Zajímáte se o manažerské účetnictví? V článku se dozvíte, k čemu slouží a jaké jsou jeho hlavní metody. Na příkladech vám ukážeme, jak je používat v praxi.

Manažerské účetnictví – charakteristika

Manažerské účetnictví slouží pro sledování hospodaření uvnitř podniku (vnitropodnikových útvarů). Poskytuje informace především podnikovému managementu pro jeho správné řízení podniku.

Klasické, resp. finanční účetnictví oproti manažerskému eviduje účetní případy jako celek. Informace jsou z něj předávány daňovým orgánům, věřitelům apod., kteří je potřebují.

Hlavním úkolem manažerského (vnitropodnikového) účetnictví je poskytovat a zajišťovat:

  • údaje pro finanční účetnictví,
  • informace o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku vnitropodnikových útvarů (středisek),
  • kontrolu vzniku nákladů (controlling).

Od finančního účetnictví se liší i sledovaným obdobím, které bývá kratší. Například je jím kalendářní měsíc nebo čtvrtletí.

Co je to controlling?

Jedná se o metodu řízení podniku. Controlling využívá údaje jak z finančního, tak manažerského účetnictví. Přičemž nejdůležitější jsou pro něj kalkulované ceny výrobků nebo služeb. Má za úkol sledovat náklady z minulosti, ale soustředit se i na budoucnost a vývoj podniku po finanční stránce.

Metoda kalkulace

Kalkulace slouží k předběžnému nebo následnému zjištění cen a nákladů na kalkulační jednici. Tou může být elektrická energie v kilowatthodinách, velikost pronajaté plochy apod.

Kalkulační vzorec

Kalkulační vzorec se skládá z přímých a nepřímých nákladů. Nejčastěji ho tvoří následující položky:

Přímý materiál
Přímé mzdy
Ostatní přímé náklady
Výrobní režie
Vlastní náklady výroby
Zásobovací režie (může být součástí správní)
Správní režie
Vlastní náklady výkonu
Odbytové náklady
Úplné vlastní náklady výkonu
Zisk
Prodejní cena

Přímé (jednicové) náklady lze přímo a přesně stanovit na kalkulační jednici. Nepřímé (režijní) náklady jsou společné náklady, které nemají přímý vztah k objemu výkonů. Proto je jejich rozpočtování složitější.

Existují tři způsoby výpočtu nepřímých nákladů. Níže si je rozebereme a ty složitější ukážeme na příkladech.

manažerské účetnictví příklady

Kalkulace dělením

Nejsnazším způsobem stanovení režijních nákladů na kalkulační jednici je prosté dělení. Pouze se celková částka rozpočtovaných nákladů vydělí plánovaným množstvím výrobků. Tuto metodu lze použít pouze v případě, kdy podnik vyrábí jeden druh výrobku.

Kalkulace dělením pomocí poměrových čísel

Tento způsob kalkulace se využívá, pokud podnik vyrábí několik druhů stejnorodých výrobků, které se liší jen nepatrně, například rozměry. Princip spočívá v přepočtu výroby pomocí poměrových čísel na základní výrobek.

PŘÍKLAD

Podnik vyrábí tři druhy sešitů formátu A4 (linkovaný, nelinkovaný a čtverečkovaný), které se liší počtem listů (ty budeme přepočítávat). Společné režijní náklady těchto druhů sešitů jsou 358.690 Kč. Za základní se považuje sešit A4 linkovaný.

Údaje o sešitech

Výroba v kusech Počet listů
A4 linkovaný  20.000 40
A4 nelinkovaný 15.000 20
A4 čtverečkovaný 10.000 60

Řešení:

V tomto příkladě jsou poměrová čísla následující: 1 : 0,5 : 1,5. Přepočet nákladů v korunách pak bude vypadat takto:

  • linkovaný A4 20.000 x 1 = 20.000 Kč
  • nelinkovaný A4 15.000 x 0,5 = 7.500 Kč
  • čtverečkovaný A4 10.000 x 1,5 = 15.000 Kč

Celkem 42.500 Kč

Režijní náklad na jeden sešit: 358.690 / 42.500 = 8,4 Kč

manažerské účetnictví nástroje a metody

Kalkulace přirážková

U nákladově různorodých výrobků je třeba použít přirážkovou kalkulaci kvůli různé výši nákladů v kalkulačních jednotkách. Nepřímé náklady se určí pomocí přirážky, která vyjadřuje jejich poměr k rozvrhové základně. Ta může být zadána v peněžním vyjádření (přímý materiál, mzdy, …), nebo naturálně (normohodiny dělníků apod.). Rozvrhovou základnu si určuje účetní jednotka sama.

Pekařství Bartoněk bude vyrábět příští měsíc dva druhy výrobků: pšenično-žitný chléb a cereální bagety. Na pečivo jsou tyto přímé náklady:

Druh pečiva Přímý materiál    Přímé mzdy
Pšenično-žitný chléb 15 Kč   20 Kč
Cereální bageta  9 Kč 10 Kč

Společná výrobní režie je 46.000 Kč, správní režie činí 10.000 Kč. Pekařství chce upéct 6.000 pšenično-žitných chlebů a 4.500 cereálních baget. Rozvrhovou základnou jsou přímé mzdy.

Řešení:

Výpočet rozvrhové základny: (6.000 x 20) + (4.500 x 10) = 120.000 + 45.000 tj. 165.000 Kč
Režijní přirážka výrobní režie: (46.000 / 165.000) x 100 ≐ 28%
Režijní přirážka správní režie: (10.000/ 165.000) x 100 ≐ 6%

Předběžná kalkulace:

Pšenično-žitný chléb Cereální bageta
Přímý materiál 15 Kč 9 Kč
Přímé mzdy 20 Kč 10 Kč
Výrobní režie 28% k přímým mzdám 5,6 Kč (20 x 0,28) 2,8 Kč (10 x 0,28)
Správní režie 6% k přímým mzdám 1,2 Kč (20 x 0,06) 0,6 Kč (10 x 0,06)
Vlastní náklady výkonu 41,8 Kč 22,4 Kč

Kalkulace jsou důležitou metodou používanou v manažerském účetnictví. Pokud se chcete naučit i další oblasti, přihlaste se na kurz účetnictví od Orange Academy.

 

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

Mám zájem o odběr newsletteru