Dnes si vysvětlíme problematiku: přítomný čas prostý a průběhový, která patří spíše k počátečnímu stadiu učení se cizího jazyka. Z vlastní zkušenosti vím, že se často stává, že s volbou správné varianty mají potíže i zkušenější mluvčí. Proto nezaškodí, když si článek přečtou i pokročilejší studenti.

1. Přítomný čas průběhový

Přítomný čas průběhový používáme pro děje, které probíhají buď právě nyní, nebo v současné době.

Příklad:

David is speaking English. = On právě teď mluví anglicky. Tato věta v žádném případě neznamená, že David mluví anglicky obvykle nebo že umí mluvit anglicky. Význam je pouze takový, že anglicky hovoří právě v této chvíli.

Více příkladů:

We are having coffee. = Pijeme kávu (nyní).

She is thinking about it. = Přemýšlí o tom.

Další příklad je trochu z jiného soudku:

They are rebuilding their house. = Přestavují dům. Tato věta naopak nemusí znamenat, že by právě teď prováděli nějakou činnost související s přestavbou domu, ale že k přestavbě domu dochází v současné době.

I´m reading an interesting book, but I think I´ll finish it tomorrow.

We´re studying the present continuous tense at school.

2. Přítomný čas prostý

Přítomný čas prostý používáme pro děje, které se opakují, dějí se s určitou frekvencí. Proto je často pojíme s tzv. frekvenčními příslovci, které nás informují, jak často se tato činnost opakuje.kurz angličtiny

Příklady:

He plays the piano EVERY DAY. = Hraje na klavír každý den.

They USUALLY has breakfast with his children. = Obvykle snídá se svými dětmi.

She NEVER drinks alcohol in the morning. = Ona nikdy nepije alkohol ráno.

We ALWAYS wait for them. = Vždycky na ně čekáme.

Do you EVER speak English in public? = Mluvíš někdy anglicky na veřejnosti?

They SELDOM/RARELY ask anybody. = Málokdy se někoho zeptají.

Přítomný čas prostý používáme také v případě, když mluvíme o činnosti, kterou se daný člověk zabývá, kterou dělá, která se obecně děje.

Více příkladů:

He works in Prague. = Pracuje v Praze.

She plays tennis. = Ona hraje tenis.

They speak English. = Oni hovoří anglicky.

She doesn´t drink milk. = Ona nepije mléko.

It doesn´t rain a lot on our town.= V našem městě moc neprší.

Přítomný čas prostý a průběhový: Jaké jsou rozdíly?

Přítomný čas prostý a průběhový: Jaké jsou rozdíly?

Nyní pár zvláštností pro ty, kdo chtějí znát anglickou gramatiku do detailu.

  1. Why is she being angry today? Normally she is very calm. = Proč je dnes tak rozzlobená? Obvykle bývá klidná.

Přítomný průběhový čas v této větě jasně vyjadřuje, že je rozpor mezi tím, jak se někdo chová obvykle a jak se chová právě teď. Použití průběhového času v první větě tedy ukazuje jasný kontrast.

Např. She is being very stubborn today. It isn´t typical for her.= Dnes je pěkně tvrdohlavá. To pro ni není typické.

  1. He is always leaving his dirty socks on the bathroom floor. = Pořád nechává špinavé ponožky na podlaze v koupelně.

Vazbu he/she/i tis always …ing používáme, pokud nás někdo dlouhodobě rozčiluje tím, co dělá nebo nedělá a my chceme vyjádřit svou rozmrzelost.

Můžeme však takto promlouvat i k sobe, např.

I´m always leaving my keys at home. How can I be so stupid? = Pořád nechávám klíče doma. Jak můžu být tak hloupá?

Na závěr je potřeba upozornit na slovesa, která obvykle netvoří přítomný čas

Např: like, love, want, prefer, understand, depend, seem, believe, know, suppose, mean

Některá slovesa naopak mění význam, pokud se použije přítomný prostý nebo průběhový čas. Mezi taková slovesa patří např. sloveso THINK nebo HAVE

Příklady:

THINK

I´m thinking about going to Australia next year. = Přemýšlím o tom, že bych příští rok odjel do Austrálie (v současné době).

I think you, re right. = Myslím si, že máš pravdu. (Pokud vyjadřujeme, co si myslíme, nebo nemyslíme, používáme vždy prostou formu)

HAVE

We´re having coffee. = Dáváme si kávu, pijeme kávu (nyní).

They have a new house. = Mají nový dům (ve významu vlastnit něco používáme prostou formu).

Snad jsem zde rozdíly mezi těmito gramatickými jevy vysvětlila kompletně a dostatečně. Pokud by někdo stále tápal nebo potřeboval poradit, neváhejte se na nás obrátit, rádi poradíme? Anebo se vrhněte do kurzu angličtiny.kurz angličtiny

Mám zájem o odběr newsletteru