Brainstorming a práce ve skupině vám poskytne dostatek nápadů a ušetří čas při hledání otázek na určité problémy! Podívejte se, jaké konkrétní metody můžete využívat.

Brainstorming: Co to je a jaký je jeho význam?

Brainstorming – v přesném překladu “bouře mozků” je soubor kreativních metod, které mají pomoci vymýšlet lidem nápady bez jejich kritického hodnocení. Probíhá formou spontánní diskuze na dané téma. Klade si za cíl uvolnit atmosféru mezi členy skupiny a zapojit i ty, kteří se v pracovním kolektivu příliš neprojevují.

Pravidla, která byste při něm měli dodržovat

Ať už pracujete v marketingu, IT či jiném oboru a chcete využít brainstormingu při vymýšlení nového produktu, funkce aplikace, claimu či řešíte jiný problém, vždy byste měli dodržovat následující pravidla:

  • stanovte si cíl, jímž se budete zabývat (vytvoření 10 nových témat na blog, nákup kancelářského nábytku apod.),
  • určete facilitátora diskuze, který bude mít na starosti výběr metody brainstormingu, moderování, ale například i přípravu podkladů a svolávání skupiny,
  • rozešlete účastníkům podklady – některé diskuze vyžadují přípravu předem, aby tak mohly vzniknout ty nejlepší nápady,
  • meeting s účastníky domluvte dostatečně dopředu,
  • dodržte maximální čas a přestávky – diskuze by měla trvat nejvýše dvě hodiny a po jedné by měla následovat přestávka, aby si všichni odpočinuli a mohli se lépe soustředit,
  • stanovte optimální počet členů diskuze – pamatujte, že při brainstormingu se generuje mnoho nápadů a při velkém počtu účastníků, by se vám meeting špatně vedl, jako ideální počet se uvádí 2 až 6 osob,
  • přizvěte člověka, který o probíraném tématu nic neví (např. z jiného oddělení) – díky tomu, že vidí věci z jiného úhlu pohledu, může poskytnout cenný feedback, kterého by se vám jinak nedostalo,
  • zapisujte si všechny nápady – včetně těch, jež s daným tématem zdánlivě nesouvisejí,
  • vyhýbejte se kritice a opravdu špatné nápady vyřaďte diplomatickým způsobem – zavrhněte například i některý ze svých vlastních,
  • vyslechněte si další návrhy i po diskuzi – některé účastníky mohou napadat i po skončení meetingu a to dokonce lepší než během něj!

Metody brainstormingu, které můžete používat

Níže se podívejte na konkrétní metody brainstormingu, které můžete během meetingu používat.

Metoda 6-3-5 neboli brainwriting

Metoda 6-3-5 znamená, že se diskuze účastní 6 lidí a každý napíše na papír 3 nápady, jež následně rozvíjí kolegové sedící po jejich pravici. Veškeré návrhy kolují mezi členy pětkrát. Tím je zajištěno vyjádření všech ke každému nápadu. Tato metoda je vhodná pro introverty, kteří se tak snáze zapojí do diskuze.

Metoda alter ega/hrdinů

Metodu alter ega využijete v případě, kdy se na daný problém potřebujete podívat z jiného úhlu pohledu. Pointa spočívá ve vžití se do slavné osobnosti nebo cílové skupiny (např. matek na mateřské dovolené) a nalezení jeho řešení tímto způsobem. Verze této metody, při které se kreslí, se nazývá sketching.

Zpochybňování předpokladů

Zpochybňování předpokladů je metoda, která se vám bude hodit, pokud řešíte cílovou skupinu produktu a nejste si jisti její charakteristikou. Nechte členy diskuze zamyslet se nad všemi možnými předpoklady, jež se vážou k dané problematice. Poté je ve skupině proberte.

Wordstorming

Wordstorming vám pomůže s vymýšlením claimů, sloganů nebo kdykoliv, kdy budete potřebovat velké množství slov. Zapište nejprve jedno, případně dvě slova či větu, která bude téma vystihovat. Následně nechte všechny zúčastněné vymýšlet další (synonyma, přirovnání,…). Nakonec spojte slova dohromady.

Tip: Myslete na to, že metoda brainstormingu je jedna věc, ale druhá – neméně důležitá pak dobrá nálada a otevřená, odpočinutá mysl! 🙂

Zdroj: obsahova-agentura.cz, svetproduktivity.cz

Mám zájem o odběr newsletteru