Také si, stejně jako spousta dalších lidí, myslíte, že znáte budoucí čas = will, a to je vše? V tom případě vás v tomto článku vyvedeme z omylu. “Budoucí čas angličtina” má mnohem rozmanitější pravidla. Pokusíme se je vysvětlit co nejsrozumitelněji.  

1.) Will

Ano, je pravdou, že “will” je skutečně jednou z forem budoucího času. Nepoužívá se však v budoucím čase univerzálně, nýbrž pouze v některých případech:

a) Předem neplánovaná reakce na novou nebo aktuální situaci

Příklady

Oh, we have no bread at home. Ok, I’ll go to the shop. – Zjistil jsem, že doma nemáme žádný chléb, a na základě této skutečnosti jsem se rozhodl/a jít do obchodu. Nejednalo se o plán, ale reakci na aktuální situaci.

Don’t forget it is Sarah’s birthday today. Oh, I almost forgot. I’ll buy her some flowers. – Aktuálně reaguji na situaci, která mi byla právě připomenuta. Koupit květiny jsem se rozhodl nyní, po připomenutí narozenin, nebylo to předem plánováno.

b) Po I think, I don’t think, probably, I am sure, I wonder, I expect atd., tak používáme will

Příklady

I don’t think it will rain today.

I am sure he will be glad.

I will probably ask him tomorrow. 

Tip! Možná se vám bude hodit naše doporučení na překladač z angličtiny do češtiny.

c) Zdvořilá žádost

Příklady

Will you stop smoking, sir?

Willy you sit here, please? Yes, I will.

2.) Going to

a) Záměr

Význam spojení “going to” můžeme přeložit jako chystám se, hodlám. Z toho plyne, že se jedná o náš záměr něco učinit. Mohlo by se říci, že jde o plán, který se vyklubal v naší hlavě, ale ještě jsme nepodnikli kroky k jeho realizaci.

Příklady

I am going to visit Paul tomorrow. – Chystám se zítra navštívit Pavla. Jedná se zatím o můj plán, ale Pavel o něm ještě nemusí vědět, k tomu dojde až následně.

We are going to visit Norway next year. – Chystáme se příští rok navštívit Norsko. Opět se zatím jedná o plán v naší hlavě, ale nepodnikli jsme další kroky k jeho realizaci. Např. nemáme ještě objednané ubytování, zajištěnou dopravu atd. Jedná se pouze o náš budoucí záměr.

b) Důkaz

Going to používáme, pokud tvrdíme něco, pro co máme určitý důkaz.

Příklady

It’going to rain. – Bude pršet, chystá se déšť. Důkazem jsou černé mraky, které vidím na obloze.

The lady is going to have a baby. – Ta paní čeká miminko. Důkazem je velké bříško.

She is going to fall down. – Vidím, jak zakopla a již téměř padá, mám tedy důkaz pro toto tvrzení.

Budoucí čas angličtina – cvičení

a) Will vs. Going to

Příklady

I think it will not rain today.  X  It is going to rain.

I am going to invite Carol for dinner. X  I am very hungry. OK, we’ll go for dinner right now.

He is going to visit grandma this evening. It is a good idea, I will join him.

b) Přítomný čas průběhový

Ano, nedivte se, i přítomné časy používá angličtina k vyjádření budoucnosti.

Používají se, pokud máme něco naplánováno, což je podobné jako going to. Rozdíl je v tom, že v tomto případě máte již vše k realizaci vašeho plánu zajištěno.

Příklady

We’re having a big company meeting tomorrow morning. – Zítra máme velký firemní meeting. Všichni o něm ví, vše je připraveno, plán je plně připraven k realizaci.

She is playing an important match on Friday. – V pátek hraje důležitý zápas. Nejedná se pouze o její záměr, ale o připravenou akci, která je plně zajištěna.

c) Going to vs. Present continuous

Příklady

I am going to throw a birthday party, but I still do not know when.  X  I am having a birthday party at the weekend.

I am going to call my dentist. I have some troubles with my tooth. X I am seeing my dentist tomorrow morning.

d) Přítomný čas prostý

I tento čas lze v angličtině využít k vyjádření budoucnosti. Používáme ho, pokud informujeme o tom, kdy něco v budoucnu začíná a končí, kdy přijede vlak, kdy odletí letadlo apod. Čili vše, co je naplánováno podle určitého jízdního řádku, programu, rozpisu apod.

Příklady

We have to hurry. The train leaves at five. – Musíme si pospíšit, vlak odjíždí v pět (podle jízdního řádu).

The performance starts at 8 in the evening, so we still have plenty of time.

When does the TV program end? It is very boring.

Jak vidíte, problematika budoucích časů není zrovna snadná, ale s troškou dobré vůle ji lze dobře zvládnout a pochopit její logiku. Podělte se s námi se svými úspěchy při studiu a používání těchto gramatických jevů v komentáři.

Mám zájem o odběr newsletteru