Dědictví: Jak probíhá dědické řízení?

Dědictví: Jak probíhá dědické řízení?

Když nastane úmrtí blízké osoby, není to nikdy jednoduchá záležitost. Přirozeně je tím člověk nepříjemně zasažen, nastává u něj smutek a truchlení. Poslední rozloučení však přináší i různé formality a množství administrativy – vyřízení důchodů, vyřízení úmrtního listu...