Možná pojem „Paretovo pravidlo“ vidíte poprvé, třeba jej už každý den praktikujete. Pokud ne, chcete si ulehčit práci a mít jednodušší život, rozhodně jej vyzkoušejte. Stojí to za to!

Co je Paretovo pravidlo?

Pravidlo 80/20 spočívá v tom, že osmdesát procent úsilí jenž vynakládáme v nejrůznějších životních oblastech přináší pouhých dvacet procent výsledků. Tento pojem můžete znát pod různými výrazy – Paretův princip, Paretovo pravidlo nebo 80/20. Myšlenka vznikla na základě pozorování známého italského ekonoma Vilfreda Pareta. Dle jeho výsledků 80 % zisku pochází jen z 20 % produktů. Platí to pro nejrůznější lidské činnosti, např. ve výrobě, ekonomice, ale i životní každodennosti. Nezapomeňte si zodpovědět (pravdivě) otázky na konci článku.

80 % důsledků pramení z 20 % příčin.

Paretovo pravidlo ­– příklad

Paretovo pravidlo 80/20 si můžeme ukázat na několika nejznámějších příkladech. Např. při pěstování zeleniny na zahradě. Pareto zjistil, že při zasazení hrachu získá 80 % lusků z 20 % sazenic. Také v Itálii 80 % pozemků vlastní 20 % tamního obyvatelstva. V podnikání pak 80 % veškerého prodeje (tržeb) pochází od 20 % největších zákazníků.

 

Nelze však začít podnikání rovnou s tím, že budete uplatňovat Paretův princip. Předcházet by mu měla tzv. Paretova analýza, kdy se hledá celé spektrum příčin jež významně ovlivňují celý výsledek.

Pravidlo Vilfreda Pareta lze považovat za nejúčinnější návod k myšlení i jednání.

Pravidlo 80/20 naráží na skutečnost, že důležité věci, lidé, činnosti a události spadají do určité skupiny, která tvoří jen poměrnou malou část. Nezáleží na tom, zda odporuje naší intuici a představám. Obvykle totiž předpokládáme, že čím víc vynaložíme úsilí, tím budeme mít více výsledků. Realita je však naprosto odlišná.

Paretův princip platí i v životě

Zamyslete se nad vaším běžným životem. Např. ve skupině na Facebooku, která má sto členů, nejvíce diskutuje malé procento z nich. Na poradách se aktivně baví jen malá hrstka z nich­ – 20 % diskutérů má 80 % připomínek k danému tématu. A co v práci? 80 % času, který nadřízení věnují svým lidem v týmu, připadá na 20 % z nich. Často se stává, že 80 % chyb na pracovišti, kterých se zaměstnanci dopouštějí, je dílem 20 % z nich.

Jak se naučit praktikovat 80/20?

Svou pozornost, energii a čas věnujte tam, kde je to nejvíce potřeba. Naopak neplýtvejte úsilím tam, kde vám to nic převratného nepřinese. Paretovo pravidlo funguje v pracovním i osobním každodenním životě.

Lidé často tráví 80 % času ve 20 % svého oblečení. Nebo to máte jinak?

Uvedených dvacet procent, kam máte zaměřit svou pozornost, nejde obecně určit. Pro každého spočívá úspěch v něčem jiném. Co ale můžete správně vyhodnotit, tak jsou činnosti nejvíce přibližující k dlouhodobým pracovním či osobním cílům.

  • Jak naložit s časem? Každý den máme omezené množství času. Vyberte si tedy na každý den maximálně dvě až tři pracovní činnosti. Seřaďte si je podle důležitosti a začněte tím, co je skutečně důležité.
  • Obrana proti prokrastinací. Nejhorší hrozbou pro rozptylování naší pozornosti je příliš dlouhý seznam úkolů. Ten v předchozím bodě eliminujete!
  • Stanovte si osobní cíle. Stejně tak i v osobním životě je dobré si říct, co je pro nás skutečně důležité. Smiřte se s tím, že nelze stihnout všechno. Určite si prioritu a toho se držte. Jen tak se dostane řada na vaše hlavní přání a potřeby.
  • Plánujte si den 80/20. Nikdy si neplánujte den na 100 %. Vždycky si ponechte cca 20 % svého času doma i v práci volných. Každý den se přihodí něco neočekávaného, na co se bude časová rezerva hodit.

Pravidlo 80/20 – shrnutí

Vězte, že se nemusíte naučit všechno, abyste dosáhli těch nejlepších výsledků.

Paretovo pravidlo – 80 % bohatství vlastní 20 % lidí.

Princip 80/20 platí pro všechny oblasti života:

UČENÍ – za 20 % času se naučíte 80 % informací,

SNAŽENÍ – 20 % úsilí přináší 80 % výsledků,

MYŠLENKY – 80 % času věnujeme 20 % myšlenek,

SLOVA – 80 % času využíváme 20 % naší slovní zásoby,

PENÍZE –80 % peněz utrácíme za 20 % stále stejných věcí,

INFORMACE – 80 % informací je zbytečných, jen 20 % využijete,

SCHOPNOSTI – 20 % kvalitního tréninku přináší 80 % výsledků.

 

Odpovězte si na následující otázky. Popřemýšlejte o nich a dejte si s odpověďmi na čas.

A) Co tvoří 20 % aktivit, které vedou k vaší 80 % spokojenosti?

B) Co tvoří 20 % aktivit, které vedou k vaší 80 % nespokojenosti?

C) Kdo tvoří 20 % lidí, kteří vedou k vaší 80 % spokojenosti?

D) Kdo tvoří 20 % lidí, kteří vedou k vaší 80 % nespokojenosti?

 

Zefektivněte váš čas, vrhněte se na intenzivní rekvalifikační kurz, který vám ušetří roky studia navíc!

Mám zájem o odběr newsletteru