Oslovila jsem k rozhovoru paní Janu Mixovou, absolventku rekvalifikačních kurzů Orange Academy a položila jí několik otázek ohledně jejich průběhu a hodnocení.

Paní Jana jich absolvovala hned několik. V letech 2015 až 2018 se stala absolventkou kurzů – mzdové účetnictví se základy personalistiky, daňová evidence a personalistika. Aktuálně pracuje v oboru personalistiky a své znalosti nabyté z kurzu doplnila o několikaletou praxi.

Sama říká: „Bez teorie by to nešlo, a teď už mám i 3 roky v personalistice praxi a jsem za obojí ráda. Věřte, že všechno má svůj čas…“

Rádi bychom vám ukázali na zkušenostech našich absolventů, že naše rekvalifikační kurzy jsou určené nejen pro ty, kteří mají již nějaké zkušenosti, ale i pro naprosté laiky v daném oboru. Jednotlivé kurzy na sebe krásně navazují a své znalosti si můžete ještě více prohloubit jako paní Jana Mixová. Podívejte se, jak v rozhovoru rekvalifikační kurzy Orange Academy zhodnotila.

A jaké bylo hodnocení rekvalifikačních kurzů paní Jany Mixové?

Jak jste se vlastně o kurzu dozvěděla?

Já jsem se dozvěděla o kurzu z internetu.

Jaká byla první lekce a jak jste se na ní cítila?

První lekce byla náročná, ale dalo se to zvládnout.

Jaký byl průběh celého kurzu? Překvapilo vás něco? Co pro vás bylo nejobtížnější?

Průběh byl klidný a zároveň bohatý na výuku.

Jak jste byl spokojena s lektory? Rozuměla jste dobře výuce?

Byla jsem spokojená se všemi lektory. Výuce jsem rozuměla.

Jak probíhaly zkoušky? Bylo to pro vás těžké?

Zkoušky probíhaly v klidném prostředí. Těžké pro mě byly. Ale když se člověk připravil, šlo to v klidu zvládnout.

Jak využíváte znalosti nabyté z kurzu v praxi?

Já znalosti z prošlého kurzu využívám v zaměstnání denně.

Jste ráda s odstupem času, že jste do kurzu chodila? Co byste vzkázala novým studentům, kteří jsou začátečníci?

Já jsem za absolvování Vašich kurzů moc ráda, pracuji s nabytými informacemi neustále. Novým studentům bych vzkázala, že opravdu není čeho se bát. Když člověk chce, dokáže všechno. Děkuji.

I my děkujeme za rozhovor!

Pro aktuální videa z oblasti práce, personalistiky a marketingu odebírejte kanál Orange Academy. Vyplatí se to!

Mám zájem o odběr newsletteru