Vybrali jsme pro vás nejdůležitější anglické fráze z Business English, které se hodí všem pracujícím lidem v tomto oboru, a které byste měli znát. Pojďte se s námi zdokonalit v obchodní angličtině!

Přehled nejdůležitějších anglických frází z Business English

Ať už pracujete jako sekretář/ka, nebo manažer/ka a komunikujete často v angličtině, ale máte z rozhovorů po telefonu, či na meetingu obavy, nezoufejte. Zde najdete přehled nejdůležitějších anglických frází z Business English, které můžete použít i jako rychlou nápovědu těsně před telefonátem nebo schůzkou.

Telefonát – domlouvání schůzky

Pokud vás čeká telefonát ohledně domluvení důležité obchodní schůzky, budou se vám hodit následující anglické fráze:

 • I would like to make an appointment with you. Chtěl/a bych si s vámi domluvit schůzku.
 • Could we meet tomorrow at 6 p.m.? Mohli bychom se sejít zítra v šest hodin večer?
 • What time is all right with you? V kolik hodin se vám to hodí?
 • That´s fine by me. Mně to vyhovuje.
 • Come to our office, please. Přijďte prosím do naší kanceláře.
 • I look forward to meeting you. Těším se na setkání s vámi.
 • I apologize, but I have to cancel/to put an appointment off. Omlouvám se, ale musím schůzku zrušit/odložit.
 • Let´s arrange the appointment over the telephone next week. Domluvme se na schůzce telefonicky příští týden.

Představení společnosti

Při představení vaší společnosti můžete použít následující věty:

 • I would like to inform you about our company. Chtěl/a bych vám představit naši společnost.
 • We offer (translation, consulting, security,…) services. Poskytujeme (překladatelské, poradenské, bezpečnostní,…) služby.
 • We are engaged on development of… Zabýváme se vývojem…
 • Our enterprise is engaged in manufacture of… Náš podnik se zabývá výrobou…
 • We trade in securities. Obchodujeme s cennými papíry.
 • We produce… Vyrábíme…
 • Our employees work shifts. Naši zaměstnanci pracují na směny.
 • Our company was established in 1999. Naše společnost byla založena v roce 1999.
 • The firm has 15 department. Firma má 15 odděleních.
 • Our company has a turnover of 40 milion czech crowns. Roční obrat naší společnosti je 40 milionů korun.

Tip: Business English neboli obchodní angličtina je rozsáhlé téma. Zahrnuje i obchodní korespondenci, do které patří i anglické fráze potřebné pro sestavení CV nebo motivačního dopisu. Podívejte se, jak životopis v angličtině napsat.

business english

Meeting – obchodní jednání

V obchodní angličtině se často neobejdete bez frází týkajících se jednání na meetingu. Mohou se vám hodit věty typu:

 • How was your journey? Jaká byla cesta?
 • Let´s go to the point. Přejděme k věci.
 • We have to discuss (terms of the contract, project documentation,…). Musíme projednat (podmínky smlouvy, projektovou dokumentaci,…).
 • I would like to specify some things. Chtěl/a bych upřesnit některé záležitosti.
 • I need to think it over. Musím si to promyslet.
 • We should allow for additional circumstances. Měli bychom přihlédnout k dodatečně vzniklým okolnostem.
 • I suggest discussing it at the next appointment. Navrhuji toto projednat na další schůzce.
 • We put one´s trust in further successful cooperation. Věříme v další úspěšnou spolupráci.

Cena a platba

Pokud máte na starosti komunikaci s dodavateli či odběrateli a často s nimi řešíte platební podmínky a ceny, podívejte se na následující anglické fráze:

 • The price includes VAT (value added tax). Cena je včetně DPH.
 • What are your payment terms? Jaké jsou vaše platební podmínky?
 • Do we have to make the advance payment? Musíme provést zálohovou platbu?
 • We will pay by bank transfer. Zaplatíme bankovním převodem.
 • Payment is effected within 14 days after shipping date. Platba bude uskutečněna do 14 dnů od dodání zboží.

Potřebujete-li oprášit gramatiku nebo se rozmluvit, podívejte se na výuku angličtiny od Orange Academy. Poskytuje ji v různých úrovních. Na webových stránkách najdete nově vypsané termíny!

Mám zájem o odběr newsletteru