s využitím jejich osobních údajů pro marketingové účely. Double opt in umožňuje tento souhlas získat.

Efektivita: Jak pomáhá zvyšovat efektivitu vašich emailových kampaní?

Double opt in může pomoci zvýšit efektivitu vašich emailových kampaní zvýšením doručitelnosti rozesílaných emailů. Emaily budou zasílány pouze těm, kteří o ně stojí. Je tedy i větší šance, že si daný email otevřou a přečtou. Budete-li sledovat na základě čeho se odběratelé přihlašují či odhlašují, porozumíte chování svých zákazníků. Můžete pak svým zjištěním přizpůsobit své emailové kampaně. Tím si budete zvyšovat i konverze.

Ačkoli se tato metoda může zdát jako krok navíc, který zpomaluje proces registrace, ve skutečnosti velmi účinně zajišťuje, že vaše emaily budou dostávat pouze ti, kteří mají o váš obsah skutečný zájem. To je důležité, protože to pomáhá zlepšit míru otevření i míru prokliků, což jsou dva klíčové faktory, které ovlivňují návratnost investic do emailového marketingu.

Jak nastavit tuto funkci

Nastavení funkce pro formulář pro přihlášení k odběru newsletteru je poměrně jednoduché. Většina platforem pro zasílání newsletterů má vestavěnou funkci , kterou můžete aktivovat několika kliknutími. Po aktivaci obdrží každý, kdo odešle váš formulář pro přihlášení k odběru newsletteru, nejprve email s žádostí o potvrzení odběru. Teprve po kliknutí na potvrzovací odkaz v tomto emailu bude přidán do vašeho seznamu adresátů.

Rizika spojená s jeho nepoužíváním

Nepoužívání je spojené s několika možnými riziky:

  1. Pokud používáte single opt in, může se stát, že do vaší databáze zákazníků budou zapsány emailové adresy s překlepy či chybami. Vaše emaily budou doručovány na neplatné emailové adresy. To vede k vyššímu počtu hard-bounce (nedoručitelné emaily vrácené zpět odesílateli), což může ovlivnit vaši reputaci a doručitelnost emailů.
  2. Dalším rizikem je, že můžete být označeni jako spammer, pokud vaše emaily doručujete na emailové adresy, na které si lidé nepřihlásili. To může vést k zablokování vašich emailů u poskytovatelů emailů nebo k označení vaší zprávy jako spamu. Pokud se stane, že vaše emaily budou vydávány za spam, může to vést ke ztrátě důvěryhodnosti vaší značky a zhoršení vašeho vztahu se zákazníky.
  3. Kromě toho jeho nepoužívání může také vést k tomu, že nebudete schopni vyhovět požadavkům zákazníků na ochranu osobních údajů. Pokud například budete posílat emaily na emailové adresy lidí, kteří se nepřihlásili k odběru vašich emailů, můžete porušovat zákony o ochraně osobních údajů. To může vést k finančním pokutám a ztrátě důvěryhodnosti vaší značky.

double opt in

Závěr

Double opt in je proces, při kterém potenciální odběratel nejprve potvrdí svůj zájem o zasílání vašich sdělení odpovědí na první email nebo webový formulář a následně souhlasí se zasíláním budoucích emailů od vás kliknutím na odkaz ve druhém emailu.

Jeho používání je klíčové pro kvalitní email marketing. Tento proces umožňuje zlepšit kvalitu vaší databáze zákazníků a snížit riziko, že budete považováni za spammera. Navíc, dodržování pravidel ochrany osobních údajů je zásadní pro ochranu vašeho vztahu se zákazníky a vaši značky jako celku. Proto je důležité používat tuto metodu jako standardní postup při registraci uživatelů k odběru vašich emailů.

Mám zájem o odběr newsletteru