Jak se na problematiku dědictví dívá účetnictví a daně? Vyplatí se majetek příbuzným spíše darovat nebo projít dědickým řízením? Pokud stojíte před rozhodnutím, zda svůj majetek odkázat příbuzným ještě za života darováním nebo jej ošetřit poslední vůlí, možná pro vás bude rozhodující také daňový pohled. Představíme si výhody a nevýhody obou situací. 

Dědictví: Jaké máte možnosti?

Jestliže přemýšlíte, co se stane s vaším majetkem v případě vaší smrti, asi vás napadne zažitá představa – podědí jej moje děti, partner nebo partnerka popřípadě i někdo další. V rámci dědického řízení existuje několik cest, kterými se můžete vydat.

 1. Sepsání závěti – jedná se o jednostranný právní dokument, který vyhotovíte dopředu a určíte v něm, jakou část majetku chcete odkázat a komu.
 2. Dědická smlouva – má přednost před závětí a v tomto případě zde musí být podepsány obě strany. Pomocí dědické smlouvy můžete odkázat pouze tři čtvrtiny majetku.
 3. Dědická posloupnost – je stanovena Občanským zákoníkem. Ten rozlišuje šest tříd, dle kterých se pozůstalost rozděluje.

Kdo je kdo? Dědic je ten, komu připadne majetek po smrti dotyčné osoby. V tu chvíli vzniká dědické právo. Člověk, který zemřel a po kterém dědicové zdědí majetek, je nazýván zůstavitelem.

Jelikož se z právního pohledu nedědí pouze majetek, ale také dluhy zůstavitele, může se jakýkoliv dědic vzdát svého podílu dědictví, aby se ochránil. Pro takové případy je vhodné nechat si vyhotovit soupis dědictví, ještě než jej přijmete. Na odmítnutí pak máte 30 dní.

V případě závěti je potřeba si dát pozor na tzv. neopominutelné dědice, které nelze vynechat. Jedná se o potomky zůstavitele, kteří nebyli vyděděni, nebo se sami dědictví nezřekli. Zákon na děti zemřelého pamatuje a nutí nás odkázat majetek (nebo jeho část) právě jim. Jestliže nyní nesouhlasně kroutíte hlavou a říkáte si, že vašim dětem nechcete nic odkázat (například kvůli špatným vztahům, přerušení kontaktu a podobně), jedinou cestou se stává tzv. vydědění těchto potomků.

Vydědění dětí může představovat součást závěti a k jeho provedení slouží listina. Podmínky vydědění jsou opět stanoveny zákonem, ale může se například jednat o důvody jako neposkytnutí podpory v nemoci, stáří nebo nezájem ze strany dědice atd.

Darovací a dědická daň

Dříve existovaly daně, které bylo potřeba zaplatit v rámci darování i dědění majetku. Naštěstí byly obě (darovací i dědická daň) zrušeny a dnes již není potřeba počítat s ničím jiným než s náklady na notáře, právníka nebo třeba odhadce.

Darování však přece jen má svá specifika. Od daně jsou osvobozeny příbuzní v přímé i vedlejší linii, tedy děti, rodiče, vnoučata, prarodiče a také sourozenci, strýcové a tety nebo třeba manžel/manželka. V případě nemovitostí, u kterých hodnota přesahuje 5 milionů korun, je však nutné tuto skutečnost nahlásit na finanční úřad.

Dále je nutné rozlišovat darování v přímé a vedlejší linii od toho, kdy je majetek darován osobám, které do těchto linií nespadají. Jestliže totiž proběhne darování osobám mimo přímou i vedlejší linii a hodnota darů (jako celku) přesáhne 15 000 korun, musí tato osoba zahrnout dar jako příjem v daňovém přiznání. Sazby daně se pak liší:

 • U fyzických osob se jedná o 15 %
 • U právnických osob mluvíme o 19 %

Tip: Chcete někomu darovat majetek? Poté využijte náš vzor darovací smlouvy zdarma, který vám ušetří náklady za právníka. 

Výhody a nevýhody dědictví

Každý z modelů má samozřejmě svá pro a proti, podle kterých se snadněji rozhodnete. Mezi výhody dědictví patří:

 • Dědic neplatí žádné daně (kromě nemovitostí nad 5 milionů).
 • Lze stanovit přesné podmínky dědění a máte více možností, jak jej provést.
 • Jelikož majetek přechází na dědice až po vaší smrti, nemusíte se bát, že by s ním bylo nakládáno jinak, než byste si přáli.

A jako nevýhody uvádíme:

 • Možné náklady na právníka, notáře nebo odhadce.
 • Nesmíte vynechat své děti (neopominutelné dědice), jestliže s tím nesouhlasíte, musíte je vydědit.
 • Naopak dědic může být překvapen, že dědí i dluhy (lze se zřeknout dědictví).
Daň z dědictví

Daň z dědictví i daru byla zrušena.

Výhody a nevýhody darování

Jestliže vás láká majetek spíše darovat a nedělat si starosti s dědictvím, přečtěte si nejprve o výhodách a nevýhodách tohoto modelu. Mezi benefity patří:

 • Jednodušší a často rychlejší proces vyřízení bez nákladů.
 • Můžete vynechat neopominutelné dědice.
 • Neřešíte daň z příjmu (v přímé a vedlejší linii).

Pozor si dávejte na:

 • Daň u darů nad 15 000,- Kč u osob mimo přímou a vedlejší linii.
 • U darování přichází riziko, kdy by obdarovaný naložil s majetkem mimo vaši představu ještě za vašeho života (prodej a podobně). Lze řešit stanovením podmínek v darovací smlouvě nebo věcným břemenem.
 • Obdarovaná osoba se těžko mění, když si to následně rozmyslíte.

Zajímá vás problematika daní a účetnictví dopodrobna? Celou řadu cenných informací se dozvíte na našem kurzu účetnictví a daňové evidence, který spojuje to nejlepší z obou oborů.

Kterou variantu tedy zvolit: darování vs. dědictví

Nyní znáte základní informace o dědictví i darování majetku. Jaká z variant je lepší při řešení pozůstalosti? To vždy záleží na konkrétní situaci.

Rozhodovat byste se měli podle vztahů v rodině, typu i hodnoty majetku a očekávaného nakládání z daným majetkem. Kdybychom však odhlédli od osobního hlediska, tak z finančního pohledu se vám majetek vyplatí blízkým příbuzným darovat (jelikož se vyhnete  zbytečným nákladům za notáře a podobně) a známým, vzdáleným příbuzným nebo přátelům odkázat (protože jsou osvobození od zdanění).

Vždy se informujte o všech variantách a nenechte se napálit. Sliby a ústní dohody si pro jistotu nechávejte potvrdit také v papírové podobě a o všem dobře komunikujte. Přejeme mnoho štěstí a klidné rozdělování majetku.

Zdroj: Finance.cz

Mám zájem o odběr newsletteru