Při psaní seminární, bakalářské či diplomové práce si dejte pozor na formátování a typografické zásady. Níže uvedené tipy vám pomohou jednoduše a rychle odstranit možné trny v oku při hodnocení vaší práce. Oprava textu může být velmi rychlá, když víte, jak na to!

Jestliže zadání nestanoví jinak držte se těchto osvědčených zásad

 1. Text zarovnejte do bloku a povolte dělení slov (rozložení stránky – dělení slov).
 2. Dodržujte nezlomitelné mezery, tj. pevné mezery (u jednopísmenné předložky a spojky, u znamének matematických operací, u data, titulu a za kteroukoli tečku, která není na konci věty, se píše nezlomitelná mezera např. Ing. Novák).
 3. Odsazujte první řádek v prvním odstavci.
 4. Pozor na nadbytečné mezery či (několikanásobné) entery.
 5. Nastavte si okraje.
 6. Zvolte patkové písmo.
 7. Nastavte řádkování na 1,2 násobek velikosti písma (odstavec – řádkování – násobky – výška – 1,2).
 8. Pozor si dejte na mezery v závorkách a uvozovkách.
 9. Nezapomeňte na číslování stránek.
 10. Popisky tabulek (nad tabulkou), popisky obrázků (pod obrázkem).
 11. Čísla v tabulkách zarovnejte na desetinné čárky (zarovnání vpravo na střed).
 12. Mezery před interpunkcí jsou chybou (tečka, čárka, vykřičník, otazník)!
 13. Pomlčku pište pomocí CTRL a mínus na numerické klávesnici (např. s mezerami Brno – město uprostřed Evropy, které nabízí skvělé vzdělávací kurzy, bez mezer nahrazuje a, až, až do – Brno–Praha, 9:00–15:00).

Před odevzdáním proveďte kontrolu a automatickou opravu chyb

Na závěr můžete celý dokument přečíst a formální nedostatky postupně opravovat, ale my pro vás máme lepší řešení. Využijte nástroje MS Word a naučte se postupné vyhledávání, nahrazování a formátování textu rychle a jednoduše. Automatická oprava textu vám zabere pár minut.

Pracovat budeme v okně „Najít a nahradit“, které najdeme v záložce Domů na panelu Úpravy. Tento nástroj můžeme najít jednoduše pomocí zkratky CTRL + F.

Vše, co vám níže poradíme, bude fungovat po zaškrtnutí políčka „Použít zástupné znaky.“ Tyto znaky slouží pro bližší specifikaci hledaných slov. Přepneme se do záložky „Nahradit“ a po vyplnění polí „Najít“ a „Nahradit čím“ zvolíme variantu „Nahradit vše.“

1. Zrušte nadbytečné entery

Nahradit šipka formátování ms word  Zvláštní  šipka formátování ms word Znak konce odstavce

Najít: ^p^p

Nahradit čím: ^p

2. Zrušte několikanásobné mezery

Nahradit šipka formátování ms word Zvláštní šipka formátování ms word Znak počet výskytů

Najít: mezera{2;}

Nahradit čím: mezera

3. Smažte mezery na začátku řádku

Nahradit šipka formátování ms word Zvláštní šipka formátování ms word Znak konce odstavce

Najít: ^p mezera

Nahradit čím: ^p

4. Smažte mezery v závorkách

Najít: (mezera

Nahradit čím: (

Najít: mezera (

Nahradit čím: (

5. Spojovník nahraďte krátkou pomlčkou

Najít: mezera-mezera

Nahradit čím: mezera ^= mezera

6. Smaž mezery před interpunkcí

Najít: mezera ([.,;:\?\!])

Nahradit čím: \1

7. Vlož pevnou mezeru

Najít: <([aiouksvzAIOUKSVZ]) mezera

Nahradit čím: \1^s

Najít: mezera%

Nahradit čím: ^s%

Najít: mezera kg

Nahradit čím: ^skg

Věříme, že vám naše praktické rady a tipy pomohou k tomu, aby byla vaše diplomová, bakalářská či seminární práce dotažená k naprosté dokonalosti.

Mám zájem o odběr newsletteru