Zajímáte se o manažerské účetnictví? V článku se dozvíte, k čemu slouží a jaké jsou jeho hlavní metody. Na příkladech vám ukážeme, jak je používat v praxi.

Charakteristika manažerského účetnictví

Manažerské účetnictví slouží pro sledování hospodaření uvnitř podniku (vnitropodnikových útvarů). Poskytuje informace především podnikovému managementu pro jeho správné řízení podniku.

Klasické, resp. finanční účetnictví oproti manažerskému eviduje účetní případy jako celek. Informace jsou z něj předávány daňovým orgánům, věřitelům apod., kteří je potřebují.

Hlavním úkolem manažerského (vnitropodnikového) účetnictví je poskytovat a zajišťovat:

  • údaje pro finanční účetnictví,
  • informace o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku vnitropodnikových útvarů (středisek),
  • kontrolu vzniku nákladů (controlling).

Od finančního účetnictví se liší i sledovaným obdobím, které bývá kratší. Například je jím kalendářní měsíc nebo čtvrtletí.

Co je to controlling?

Jedná se o metodu řízení podniku. Controlling využívá údaje jak z finančního, tak manažerského účetnictví. Přičemž nejdůležitější jsou pro něj kalkulované ceny výrobků nebo služeb. Má za úkol sledovat náklady z minulosti, ale soustředit se i na budoucnost a vývoj podniku po finanční stránce.

Metoda kalkulace

Kalkulace slouží k předběžnému nebo následnému zjištění cen a nákladů na kalkulační jednici. Tou může být elektrická energie v kilowatthodinách, velikost pronajaté plochy apod.

Kalkulační vzorec

Kalkulační vzorec se skládá z přímých a nepřímých nákladů. Nejčastěji ho tvoří následující položky:

 

Přímý materiál

Přímé mzdy

Ostatní přímé náklady

Výrobní režie

Vlastní náklady výroby

Zásobovací režie (může být součástí správní)

Správní režie

Vlastní náklady výkonu

Odbytové náklady

Úplné vlastní náklady výkonu

Zisk

Prodejní cena

Přímé (jednicové) náklady lze přímo a přesně stanovit na kalkulační jednici. Nepřímé (režijní) náklady jsou společné náklady, které nemají přímý vztah k objemu výkonů. Proto je jejich rozpočtování složitější.

Existují tři způsoby výpočtu nepřímých nákladů. Níže si je rozebereme a ty složitější ukážeme na příkladech.

manažerské účetnictví příklady

Kalkulace dělením

Nejsnazším způsobem stanovení režijních nákladů na kalkulační jednici je prosté dělení. Pouze se celková částka rozpočtovaných nákladů vydělí plánovaným množstvím výrobků. Tuto metodu lze použít pouze v případě, kdy podnik vyrábí jeden druh výrobku.

Kalkulace dělením pomocí poměrových čísel

Tento způsob kalkulace se využívá, pokud podnik vyrábí několik druhů stejnorodých výrobků, které se liší jen nepatrně, například rozměry. Princip spočívá v přepočtu výroby pomocí poměrových čísel na základní výrobek.

PŘÍKLAD

Podnik vyrábí tři druhy sešitů formátu A4 (linkovaný, nelinkovaný a čtverečkovaný), které se liší počtem listů (ty budeme přepočítávat). Společné režijní náklady těchto druhů sešitů jsou 358 690 Kč. Za základní se považuje sešit A4 linkovaný.

 

Údaje o sešitech

Výroba v kusech

Počet listů

A4 linkovaný 

20 000

40

A4 nelinkovaný

15 000

20

A4 čtverečkovaný

10 000

60

Řešení:

V tomto příkladě jsou poměrová čísla následující: 1 : 0,5 : 1,5. Přepočet nákladů v korunách pak bude vypadat takto:

A4 linkovaný 20 000 x 1 = 20 000 Kč
A4 nelinkovaný 15 000 x 0,5 = 7 500 Kč
A4 čtverečkovaný 10 000 x 1,5 = 15 000 Kč
Celkem 42 500 Kč

Režijní náklad na jeden sešit: 358 690 / 42 500 = 8,4 Kč

manažerské účetnictví nástroje a metody

Kalkulace přirážková

U nákladově různorodých výrobků je třeba použít přirážkovou kalkulaci kvůli různé výši nákladů v kalkulačních jednotkách. Nepřímé náklady se určí pomocí přirážky, která vyjadřuje jejich poměr k rozvrhové základně. Ta může být zadána v peněžním vyjádření (přímý materiál, mzdy, …), nebo naturálně (normohodiny dělníků apod.). Rozvrhovou základnu si určuje účetní jednotka sama.

Pekařství Bartoněk bude vyrábět příští měsíc dva druhy výrobků: pšenično-žitný chléb a cereální bagety. Na pečivo jsou tyto přímé náklady:

 

Druh pečiva

Přímý materiál   

Přímé mzdy

Pšenično-žitný chléb

15 Kč  

20 Kč

Cereální bageta 

9 Kč

10 Kč

Společná výrobní režie je 46 000 Kč, správní režie činí 10 000 Kč. Pekařství chce upéct 6 000 pšenično-žitných chlebů a 4 500 cereálních baget. Rozvrhovou základnou jsou přímé mzdy.

Řešení:

Výpočet rozvrhové základny: (6000 x 20) + (4500 x 10) = 120 000 + 45 000 tj. 165 000 Kč
Režijní přirážka výrobní režie: (46 000 / 165 000) x 100 ≐ 28%
Režijní přirážka správní režie: (10 000/ 165 000) x 100 ≐ 6%

Předběžná kalkulace:

 

 

Pšenično-žitný chléb

Cereální bageta

Přímý materiál

15 Kč

9 Kč

Přímé mzdy

20 Kč

10 Kč

Výrobní režie 28% k přímým mzdám

5,6 Kč (20 x 0,28)

2,8 Kč (10 x 0,28)

Správní režie 6% k přímým mzdám

1,2 Kč (20 x 0,06)

0,6 Kč (10 x 0,06)

Vlastní náklady výkonu

41,8 Kč

22,4 Kč

Kalkulace jsou důležitou metodou používanou v manažerském účetnictví. Pokud se chcete naučit i další oblasti, přihlaste se na kurz účetnictví od Orange Academy.

Mám zájem o odběr newsletteru