V dnešním článku si odhalíme další část online marketingu a zaměříme se na projektové řízení. Jaké existují dva hlavní přístupy k projektovému řízení a jak si celý proces zjednodušit? Na co by si měl projektový manažer dát pozor?

Co je to projektové řízení a kdy je potřeba?

Projektové řízení představuje proces realizace určitého projektu. Většinou se jím zabývá jednotlivec nebo organizace. Jeho součástí se stává soubor činností, které vedou k určitému cíli a bývá časově ohraničen.

S nadsázkou by se dalo říci, že jsme projektové řízení zažili pravděpodobně všichni v rámci školní docházky, kdy jsme měli za úkol vytvořit nějakou prezentaci, projekt nebo referát. V tomto případě se však jedná o součást marketingu, pro kterou se vybírá projektový manažer odpovídající za výsledek a dodržení postupu.

Kdy se do projektového řízení vrhnout?

V rámci marketingu firmy mohou nastat situace, kdy je projektové řízení to pravé pro skvělý výsledek. Jedná se většinou o méně časté a větší projekty jako zavedení nového výrobku na trh, uvedení zajímavé technologie, vývoj produktu nebo propagaci. U rutinních a opakovaných aktivit použijeme zpravidla jiné postupy.

Hlavní přístupy projektového řízení

Většina projektových manažerů se vrhne dvěma směry. Existují totiž dva hlavní přístupy, které bývají nejčastěji využívány. Jedná se o přístup:

  • Konvenční
  • Agilní

V případě konvenčního přístupu se většinou dílčí kroky stanovují již na začátku projektu. Používá se v případě, že již na začátku víme, jakého cíle chceme dosáhnout a jaké prostředky máme k dispozici. V tomto přístupu je nutné, aby na sebe kroky správně navazovaly.

Naopak když cíl není jasný a pevně stanovený na začátku, volíme agilní přístup. Tento postup se formuje až během samotné práce, jednotlivé kroky nejsou jasné ihned a celá realizace se formuje dle potřeb a průběhu projektu. Jednotlivým krokům se v agilním přístupu říká sprinty.

Prakticky nelze říci, který z přístupů je lepší zvolit. Každý se totiž hodí pro jiný typ projektu. Vždy se rozhodujte podle základních parametrů: kvality, nákladů a času.

Projektové řízení

Projektové řízení v praxi.

Výhody projektového řízení

Každý pracovní postup skrývá svá pro a proti. Jinak tomu není ani u projektového řízení, které se vyznačuje především dvěma výhodami:

  1. Delegace úkolů
  2. Rychlost

Tento postup tvorby projektu představuje velmi flexibilní řešení, ve kterém je díky rychlé a jasné komunikaci možné snadno delegovat úkoly a rozdělit tak zodpovědnost mezi členy týmu. Pokud projektový manažer odvádí svou práci dobře, je každému z týmu vždy jasné kdy, co a jak má dělat. Tím se také zvyšuje rychlost a efektivita tvorby celého projektu, což je především u nápadů, které mohou být ohroženy konkurencí, nesmírně důležité.

Chcete-li se stát dobrým online marketérem, kam spadá také projektové řízení, začněte se správným vzděláváním. Nejlépe uděláte, když se zaměříte na základní všeobecný přehled celého marketingu a teprve poté se budete specializovat na některou z jeho částí. Získáte tak vhled do celkové problematiky, což se vám může jen a jen vyplatit. Jak na to? Vyzkoušejte kurz online marketingu, který vás připraví na vše potřebné.

rekvalifikační kurz online marketingu

Tipy pro jednoduché projektové řízení a čemu se naopak vyvarovat

Nacházíte se v pozici projektového manažera a hledáte tipy pro snadné a bezproblémové řízení? Nejprve si pojďme přiznat, že nějaké ty problémy přijdou vždycky a je dobré s nimi počítat. Flexibilita a schopnost překonávat problémy se vám tedy bude hodit. Co vám však práci i přes občasné překážky dokáže usnadnit?

  1. Správně zvolený tým – jestliže máte tu možnost zvolit si členy pracovního týmu, pak jejich výběr nepodceňte. Ušetříte tak velké množství času i financí hned na začátku díky prevenci. Pro každý úkol se hodí někdo jiný a na vás je vybrat ty nejlepší z nejlepších.
  2. Jasná pravidla – hned na první schůzce určete jasná a přesná pravidla. Klidně si je sepište a vyvěste na viditelné místo. Při překročení hranic se k nim snadno vrátíte.
  3. Sdílení dokumentů online – využijte online nástroje dnešní doby, které se vám nabízí. Výborným pomocníkem se stává sdílené úložiště všech potřebných dokumentů nebo různé online nástěnky, kde můžete přidělovat rychle a snadno jednotlivé úkoly členům týmu.
  4. Kalendář pro všechny – další nezbytností se stává společný kalendář. Zapisujte do něj deadliny, schůzky a jednání týmu, aby bylo všem jasné, kdy se co děje.
  5. Náměty kolegů – zapracovávejte náměty a připomínky kolegů, ať už k samotnému projektu nebo i pracovnímu procesu. Nemyslete si, že jako manažer víte všechno nejlépe a spolupracujte. Vy představujte rozhodovací složku, která určí, jaký z námětů zapracovat a jaký ne.
Správná struktura vám usnadní práci.

Struktura vám usnadní práci.

Doporučujeme také zorganizovat si správně vlastní čas. Vyvarujte se rozjíždění příliš velkého množství projektů najednou. Nikdy totiž nebudete plně věnovat pozornost každému z nich a uškodíte tak kvalitě výsledku.

Dále nezapomínejte na motivaci a ohodnocení členů týmu. Častou chybou se totiž stává pouhé kontrolování a kritizování chyb ostatních, které vede akorát k dalším chybám a podobně. Inspirujte se od profesionálů v oboru a vyhledávejte si vhodné informace. Přejeme mnoho úspěchů na vaší pracovní cestě.

Mám zájem o odběr newsletteru