Cestovní náhrady se pro rok 2021 oproti dřívějším rokům zvyšují. Jedete na služební cestu jakožto zaměstnanec? Přečtěte si, na jaké náhrady máte nárok a v jaké výši dle zákoníku práce. 

Cestovní náhrady: Na co máte nárok v rámci služební cesty?

Poslal vás zaměstnavatel na služební cestu? Pak máte nárok na cestovní náhrady, kam se řadí především:

  • Stravné a diety (neboli proplacení nákladů na jídlo a pití)
  • Náklady na pohonné hmoty (pouze v případě, že se dopravujete vlastním vozidlem) nebo jízdní výdaje
  • Proplacení ubytování a nutných výdajů

Většinou vám zaměstnavatel proplácí plnou výši nákladů na základě doložení účtenek a daňových dokladů. Zákoník práce však určuje také minima a maxima cestovních náhrad. Na konci loňského roku Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 589/2020 Sb., která změnila podmínky sazeb základních náhrad pro rok 2021.

Tato aktualizace probíhá většinou pravidelně každého 1. ledna, jelikož ceny pohonných hmot nebo potravin se každoročně mění. Ministerstvo tedy určuje základní hodnoty, od kterých se lze odrazit podle podle údajů Českého statistického úřadu o cenách vozidel, o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování a o cenách pohonných hmot.

Tip: Přečtěte si také článek o průměrné mzdě v České republice. Které obory jsou na vzestupu a daří se jim?

Stravné a diety za rok 2021

Zaměstnanci při cestě mimo obvyklé pracoviště vzniká nárok na stravné, a to již při služební cestě, která přesáhne alespoň 5 hodin. Čím déle pracovní cesta trvá, tím vyšší příspěvek vám musí zaměstnavatel poskytnout.

Rozdíly však najdeme v soukromém a veřejném sektoru. Zatímco ve státním neboli veřejném sektoru jsou náhrady na stravování jasně dané a nelze je snižovat, ale ani navyšovat, v soukromém neboli podnikatelském sektoru nelze stravné snížit, ale lze zvýšit. Vyšší stravné může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci v případě, že se tak dohodnou ještě před samotnou cestou. Po jejím absolvování se již musí držet základních hodnot, viz tabulka.

Cestovní náhrady stravné

Zákon také udává situace, kdy vám nárok na stravné nevzniká. Jedná se o případy, kdy byla cesta zrušena ze strany zaměstnance (či přerušena) a také nárok nevzniká, když zaměstnanec během cesty navštíví člena rodiny. Příspěvky se vás v takových případech týkají pouze před a po přerušení, zrušení nebo návštěvě.

Jestliže se cesta koná v místě vašeho bydliště (tedy můžete například přespat doma), máte nárok na stravné jen za cestu do místa a zpět a jenom za dobu pracovního výkonu.

Stravné a diety v práci

V soukromém a státním sektoru se výše náhrad na stravné liší.

Náklady na pohonné hmoty

Cestovní náhrady za pohonné hmoty se počítají dle ujetých kilometrů. U osobních automobilů v letošním roce zákon počítá se základní sazbou nejméně 4,40 Kč za 1 km a u jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč na 1 km. U nákladních vozidel, autobusů či traktorů činí minimální sazba 8,80 Kč za 1 km, tedy dvojnásobek osobního automobilu.

V každém případě se musí jednat o proplacení skutečně ujetých kilometrů dle reality.

Průměrná cena pohonných hmot

Pokud zaměstnanec není schopen doložit účtenku nebo doklad o zaplacených pohonných hmotách, uvádí zákon průměrnou cenu, ze které lze vycházet. Ta se však v různých obdobích roku více či méně přibližuje realitě. Pro rok 2021 se průměrné částky snížily oproti roku loňskému.

Pohonné hmoty

Cestovní náhrady v případě služební cesty mimo Českou republiku

Také v případě zahraniční cesty má zaměstnanec nárok na proplacení nákladů na jízdné, ubytování a stravné. Zde najdeme rozdíly především v oblasti stravného, kde není určena hodnota na den jednotně, ale v rámci různých států odlišně. Zahraniční stravné by mělo pokrýt celodenní náklady na jídlo a je určeno v měně dané země.

Jednotlivé sazby najdete na stránkách Ministerstva financí.

Trvá-li cesta více jak 1 hodinu až maximálně 12 hodin, máte nárok na jednu třetinu sazby stravného. Zahraniční stravné v hodnotě dvou třetin zaměstnavatel poskytuje v případě, že se jedná o cestu delší než 12 hodin, ale kratší než 18 hodin. Od překročení 18 hodin v jednom dni má zaměstnanec nárok na celou výši stravného.

Tip: Zaujal vás dnešní článek? Pak by vás také mohlo zajímat, kdy vám může zaměstnavatel nařídit přesčas a na co máte nárok. 

Zdroj: finance.cz, praceamzda.cz, portal.pohoda.cz

Mám zájem o odběr newsletteru